ArbetSam medlem i Ideell kulturallians

ArbetSam har gått med som medlem i Ideell kulturallians. Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet. De företräder knappt 20 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del drivs ideellt.

”Vi är glada över att Arbetslivsmuseerna nu blir en del av Ideell kulturallians. ArbetSam bevarar, förvaltar och utvecklar industrisamhällets kulturarv och har en central roll i kulturens infrastruktur. Vi ser mycket fram emot detta samarbete”, säger Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians.

Övriga medlemmar i Ideell kulturallians:
ABF
Ax – Kulturorganisationer i samverkan
BILDA
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets hus och Parker
Folkuniversitetet
Folkrörelsernas konstfrämjande
Ibn Rushd
MAIS
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
Riksteatern
Riksskådebanan
Sensus studieförbund
SIOS – etniska organisationer i Sverige
Sveriges konstföreningar
Sveriges Hembygdsförbund
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Våra gårdar

Länk till Ideell kulturallians hemsida