ArbetSam efterskänker medlemsavgift

Coronapandemin har slagit hårt mot många medlemsmuseer. ArbetSam har på olika sätt försökt att stötta medlemmar genom att informera om stödpaket, skickat skrivelser, ställt om kursverksamhet m.m. All information kring det finns samlat på vår hemsida, här.
Nu har vi glädjen att meddela att vi kommer efterskänka medlemsavgiften för alla medlemsmuseer. Det här är möjligt genom att ArbetSam ansökte om Kulturrådets krisstöd för särskilda behov, och beviljades bidrag.
Medlemsavgiften för 2021 är redan fakturerad och i de flesta fall också redan betald därför genomförs efterskänkning av medlemsavgiften 2022. De medlemsmuseer som är i akut behov av få tillbaka inbetald medlemsavgift kommer att få det. Kontakta ArbetSams kansli så ordnar vi det.