ArbetSams styrelse

ArbetSams styrelse består av representanter från medlemsmuseerna. De representerar olika verksamhetsområden och kommer från olika delar av landet. Inom styrelsen är ansvaret uppdelat så att styrelsemedlemmarna bevakar ansvarsområden utifrån sina egna kompetenser och kunskaper. Arbetslivsmuseerna finns spridda över hela landet. ArbetSam strävar efter att detta också avspeglas i styrelsens sammansättning. ArbetSam arbetar för att i styrelsen ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Mikael Parr, ordförande
Motala motormuseum
NORRKÖPING
Telefon: 013-495 97 09
Skicka ett mejl till Mikael

Vad skulle museisverige vara utan alla eldsjälar, entusiaster och samlare? Och vad skulle arbetslivs- och industrihistoria vara utan autentiska miljöer och berättelser av människor som själva varit med? Det är viktigt att komma ihåg att i stort sett alla museer har tillkommit tack vare personer med ett brinnande intresse för sitt yrke, sin hembygd eller ett särskilt kunskapsområde. Själv så har jag jobbat i museibranschen i 42 år, varav 12 på Arbetets museum, som utställningschef och biträdande museidirektör. 2005 – 2018 var jag chef för Flygvapenmuseum i Linköping. Ett museum som, trots att det är statligt, har en aktiv frivilligverksamhet tack vare en vänförening (ÖFS) med många engagerade medlemmar.


Erika Grann
, vice ordförande
Pythagoras Industrimuseum
NORRTÄLJE
Telefon: 0176-100 50, 073-140 97 75
Skicka ett mejl till Erika

På de platser, som arbetslivsmuseerna idag förvaltar, ägde historien rum! Vad kan vara mer inspirerande än att få arbeta mitt i detta kulturarv? Här kan vi fortfarande känna lukterna från en tid som flytt, lyssna till ljuden, uppleva kylan vid maskinerna om vintern. Här arbetade kanske farfarsfar eller mormorsmor. Här kan vi förstå hur Sverige växte fram till det land det är idag. Därför är det viktigt att vi hjälps åt i det praktiska arbetet med att hitta rätt verktyg för att förvalta denna del av vår historia – hur vi på bästa sätt bevarar maskiner, arkivmaterial, kunskap och människornas egna berättelser. Då ger vi historien rum så att många, många kan ta del av den.

janerikJan-Erik Anderson, kassör
Centrum för Arbetarhistoria
TOMELILLA
Telefon: 072-211 20 99
Skicka ett mejl till Jan-Erik

När jag gick i skolan var historia det ämne som jag tyckte var mest ointressant. Jag har med åren förstått varför, det handlade bara om kungarna och inte om folket. Efter många år i arbetslivet och politiken har jag insett värdet av att bevara arbetarrörelsens historia och att bevara alla föremål som har med denna historia att göra. Arbetslivsmuseerna har en oerhört viktig uppgift i detta. Här finns enorma kunskaper att föra vidare till framtida generationer samtidigt som man kan visa upp föremål från en svunnen tid. ArbetSam har en viktig uppgift att stötta och hjälpa våra arbetslivsmuseer runt om i landet och samtidigt genomföra utbildningar för att bevara kunskapen om det gamla industrisamhället.

Pia Enocson, ledamot
Loos koboltgruva
LOS
Telefon: 070-346 25 49
Skicka ett mejl till Pia

Att få vara med och sprida kunskap om gårdagens villkor i en Koboltgruva under 1700-talets mitt är en hisnande upplevelse. Min filosofi är att för att kunna förstå livet och samhället idag, så behöver man känna sin dåtid. Förr levde generationer tillsamma där de äldre berättade historien för de yngre. Nu lever vi åtskilda och då är våra arbetslivsmuseum viktiga, där man både kan se, känna och höra historiens vingslag. Jag är tacksam för förtroendet och längtar att få dela min erfarenhet med ArbetSam för fortsatt utveckling och som den lärare jag är, även väcka våra barn och ungdomars nyfikenhet om hur det varit.

