Samverkan

Tillsammans blir vi både klokare och starkare. ArbetSam arbetar för att stärka arbetslivsmuseernas identitet. Det gör vi bland annat genom samverkan.  ArbetSam bildar nätverk och kontakter mellan medlemmar. Vidare sprider ArbetSam kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet. ArbetSam har sedan sin start 1998 arbetat nära Arbetets museum där även ArbetSams kansli är beläget.

ÅSSA-museet Lars-Erik Samuelsson Gösta "Bolle" Karlsson Foto Torsten Nilsson 2015 Lars-Erik Samuelsson och Gösta “Bolle” Karlsson, ÅSSA-museet. Foto: Torsten Nilsson

ArbetSam har återkommande samarbeten med:

Arbetets museum
Arbetslivsmuseer i väst, NAV
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Ekomuseum Bergslagen
Järnvägshistoriska Riksförbundet JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Riksantikvarieämbetet
Riksförbundet Sveriges museer
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Statens försvarshistoriska museer
Svenska industriminnesföreningen
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Militärhistoriska arv
Sveriges Segelfartygsförbund, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Tekniska museet
Vagnshistoriska Sällskapet, VHS
Veteranflygsektionen EAA, Sverige
Wikimedia Sverige