Arbetets museums yttrande Långsiktigt stöd till civilsamhället

Promemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället innehåller ett antal bedömningar som syftar till att statliga bidrag till det civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga, förutsägbara och enhetliga. Den viktigaste bedömningen i promemorian är att huvudinriktningen i Regeringskansliets hantering av bidrag till det civila samhället bör vara att berört departement äskar ett minst tvåårigt beställningsbemyndigande för berörda anslag.

Länk till Arbetets museums yttrande Långsiktigt stöd till civilsamhället.
Länk till ArbetSams yttrande Långsiktigt stöd till det civila samhället.
Länk till promemoria Långsiktigt stöd till det civila samhället.