ArbetSam satsar på pedagogiskt projekt

Kulturrådet fördelar idag cirka 26,7 miljoner kronor för år 2014 till centrala organisationer inom amatörkultur och civilsamhälle. Flera av projekten riktar sig till barn och unga, i form av exempelvis konst- och filmverksamhet, levande rollspel/ lajv, ungdomsråd och miljöarbete. Läs mer