Arbetets museum stöder skrivelse till Skara kommun

Arbetets museum stöder Västarvets skrivelse till Skara kommun angående planprogram för stationsområdet, Skara stad. Skara stad har bostadsplaner vilket påverkar stationsområdet som haft och har, stor betydelse för stadens utveckling. Skara stads planer kan tvinga Skara-Lundsbrunns Järnvägar att flytta sin verksamhet i framtiden. Nu tar Västarvet på regionen dem i försvar och framhåller det viktiga kulturarv som järnvägen är. ArbetSam har också ställt sig bakom skrivelsen.
Länk till Västarvets skrivelse
Länk till Arbetets museums skrivelse
Länk till ArbetSam stöd till skrivelse
Länk till artikel i Skaraborgs länstidning

Skara-Lundsbrunns Järnvägar