ArbetSam ansluter sig till skrivelse

ArbetSam har anslutit sig till skrivelse, framtagen av Sveriges Hembygdsförbund, som rör den svenska vattenförvaltningens ambitioner för biologisk återställning och kommande ändring av aktuella bestämmelser. 2015 kom slutbetänkandet I vått och torrt – förslag till vattenrättsliga regler. Det nya vattendirektivet har i flera fall förödande konsekvenser för både arbetslivsmuseer och annan kulturmiljö.
Länkar till:
1. Skrivelse “Angående den svenska vattenförvaltningens ambitioner för biologisk återställning och kommande ändring av aktuella bestämmelser”
2. ArbetSams brev till Miljödepartementet med flera
3. Arbetets museums inventering: Arbetslivsmuseer vid vatten
4. Konferensrapport: Industrilandskapets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet

Olofsfors Bruksmuseum