Om ArbetSam

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med drygt 600 arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam är en ideell förening och en samlande resurs för Sveriges arbetslivsmuseer som verkar för att synliggöra, stötta och fortbilda.

Utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar ArbetSam bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Arbetslivsmuseerna i Sverige är en stor del av kulturmiljöerna i landet från norr till söder. Det finns arbetslivsmuseer i över 40 olika kategorier som t. ex. bostäder, sjöfart och varv, hantverk, hälso- och sjukvård, utvinning av mineral, industri, bruk och många fler. Det kan vara gruvor, verkstäder, tryckeri, militärhistoriska museer, flyg, tåg, bränneri, glasbruk m. fl. De erbjuder levande museer där maskinerna fortfarande rullar, ofta på de platser där historien utspelade sig i spåren av industrisamhällets framväxt.

Arbetar för att:

  • stärka arbetslivsmuseernas identitet
  • skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
  • samordna arbetet i gemensamma frågor
  • sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet
  • fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågorna

ArbetSam firade 20-årsjubileum 2018, men de ideella krafterna som arbetar för att bevara industrisamhällets kulturarv har verkat mycket längre. Genom ArbetSam fick arbetslivsmuseerna en egen röst som kunde nå politiker och myndigheter. ArbetSam och arbetslivsmuseerna har bidragit till att kulturarvet fått en mycket vidare tolkning, det är inte bara byggnader och maskiner utan också politiska, kulturella och sociala sammanhang. ArbetSam bildades den 20-21 mars 1998 på ett seminarium på Arbetets museum i Norrköping. Målet för seminariet var att bilda ett samarbetsråd, en nationell organisation för arbetslivsmuseer, Gräv-där-du-står verksamhet, studiecirklar, fackföreningar, arkivföreningar och andra föreningar, organisationer eller grupper som arbetade med industrisamhällets kulturarv. Seminariet arrangerades av Arbetets museum, Tekniska museet och Riksantikvarieämbetet.

Folder om ArbetSam

Bli medlem
Kostnad: 450 kr/år för arbetslivsmuseer, föreningar, organisationer och enskilda personer.
2 000 kr/år för stödmedlemmar.
Kontakta kansliet om du önskar bli medlem eller har frågor kring medlemskap.

Fyll i formulär för att ansöka om medlemskap i ArbetSam.
Museum/organisation/förening – länk till formulär
Privatperson – länk till formulär

Som medlem får du
– 20 % rabatt på kurser som ArbetSam anordnar
– Inbjudan till medverkan i Museiguiden
– Inbjudan till Museidagar med årsmöte
– Inbjudan till kurser och seminarier
– Nyhetsbrev
– Tillgång till nätverk
– Tillgång till rådgivning och konsultation

Hederspris
ArbetSam tilldelades år 2009 Årets museums hederspris.

ArbetSam 20 år

 

När man träffades i Norrköping 1998 och bildade ArbetSam var det nog ingen som kunde ana att knappt 20 år senare skulle organisationen ha över 500 medlemsmuseer. Arbetslivsmuseernas framväxt har mycket gemensamt med hembygdsföreningarna. För 100 år sedan levde vi i en kraftig industrialiseringsprocess. Många lämnade sina arbeten inom jordbruket för att söka sin lycka som industriarbetare. Som ett svar på detta, som uppfattades som en hot, skapades hembygdsrörelsen. 100 år senare är det industrisamhället som förändras. Produktionen flyttas till andra länder och automatisering och rationalisering gör att antalet industriarbetare minskar för varje år. Nu bygger vi arbetslivsmuseer och många väljer att gå med i Sveriges största museiförening.


ArbetSam 20 år – Jubileumsskrift som ArbetSam tog fram när organisationen funnits i 20 år. Klicka på bilden till vänster för att bläddra i/ladda ned skriften.

 

 

 

ArbetSam är medlem i NOD Sverige, ett nationellt organ
för dialog och samråd mellan regeringen
och det civila samhället.

 

 

Print