Kansli

2019
Välkommen Caroline!
ArbetSams kansli har fått ett efterlängtat tillskott.
”När jag var liten tyckte jag det var så spännande att lyssna på morfars berättelser om hur det var förr, om hans vardag och vad som var annorlunda då. Jag har alltid haft den nyfikenheten för människors levnadsöden, kultur och historia.
Det återspeglas även i hur jag på olika kreativa sätt tycker om att förmedla innehåll och berättelser. I kombination med en liten talang för foto och visuell gestaltning ledde det mig till att studera först litteraturhistoria sen kultur- och medieprodukion. Därefter vidare till jobb som b la guide, värd och pedagog inom olika kulturverksamheter i Norrköping och  jobb med kommunikation, formgivning och marknadsföring, senast på Arbetets museum.
Det ska bli jättespännande att få sätta mig in i ArbetSams verksamhet och få bidra till att stötta alla våra arbetslivsmuseer och med det stötta bevarandet av kulturarv och människors berättelser.”,
Caroline Kvick.

ArbetSams kansli är beläget på Arbetets museum i Norrköping med vilket ArbetSam har ett nära och bra samarbete. Kansliet är bemannat av tre anställda; två heltid och en halvtid. Kansliets främsta och viktigaste uppgift är att finnas till hands för medlemmarna. Till kansliet kan man vända sig med allehanda frågor och ärenden.

Genom kansliet finns en kontinuitet som gör det möjligt att genomföra kurser, mässor, samordna frågor, producera Museiguide, skapa samarbeten och nätverk.
ArbetSam och Arbetets museum samarbetar på olika sätt, till exempel med Museiguide och gemensamma kurser för arbetslivsmuseer. En av museets arbetslivsintendenter är även adjungerad i ArbetSams styrelse.

ArbetSam bildades 1998. På 20 år har organisationen vuxit till att bli Sveriges största museiförening med omkring 580 arbetslivsmuseer, 25 organisationer och 25 enskilda personer anslutna. Behovet av en extra resurs på kansliet har i flera år varit stort. Än så länge finns inte resurser för att våga tillvidareanställa men 2019 får vi ha Caroline hos oss. Caroline är projektanställd under ett år och är tänkt att förstärka kansliet rent generellt med allehanda uppgifter.
Så nu medlemmar har ni tre personer ni kan vända er till!

Lovisa Almborg, verksamhetsledare. lovisa.almborg@arbetsam.com, 011-23 17 30
Caroline Kvick, kansliassistent. caroline.kvick@arbetsam.com, 011-23 17 36
Annette Backner, ekonomiassistent. annette.backner@arbetsam.com, 011-23 17 38

 På bilden från vänster: Lovisa Almborg, Annette Backner och Caroline Kvick

 

Adress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping