Arbetslivsmuseer i Skapande skola projekt?

Vi är nyfikna om några medlemsmuseer
ingår i ett Skapande skola projekt 2019/2020?
Meddela gärna ArbetSams kansli och berätta: info@arbetsam.com , 011- 23 17 30

ArbetSam anser att arbetslivsmuseer är utmärkta som klassrum som vi hoppas att fler barn ska få möjlighet att uppleva.

Statsbidraget Skapande skola som delas ut av Kulturrådet ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.  Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Beviljade bidrag 2019/20
Läs mer om bidraget

 

 

Foto: ArbetSam. Bild från Olofsfors Bruksmuseum på en gruva gjord i papier maché av låg-och mellanstadieelever