ArbetSams integritetspolicy

ArbetSam har tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) och gör det tydligare för dig, hur du som enskild person tillvaratar dina rättigheter. Du hittar ArbetSams integritetspolicy på hemsidan under rubriken  ”Om oss”.

Länk till vår integritetspolicy

 

 

 

 

 

 

Bild: Kraftstation Norrköping