ArbetSam på heldagskonferens Museer i en ny värld

I budgetpropositionen för 2014 uttrycker regeringen att det finns behov av att utveckla och förtydliga museernas uppdrag och regeringens mål med den statliga museipolitiken. Konferensen Museer i en ny värld, inleder detta arbete. Från ArbetSam medverkar Erika Grann, vice ordförande och Lovisa A. Grentzelius, samordnare. Datum: 5 februari.