ArbetSams styrelse

ArbetSams styrelse representerar olika verksamhetsområden och ledamötena kommer från olika delar av landet. Inom styrelsen är ansvaret uppdelat så att styrelsemedlemmarna bevakar ansvarsområden utifrån sina egna kompetenser och kunskaper. Arbetslivsmuseerna finns spridda över hela landet. ArbetSam strävar efter att detta också avspeglas i styrelsens sammansättning. ArbetSam arbetar för att i styrelsen ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor.
Styrelse och kansli 13 april 2018. Från vänster: Lovisa Almborg, Helena Törnqvist, Mikael Parr, Pia Enocson, Åke Paulsson, Annette Backner, Katarina Kallings, Kerstin Bergström, Göran Nilsson, Erika Grann, Hans Hellman och Jan-Erik Andersson. Saknas på bild: Pia Åkesson. Foto: Torsten Nilsson

Mikael Parr, ordförande
LINKÖPING
Telefon: 013-495 97 09, 076-724 88 90
Skicka ett mejl till Mikael

Vad skulle museisverige vara utan alla eldsjälar, entusiaster, fantaster och samlare? Och vad skulle arbetslivs- och industrihistoria vara utan autentiska miljöer och berättelser av människor som själva varit med? Det är viktigt att komma ihåg att i stort sett alla museer har tillkommit tack vare personer med ett brinnande intresse för sitt yrke, sin hembygd eller ett särskilt kunskapsområde. Själv så har jag jobbat heltid i museibranschen i 28 år, varav 12 på Arbetets museum. Sedan våren 2005 är jag chef för Flygvapenmuseum i Linköping. Ett museum som, trots att det är statligt, har en aktiv frivilligverksamhet tack vare en vänförening (ÖFS) med många engagerade medlemmar.


Erika Grann
, vice ordförande
Pythagoras Industrimuseum
NORRTÄLJE
Telefon: 0176-100 50, 073-140 97 75
Skicka ett mejl till Erika

På de platser, som arbetslivsmuseerna idag förvaltar, ägde historien rum! Vad kan vara mer inspirerande än att få arbeta mitt i detta kulturarv? Här kan vi fortfarande känna lukterna från en tid som flytt, lyssna till ljuden, uppleva kylan vid maskinerna om vintern. Här arbetade kanske farfarsfar eller mormorsmor. Här kan vi förstå hur Sverige växte fram till det land det är idag. Därför är det viktigt att vi hjälps åt i det praktiska arbetet med att hitta rätt verktyg för att förvalta denna del av vår historia – hur vi på bästa sätt bevarar maskiner, arkivmaterial, kunskap och människornas egna berättelser. Då ger vi historien rum så att många, många kan ta del av den.

janerikJan-Erik Anderson, kassör
Centrum för Arbetarhistoria
TOMELILLA
Telefon: 072-211 20 99
Skicka ett mejl till Jan-Erik

När jag gick i skolan var historia det ämne som jag tyckte var mest ointressant. Jag har med åren förstått varför, det handlade bara om kungarna och inte om folket. Efter många år i arbetslivet och politiken har jag insett värdet av att bevara arbetarrörelsens historia och att bevara alla föremål som har med denna historia att göra. Arbetslivsmuseerna har en oerhört viktig uppgift i detta. Här finns enorma kunskaper att föra vidare till framtida generationer samtidigt som man kan visa upp föremål från en svunnen tid. ArbetSam har en viktig uppgift att stötta och hjälpa våra arbetslivsmuseer runt om i landet och samtidigt genomföra utbildningar för att bevara kunskapen om det gamla industrisamhället.

kerstinKerstin Bergström, ledamot
Skonaren Linnéa
GAMLEBY
Telefon: 0493-101 74, 070-878 64 92
Skicka ett mejl till Kerstin

Varför bli aktiv i styrelsen för ArbetSam? Har jag inte tillräckligt mycket att stå i? Märkligt egentligen, jag har alltid tyckt det är tråkigt med museer bara titta på grejer….Men den museiverksamhet som bedrivs i ArbetSams anda är något helt annat, här får man uppleva aktivitet, känna lukter, höra ljud som väcker minnen av en annan tid och ger inspiration till nya idéer. Nu är både Linnéa och Vega arbetslivs museer och jag som inte gillar museer arbetar aktivt med båda…. Min tanke med att gå in i ArbetSams styrelse är väl att jag vill bidra med mitt kunnande just när det gäller det seglande kulturarvet, som enligt min mening är ett intressant och mångsidigt industriminne.

