ArbetSams yttrande på remiss om kultursamverkan

ArbetSam har skrivit ett yttrande på remissen Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen, Ku2017.00761 där vi bland annat lyfter vikten av att ha med arbetslivsmuseerna i dialoger och planeringsarbete.
Länk till remiss
Länk till ArbetSams yttrande