Statistik 2017

Rapporten Museer 2017 visar att museerna i Sverige haft 27,3 milj besök (28,1 milj 2016). Många av dessa besök har varit på landets 1 500 arbetslivsmuseer. Antal besök på ArbetSams medlemsmuseer är närmare 4,5 miljoner! Arbetslivsmuseerna finns med i officiella besöksstatistiken sedan 2013. Än så länge är svarsfrekvensen hos arbetslivsmuseerna, generellt sett, något lägre än hos andra museer. En stor del av arbetslivsmuseerna drivs ideellt, och det kan vara svårt att få enkäten att nå rätt person i en ideell förening. Men utifrån de förutsättningar som de ideella föreningarna har så kan man nog med råge säga att de ideella krafterna imponerar.
Svarsfrekvens ArbetSams medlemsmuseer var i år 61%. Antal medlemsmuseer som svarade på enkäten var 349 av 569 (2016 var siffran 324 av 562). Bra jobbat! Det är ännu fler medlemmar som svarat men fallit bort då de inte uppfyller kriterierna som myndigheterna ställer vad gäller till exempel öppettider, se mer info längre ned.

Länk till rapport: Museibesök 2017

Medlemsmuseer som svarat på enkät
2017: 61%
2016: 58%
2015: 58 %
2014: 61%
2013: 60%

Redovisat antal besök på medlemsmuseer
2017: 4 407 964
2016: 5 366 177
2015: 3 886 171
2014: 3 316 911
2013: 1 374 000

Övriga arbetslivsmuseer
Procent: 32% (2017) 27% (2016), 25 % (2015), 21% (2014), 18% (2013)
Antal besökare: 3 164 402 (2017) 3 622 411 (2016), 3 270 435 (2015), 3 773 402 (2014), 544 000 (2013)

Finns man inte i statistiken så finns man inte. Och den som inte finns, behöver inga resurser. Därför är det oerhört viktigt att arbetslivsmuseerna svarar på enkäten. På så sätt kan vi visa hur viktiga vi är.
Arbetslivsmuseerna är, förutom för vårt gemensamma kulturarv, oerhört viktiga för turismen och besöksnäringen. Med statistiken som underlag kan vi också diskutera hur kulturresurserna fördelas i samhället.
Men målet skall inte vara att ta resurser av andra. Det viktiga är att arbeta för att kulturen tillförs ytterligare resurser!

Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

Tänk på:

  • Ange att ni är ett arbetslivsmuseum! Man har möjlighet att välja flera alternativ vad gäller museikategori. Det är oerhört värdefullt att ni anger arbetslivsmuseum i någon av kategorierna.
  • Öppettider – för att komma med i statistiken krävs fast öppet tid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden (att jämföra med en båttur per månad under sommarsäsong).
  • Samlingar – är ert museum en skonare, ångare, järnväg, en kvarn eller dylikt?Då är det skonaren, ångaren, järnvägen, kvarnen etcetera, som är er samling.

Kontakta Myndigheten för kulturanalys info(a)kulturanalys.se alt. 08-52 80 20 00 eller ArbetSams kansli om ni är tveksamma över hur ni ska hantera frågeställningar i enkäten eller dylikt, info(a)arbetsam.com alt. 011-23 17 30.

Att tänka på när man fyller i enkät
1. Kategori – ange att ni är ett arbetslivsmuseum. Man har möjlighet att välja flera alternativ vad gäller museikategori. Det är oerhört värdefullt att ni anger arbetslivsmuseum i någon av kategorierna.
2. Öppettider – lägsta nivå för att finnas med i statistiken; fast öppet tid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden. Tänk även på att en tidtabell är samma sak som öppettider.
3. Samlingar – är ert museum en skonare, ångare, järnväg, en kvarn eller dylikt? Då är det skonaren, ångaren, järnvägen, kvarnen eller vad du när för typ av museum som ni har, som är er samling.
4. Entréavgift – färdbiljetter räknas också som entréavgift.

Om insamling av besöksstatistik
1. Vem samlar in statistiken?
Myndigheten för kulturanalys gör det på uppdrag av staten/Kulturdepartementet.

2. Varför samlar man in statistiken?
Kulturanalys samlar in statistiken för att bland annat visa på museisektorns totala storlek i samhället och därmed delar av dess betydelse.

3. Hur länge har man samlat in statistik?
Museistatistik har samlats in i över 30 år och sen 2014 har vi även samlat in statistik på mindre museer som mestadels drivs på ideell grund.

4. Varför är det viktigt att arbetslivsmuseer fyller i enkäten?
Det är viktigt att alla museer fyller i enkäten för att vi ska kunna visa på hela museisverige. De flesta arbetslivsmuseer är små men det är väldigt många och tillsammans står det för en betydande del av museisektorn. Ska vi kunna ge en bra bild av arbetslivsmuseernas totala genomslag i samhället så behöver majoriteten av alla arbetslivsmuseer besvara enkäten.

5. Hur syns arbetslivsmuseerna i enkäten?
De museer som har kryssat i arbetslivsmuseum som inriktning på samlingarna (huvudsakligt eller övrig inriktning på samlingarna). D.v.s. har museet inte fyllt i att det har arbetslivsmuseumsinriktning i samlingarna så kommer de inte med den i särredovisningen av arbetslivsmuseer.

6. Vem ska man kontakta om man inte har fått någon enkät?
Generellt kan alla museer kontakta Kulturanalys om vi inte känner till dem sen tidigare. För arbetslivsmuseer går det också bra att anmäla museet till ArbetSam, så kommer uppgifterna till Kulturanalys via ArbetSam.

7. Vem ska man kontakta om har frågor kring enkäten?
Det står i enkäten och beror på om frågan är om innehållet eller om det är om tekningen.

8. Samarbetar ni med någon organisation/myndighet och varför?
Det finns inget speciellt register för alla museer i Sverige och därför samarbetar Kulturanalys med bl.a. ArbetSam för att får in uppgifter på vilka museer som finns i Sverige!

Kontakta ArbetSams kansli om ni vill veta mer.