Pia Enocson, ledamot
Loos koboltgruva
LOS
Telefon: 070-346 25 49
Skicka ett mejl till Pia

Att få vara med och sprida kunskap om gårdagens villkor i en Koboltgruva under 1700-talets mitt är en hisnande upplevelse. Min filosofi är att för att kunna förstå livet och samhället idag, så behöver man känna sin dåtid. Förr levde generationer tillsamma där de äldre berättade historien för de yngre. Nu lever vi åtskilda och då är våra arbetslivsmuseum viktiga, där man både kan se, känna och höra historiens vingslag. Jag är tacksam för förtroendet och längtar att få dela min erfarenhet med ArbetSam för fortsatt utveckling och som den lärare jag är, även väcka våra barn och ungdomars nyfikenhet om hur det varit.

Hans Hellman, ledamot
Forsviks industriminnen
FORSVIK
Telefon: 010-441 43 66, 070-694 14 75
Skicka ett mejl till Hans

I mitt arbete som antikvarie på Forsviks industriminnen kommer jag dagligen i kontakt med de möjligheter och den problematik som finns kring frågor om byggnadsvård och olika utvecklingsfrågor på nationell, regional och lokal nivå. Jag tycker därför att det är viktigt att stödja och främja de lokala initiativ som arbetslivsmuseerna utgör. Under arbetet 2005-2007 med ett landsbygdsutvecklingsprojekt som populärt kallades Agrar småindustri kom jag kontakt med många arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar som alla hade ett stort intresse för att hitta former för samverkan och att utbyta erfarenheter om allahanda ting som dyker upp i föreningarnas vardagsarbete med sina anläggningar. Jag var med och startade föreningen Ryttarens torvströfabrik i Falköpings kommun 1999 som idag är medlem i ArbetSam.

Pia Åkesson, ledamot
Qvarnstensgruvan i Lugnås
MARIESTAD
Telefon:  070-661 78 51
Skicka ett mejl till Pia

Bor på Lugnåsberget i Västra Götaland med min man Jesper på ett litet småbruk med hästar, får, getter och höns. Vi driver också ett STF vandrarhem på Lugnåsberget sedan 2012. Har varit djupt engagerad i Qvarnstensgruvan sedan 2006 och varit styrelseledamot i NAV. Är nu engagerad i LAG styrelsen i vårt Leaderområde. Har haft förmånen att få uppdrag från ArbetSam i några år, både i Museiskola för arbetslivsmuseer men också i projektet Arbetslivsmuseum som klassrum. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och turism.

Katarina Kallings, suppleant
Sveriges Fängelsemuseum
GÄVLE
Telefon: 026-65 44 30, 070-628 01 92
Skicka ett mejl till Katarina

Jag brinner för att lyfta fram den del av vår historia som oftast hamnar utanför de stora berättelserna. Det där som är fult att tala om, det där som inte är vackert och unikt, utan det som många kanske anser skämmer bilden av vårt förflutna . Nu arbetar jag av förklarliga skäl med den del av vår historia som kan berätta om människors utanförskap och om dem som bryter mot samhällets lagar och osynliga regler. Det är dessa berättelser som synliggör vår moral och vad vi anser som normalt. Sedan engagerar jag mig även i att både mäns och kvinnors roll i vår historia ska lyftas fram, och sitter därför också med i styrelsen för ”Genus i museer”. Jag hoppas att jag med dessa erfarenheter ska kunna vara en tillgång i ArbetSam. Det är endast med kunskaper om vårt förflutna, som vi vet vilken riktning vi ska ta ut mot vår framtid!

