Kansli

ArbetSams kansli är beläget på Arbetets museum i Norrköping med vilket ArbetSam har ett nära och bra samarbete. Kansliet är bemannat av tre anställda; två heltid och en halvtid. Kansliets främsta och viktigaste uppgift är att finnas till hands för medlemmarna. Till kansliet kan man vända sig med allehanda frågor och ärenden.

Arbetets museum i Norrköping ligger i huset som kallas Strykjärnet. Foto: ArbetSam

Genom kansliet finns en kontinuitet som gör det möjligt att genomföra kurser, mässor, samordna frågor, producera Museiguide, skapa samarbeten och nätverk.
ArbetSam och Arbetets museum samarbetar på olika sätt, till exempel med Museiguide och gemensamma kurser för arbetslivsmuseer. En av museets arbetslivsintendenter är även adjungerad i ArbetSams styrelse.

ArbetSam bildades 1998. På 20 år har organisationen vuxit till att bli Sveriges största museiförening med omkring 600 arbetslivsmuseer, 25 organisationer och 25 enskilda personer anslutna. Behovet av en extra resurs på kansliet har i flera år varit stort. Än så länge finns inte resurser för att våga tillsvidareanställa men 2019 och 2020 är Caroline projektanställd för att förstärka kansliet med allehanda uppgifter.

Kontaktuppgifter
Adress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping
E-post: info@arbetsam.com
Öppet: Mån-fre 8-17

Lovisa Almborg, verksamhetsledare
lovisa.almborg@arbetsam.com
011-23 17 30

 

 

Caroline Kvick, kanslist/kommunikatör
caroline.kvick@arbetsam.com
011-23 17 36

 

 

Annette Backner, ekonomiassistent
annette.backner@arbetsam.com
011-23 17 38