Iréne Gustafson, ledamot
Museinätverket Skog & Trä
UMEÅ
Telefon: 070-603 80 39
Skicka ett mejl till Iréne

Jag tycker att kulturarvet är oerhört viktigt, för att skapa förståelse, förankring och sammanhang. Här spelar arbetslivsmuseerna en superviktig roll! Museerna visar och berättar STOR del av Sveriges historia. Fantastiska kunskapskällor och besöksmål, som jag vill bidra till att lyfta fram och stötta genom uppdraget i Arbetsams styrelse. Skogen förr, nu och på museum ligger mig extra varmt om hjärtat, numera också av klimatsjäl. I min västerbottniska bakgrund finns småbrukare och samer, som alla nyttjat skogen på olika sätt. I ryggsäcken har jag en kulturvetenskaplig utbildning, många års arbete på museer, i kommunal kulturförvaltning och eget företag. Ofta handlar mina uppgifter om kulturinformation, t.ex genom utställningar, i texter, på skyltar. Jag är aktiv i Skogshistoriska Sällskapet och Museinätverket Skog & Trä.

Hans Hellman, ledamot
Forsviks industriminnen
FORSVIK
Telefon: 010-441 43 66, 070-694 14 75
Skicka ett mejl till Hans

I mitt arbete som antikvarie på Forsviks industriminnen kommer jag dagligen i kontakt med de möjligheter och den problematik som finns kring frågor om byggnadsvård och olika utvecklingsfrågor på nationell, regional och lokal nivå. Jag tycker därför att det är viktigt att stödja och främja de lokala initiativ som arbetslivsmuseerna utgör. Under arbetet 2005-2007 med ett landsbygdsutvecklingsprojekt som populärt kallades Agrar småindustri kom jag kontakt med många arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar som alla hade ett stort intresse för att hitta former för samverkan och att utbyta erfarenheter om allahanda ting som dyker upp i föreningarnas vardagsarbete med sina anläggningar. Jag var med och startade föreningen Ryttarens torvströfabrik i Falköpings kommun 1999 som idag är medlem i ArbetSam.

Pia Åkesson, ledamot
Qvarnstensgruvan i Lugnås
MARIESTAD
Telefon: 070-661 78 51
Skicka ett mejl till Pia

Bor på Lugnåsberget i Västra Götaland med min man Jesper på ett litet småbruk med hästar, får, getter och höns. Vi driver också ett STF vandrarhem på Lugnåsberget sedan 2012. Har varit djupt engagerad i Qvarnstensgruvan sedan 2006 och varit styrelseledamot i NAV. Är nu engagerad i LAG styrelsen i vårt Leaderområde. Har haft förmånen att få uppdrag från ArbetSam i några år, både i Museiskola för arbetslivsmuseer men också i projektet Arbetslivsmuseum som klassrum. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och turism.

Anna Axelsson, suppleant
Tykarpsgrottan
HÄSSLEHOLM
Telefon: 0451-350 87
Skicka ett mejl till Anna

Jag är född och uppvuxen i byn Tykarp, utanför Hässleholm, och är femte generationen gruvägare. Tillsammans med min man Markus driver vi Tykarpsgrottan, en kalkstensgruva från 1700-talet. Här hålls allt från guidade visningar till middagar, evenemang och filminspelningar. Tidigare studerade jag arkeologi och museologi vid Lunds universitet, en utbildning som jag har haft stor användning av i mitt arbete med att utveckla Tykarpsgrottan som besöksmål och arbetslivsmuseum. Jag är sedan några år tillbaka även involverad i Leader Lag PH.