Göran Nilsson, suppleant
Mekaniska verkstaden Skansen
STOCKHOLM
Telefon: 070-665 12 80
Skicka ett mejl till Göran

Jag har alltid varit intresserad av människors villkor, den facklig politiska kampens betydelse för ett tryggt liv i samhället och på arbetsplatsen. Arbetarrörelsens historia är en viktig kunskap för kunna beskriva och återge arbetsförhållanden och dess villkor för arbetstagaren både på arbetsplatsen och utanför arbetsplatsen. För mig är det viktigt att människan/arbetstagaren synliggörs. Mitt intresse för arbetarrörelsens historia väcktes tidigt genom att få lyssna till min farmors uppväxt och om snåla bönder. I farmors ett rum och kök bodde också hennes mor som inte ville hamna på ”fattighuset”. Så jag fick lite grogrund till varför fackligt/politiskt arbete är så viktigt. Jag är pensionerad förhandlingsombudsman, IF Metall.


Åke Paulsson
, suppleant
Museibanornas Riksorganisation
SKARA
Telefon: 070-249 49 54
Skicka ett mejl till Åke

Jag har alltid fascinerats av järnvägar, deras uppbyggnad och utveckling. Samt järnvägens betydelse för samhällets utveckling och uppbyggnad. Sedan början på 70-talet har jag varit ideellt engagerad i museitåg- och spårvagnsföreningar. Föreningarnas villkor gentemot kommuner och statliga myndigheter, har gjort att jag också engagerat mig i regionala och riksorganisationer för det rörliga kulturarvet. Här i ArbetSams styrelse är jag representant för hela museitågsbranschen och kontaktman för JärnvägsHistoriska Riksförbundet (JHRF) och Museibanornas Riksorganisation (MRO). Jag vill verka för att det viktiga kulturarvet som museitågen representerar, utvecklas positivt så att våra besökare får ett kulturellt och intressant besök på våra museitåg.

Adjungerad

 

Helena Törnqvist
Arbetets museum
NORRKÖPING
Telefon: 011-23 17 26, 070-846 08 11
Skicka ett mejl till Helena

Helena Törnqvist tillträdde tjänsten som arbetslivsintendent på Arbetets museum, 1 september 2015.  ”Det ska bli jätte spännande att få arbeta med arbetslivsmuseerna runt om i hela landet och med föreningen ArbetSam som gemensamt gör ett fantastiskt arbete. Kul att få jobba på Arbetets museum. Mitt favoritmuseum! Som uppvuxen i Norrköping känns det extra roligt att vara tillbaka. Staden har genomgått stora förändringar under de år som gått. En fantastisk resa och ett föredöme för andra inte minst Motala, där jag arbetat de senaste åren. Först som turistkonsulent samt de senaste dryga fem åren som museiintendent med ansvar för kulturarvsfrågor, museisamverkan och i synnerhet Sveriges Rundradiomuseum. Ett av landets arbetslivsmuseer.
Jag har en bakgrund som fotograf och kulturvetare med inriktning på kulturarv, bild och beteende. Utbildade mig till fotograf och började min bana på museerna i Borås, Textilmuseet, Konstmuseet och Borås museum, under 1990 talet. Har även arbetat som fotograf på Östergötlands museum, Vadstena kulturcentrum och Östgöta Correspondenten.
Någon kan ha stött på mig som guide av den Heliga Birgittas Ulvåsa, som varit mitt hem under nästa 15 år.” – Helena Törnqvist.

Revisorer

Boris Prohorenko
Jernarbetarnes verkstadsklubb
NACKA
Skicka ett mejl till Boris

Anders Hjalmar
Föreningen Grufa
GRÄNGESBERG
Skicka ett mejl till Anders

Revisorssuppleant

Agneta EkmanAgneta Ekman Wingate
HAMBURGSUND
Skicka ett mejl till Agneta

Valberedning


Katrin Bjerrome

Göteborgs Remfabrik
GÖTEBORG
Telefon: 073-053 52 22
Skicka ett mejl till Katrin

 

Torsten Nilsson
Flygvapenmuseum
MALMSLÄTT
Telefon: 013-495 97 21
Skicka ett mejl till Torsten

 

Lilian Edström
Svenska Skoindustrimuseet
KUMLA
Telefon: 019-58 86 24, 070-326 81 06
Skicka ett mejl till Lilian

 

Museidagar 2015 Nyströmska gården köksinteriör Foto Torsten Nilsson
Nyströmska Gården. Foto: Torsten Nilsson