Ansökan öppen projektbidrag Riksantikvarieämbetet

Nu har ansökningsperioden för projektbidrag till arbetslivsmuseer hos Riksantikvarieämbetet börjat. Bidraget heter numera Bidrag till kulturarvsarbete och ansökningsperioden är mellan 4 december 2019 och 12 februari 2020. På ArbetSams hemsida hittar du råd och tips inför skrivandet, se länk nedan. Här nedan hittar du länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där du hittar mer information om bidraget samt ansökningsblankett.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida.

Länk till information på ArbetSams hemsida.

Bild: Frövi Pappersbruksmuseum. Foto: ArbetSam