Jan Larsson, suppleant
Jädersbruksvänner
JÄDERSRBRUK
Telefon: 072-391 61 51
Skicka ett mejl till Jan

Jag bor i Arboga med familj i en Ågård från slutet på 1600-talet. Mitt historieintresse riktar sig främst mot maskin- och fordonshistoria men även den äldre historien kan kännas kittlande. Jag är ordförande i föreningen Jädersbruksvänner och får där närkontakt med historien från 1500-talets mitt och framåt. Mitt föreningsintresse riktar sig särskilt mot organisations- och verksamhetsutveckling. Hur kan vi förbättra/förtydliga våra museers och föreningars syften-, mål- och planer? Jag tror det är extra viktigt nu när vi står inför generationsväxlingar i många av våra organisationer. Sitter med i Leaders styrelse i Mälardalen vilket ger många intressanta erfarenheter kring föreningars behov av stöd. Från arbetslivet tar jag med mig erfarenheter inom kvalitet- och verksamhetsutveckling.

Åke Paulsson, suppleant
Museibanornas Riksorganisation
SKARA
Telefon: 070-249 49 54
Skicka ett mejl till Åke

Jag har alltid fascinerats av järnvägar, deras uppbyggnad och utveckling. Samt järnvägens betydelse för samhällets utveckling och uppbyggnad. Sedan början på 70-talet har jag varit ideellt engagerad i museitåg- och spårvagnsföreningar. Föreningarnas villkor gentemot kommuner och statliga myndigheter, har gjort att jag också engagerat mig i regionala och riksorganisationer för det rörliga kulturarvet. Här i ArbetSams styrelse är jag representant för hela museitågsbranschen och kontaktman för JärnvägsHistoriska Riksförbundet (JHRF) och Museibanornas Riksorganisation (MRO). Jag vill verka för att det viktiga kulturarvet som museitågen representerar, utvecklas positivt så att våra besökare får ett kulturellt och intressant besök på våra museitåg.

 

Adjungerad

Helena Törnqvist
Arbetets museum
NORRKÖPING
Telefon: 011-23 17 26, 070-846 08 11
Skicka ett mejl till Helena

Helena Törnqvist är arbetslivsintendent på Arbetets museum sedan 2015. De är en ynnest att få arbeta med och för alla engagerade människors på arbetslivsmuseer runt om i landet som gör en fantastisk insats för att bevara vårt gemensamma kulturarv. Kul att få jobba med ArbetSam som nu är Sveriges största museiorganisation, tillsammans kan vi göra så mycket mer. Jag har ett förflutet i Motala kommun som turistkonsulent samt drygt fem år som museiintendent med ansvar för kulturarvsfrågor, museisamverkan och i synnerhet med Sveriges Rundradiomuseum. Ett av landets alla arbetslivsmuseer. Jag har en bakgrund som fotograf och kulturvetare med inriktning på kulturarv, bild och beteende. Utbildade mig till fotograf och började min bana på museerna i Borås, Textilmuseet, Konstmuseet och Borås museum, under 1990 talet. Har även arbetat som fotograf på Östergötlands museum, Vadstena kulturcentrum och Östgöta Correspondenten. Någon kan ha stött på mig som guide av den Heliga Birgittas Ulvåsa, som varit mitt hem under nästa 15 år.” – Helena Törnqvist.

Revisorer

Boris Prohorenko
Jernarbetarnes verkstadsklubb
NACKA
Skicka ett mejl till Boris

Anders Hjalmar
Föreningen Grufa
GRÄNGESBERG
Skicka ett mejl till Anders

Katarina Kallings, revisorsuppleant
Sveriges Fängelsemuseum
GÄVLE
Telefon: 026-65 44 30, 070-628 01 92
Skicka ett mejl till Katarina

 

Valberedning

Claes Block
Statarmuseets vänner
MALMÖ
Telefon: 073-385 74 44
Skicka ett mejl till Claes

 

Lilian Edström
Svenska Skoindustrimuseet
KUMLA
Telefon: 019-58 86 24, 070-326 81 06
Skicka ett mejl till Lilian

 

Katarina Kallings, sammankallande
Sveriges Fängelsemuseum
GÄVLE
Telefon: 026-65 44 30, 070-628 01 92
Skicka ett mejl till Katarina

 

 

Museidagar 2015 Nyströmska gården köksinteriör Foto Torsten Nilsson
Nyströmska Gården. Foto: Torsten Nilsson