ArbetSam stöder Västarvets skrivelse till Skara kommun

Angående planprogram för stationsområdet, Skara stad – Skara stad har bostadsplaner som påverkar stationsområdet som haft och har, stor betydelse för stadens utveckling. Skara stads planer kan tvinga Skara Lundsbrunns järnvägar att flytta sin verksamhet i framtiden. Nu tar Västarvet på regionen dem i försvar och framhåller det viktiga kulturarv som järnvägen är. ArbetSam ställer sig bakom skrivelsen.
Länk till Västarvets skrivelse
Länk till ArbetSam stöd till skrivelse
Länk till artikel i Skaraborgs länstidning

 

 

 

 

 

 

Skara-Lundsbrunns Järnvägar