ArbetSam beviljas stöd för publikation om samlingsvård

I ett pressmeddelande idag berättar vi att  ArbetSam har beviljats medel från Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för att trycka publikationen Hållbara samlingar på arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseerna är rika på unika samlingar men de är inte rika på resurser då de flesta arbetslivsmuseer drivs ideellt. Publikationen ska vara ett stöd för arbetslivsmuseerna i arbetet med samlingsförvaltning, synen på samlingar och förvärv av nya föremål.

Det finns redan bra material inom samlingsvård som nu ArbetSam ska sammanställa och anpassa till arbetslivsmuseerna, utifrån deras förutsättningar. Publikationen kommer bland annat innehålla policy för insamling av föremål och hur en samling kan organiseras, vårdas och gallras samt goda exempel. Målet är att paketera kunskap på ett bra och tydligt sätt så det blir lättillgängligt. Publikationen Hållbara samlingar på arbetslivsmuseer beräknas vara klar i slutet av året.​

ArbetSam fokuserar 2020 lite extra på samlingsvård under temat Hållbara samlingar. Förutom publikationen kommer ArbetSam att genomföra en heldag om samlingsvård i samband med Museidagar 17-19 april, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Sörmlands museum, Tekniska museet, Vadsbo museum med Industri, Eskilstuna Stadsmuseum och Arbetets museum.

Länk till pressmeddelande

Kulturhistoriskt föremål. Foto: från www.kringla.nu. Föremål från museer i Sverige. Liten svart burk med lite småsaker för en skräddare. CC0