Ansökan snart öppen för stöd till kulturen 1,5 miljarder kr

I förra veckan meddelade regeringen att av de 1,5 miljarder som ska gå till kulturen, får Kulturrådet 881 miljoner kronor att fördela. Den första bidragsomgången går till kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september. Kulturrådets ansökan öppnar den 15 oktober med sista ansökningsdatum 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde. Läs mer här

Detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen är under arbete.

Kulturrådet planerar att bjuda in till ett antal webbinarier även under denna stödomgång, där man mer konkret går igenom hur man söker bidrag och vem som kan söka de olika bidragen. Datum ej bestämt än.

Ansökningsperioder kompensation för sommarens kulturevenemang:
15-27 oktober: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang
15-28 oktober: scenkonstföreställningar
15-29 oktober: konserter