Om ArbetSam

Arbetslivsmuseerna finns på de platser där historien utspelat sig och de befolkas av människor som varit med eller som kan berätta hur det var. Arbetslivsmuseerna berättar om den vanliga människans liv där arbete och fritid – vardag och helg blandas till en historia om Sverige och hur det var förr. Arbetslivsmuseerna har funnits länge men fört en ganska tillbakadragen tillvaro.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades under ett nationellt seminarium på Arbetets museum den 20-21 mars 1998. Seminariet arrangerades av Arbetets museum, Tekniska museet samt Riksantikvarieämbetet och lockade 105 personer från hela landet till Norrköping. På seminariet presenterades den växande folkrörelsen som består av engagerade människor sysselsatta med att bevara och utveckla industrisamhällets kulturarv.

Idag finns fler än 1 500 arbetslivsmuseer i Sverige. Över 600 av dessa museer är medlemmar i ArbetSam och vi är sedan flera år tillbaka Sveriges största museiförening. ArbetSam är en ideell organisation som vill främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. Några av ArbetSams uppgifter är att stärka arbetslivsmuseernas identitet och sprida kännedom om museernas verksamhet.

Ändamål
ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och för att se till att det finns en organisation som kan föra deras talan. Samarbetsrådet är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.

Handling
– att arbeta för att stärka arbetslivsmuseernas identitet
– att skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna
– att samordna arbetet i gemensamma frågor
– att sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet
– att fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågorna.

Bli medlem
Kostnad: 450 kr/år för arbetslivsmuseer, föreningar, organisationer och enskilda personer.
2 000 kr/år för stödmedlemmar.
Kontakta kansliet om du önskar bli medlem eller har frågor kring medlemskap.

Fyll i formulär för att ansöka om medlemskap i ArbetSam.
Museum/organisation/förening – länk till formulär
Privatperson – länk till formulär

Som medlem får du
– 20 % rabatt på kurser som ArbetSam anordnar
– Inbjudan till medverkan i Museiguiden
– Inbjudan till Museidagar med årsmöte
– Inbjudan till kurser och seminarier
– Nyhetsbrev
– Tillgång till nätverk
– Tillgång till rådgivning och konsultation

Hederspris
ArbetSam tilldelades år 2009 Årets museums hederspris.

ArbetSam 20 år

ArbetSam firar 20-årsjubileum 2018, men de ideella krafterna som arbetar för att bevara industrisamhällets kulturarv har verkat mycket längre. Genom ArbetSam fick arbetslivsmuseerna en egen röst som kunde nå politiker och myndigheter. ArbetSam och arbetslivsmuseerna har bidragit till att kulturarvet fått en mycket vidare tolkning. Man behöver inte gå långt tillbaka i tiden när kulturminnesvård var detsamma som fornminnen, kyrkor och slott. Kulturarvet är inte bara byggnader och maskiner utan också politiska, kulturella och sociala sammanhang.

När man träffades i Norrköping 1998 och bildade ArbetSam var det nog ingen som kunde ana att ArbetSam knappt 20 år senare skulle ha över 500 medlemsmuseer. Arbetslivsmuseernas framväxt har mycket gemensamt med hembygdsföreningarna. För 100 år sedan levde vi i en kraftig industrialiseringsprocess. Många lämnade sina arbeten inom jordbruket för att söka sin lycka som industriarbetare. Som ett svar på detta, som uppfattades som en hot, skapades hembygdsrörelsen. 100 år senare är det industrisamhället som förändras. Produktionen flyttas till andra länder och automatisering och rationalisering gör att antalet industriarbetare minskar för varje år. Nu bygger vi arbetslivsmuseer och många väljer att gå med i Sveriges största museiförening.


ArbetSam 20 år – Jubileumsskrift som ArbetSam tog fram när organisationen funnits i 20 år. Klicka på bilden till vänster för att bläddra i/ladda ned skriften.

 

 

 

Mikael Parr ny ordförande i ArbetSam


Bild: Mikael Parr. Foto: Göran Billeson

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) genomförde 13 april 2018 sitt årsmöte i samband med organisationens Museidagar 2018. Vid årsmötet valde man enhälligt att följa valberedningens förslag att utse Mikael Parr, museichef Flygvapenmuseum, till ny ordförande i ArbetSam. Mikael Parr har 40 års museierfarenheter, är van med att arbeta tillsammans med ideella krafter och var med och startade ArbetSam. ”Att få förmånen att leda arbetet i en sån här stor rikstäckande organisation ska bli mycket roligt och stimulerande! Och inte minst utmanade, med tanke på att vi företräder tusentals engagerade människor från alla delar landet”, säger Mikael Parr.
Länk till pressmeddelande

Bild: Styrelse och kansli 13 april 2018. Från vänster: Lovisa Almborg, Helena Törnqvist, Mikael Parr, Pia Enocson, Åke Paulsson, Annette Backner, Katarina Kallings, Kerstin Bergström, Göran Nilsson, Erika Grann, Hans Hellman och Jan-Erik Andersson. Saknas på bild: Pia Åkesson. Foto: Torsten Nilsson.

 

Print