Kansli

ArbetSams kansli är beläget på Arbetets museum i Norrköping med vilket ArbetSam har ett nära och bra samarbete. Kansliet är bemannat av två anställda; en heltid och en halvtid. Kansliets främsta och viktigaste uppgift är att finnas till hands för medlemmarna. Till kansliet kan man vända sig med allehanda frågor och ärenden.

ArbetSams kansli är beläget inne på Arbetets museum. Foto: ArbetSam

Genom kansliet finns en kontinuitet som gör det möjligt att genomföra kurser, mässor, samordna frågor, producera Museiguide, skapa samarbeten och nätverk.
ArbetSam och Arbetets museum samarbetar på olika sätt, till exempel med Museiguide och gemensamma kurser för arbetslivsmuseer. En av museets arbetslivsintendenter är även adjungerad i ArbetSams styrelse.

 

Kontaktuppgifter
Adress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping
E-post: info@arbetsam.com
Öppet: Mån-fre kl 8.30-16.00

Lovisa Almborg, verksamhetsledare
lovisa.almborg@arbetsam.com
011-23 17 30

 

 

 

Annette Backner, ekonomiassistent
annette.backner@arbetsam.com
011-23 17 38