ArbetSam samarbetspart till Hack for Heritage 2019

Vi kan stolt meddela att i år är ArbetSam extern samarbetspart för Hack for Heritage som pågår i Visby den 4-6 oktober av Kulturarvsinkubatorn och Riksantikvarieämbetet.

Genom ArbetSams deltagande så kommer öppen data från Arbetslivsmuseer på Wikipedia uppmärksammas och kunna användas när deltagarna jobbar med utmaningarna.
Vi ser det här som ett jättebra tillfälle för våra medlemmar och oss som organisation att synliggöra arbetslivsmuseerna, upptäcka nya samarbeten och användningsområden för kulturarvsdata. På hacket möts studenter/yrkesverksamma inom olika kompetensområden, som programmerare, pedagoger, designer, historiker, ideella kulturarvsarbetare, m. fl. Alla behövs just för att optimera möjligheten för nya gränsöverskridande idéer att kläckas.

Att delta på Hack for Heritage är ett tillfälle för våra medlemmar att få inblick i hur öppen data kan kopplas samman med annan kunskap, berättelser eller fysiska platser och vad det kan tillföra verksamheten samt hur det kan vara en lösning på vanliga utmaningar som  arbetslivsmuseer står inför. Är du intresserad av att delta? Intresseanmäl dig redan nu

Årets teman knyter väl an till våra arbetslivsmuseer. Läs mer om årets teman och utmaningar.

  1.  Skola, lärande och pedagogik.
  2. Besöksmål, turism och upplevelser.
  3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv.

Hack for Heritage är ett tillfälle för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Hur kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något spännande, smart eller viktigt för oss idag? Den 4–6 oktober möts vi i Visby och tar reda på det.

Intresseanmälan via Riksantikvarieämbetets hemsida.