Sounds of Changes

Hur lät en tekokare på 70-talet, en elvisp på 60-talet eller mobil på 80-talet?
Sounds of Changes är en databas om utrotningshotade ljud. Ljud både från arbets- och vardagsliv samlas in, bland annat med hjälp av arbetslivsmuseer runt om i landet. Ljuden laddas upp i museernas egen databas Europeana and Wikipedia. De är fria att använda, även för kommersiellt bruk. Själva ljudkällan dokumenteras med både film och ljud. Det finns redan en massa ljud att ladda ned på Internet men det finns inga garantier för att de är äkta eller skapade artificiellt.
Ljuden har ett särskilt äkthetsintyg och kan komma många till del, så väl skolor och museum som dataspelsindustrin och musikbranschen.

Arbetets museum och fem andra museer i Europa är nu i full gång med att samla i utrotningshotade ljud i ett unikt projekt. I framtiden kan ljuden komma till nytta bland annat inom musik- och dataspelsbranschen.
Uppbyggnaden av databasen genomfördes i EU-projektet Work with Sounds. Sounds of Changes pågår 2017-2019. Arbetets museum var projektledare för Work with Sounds och Flygvapenmuseum var projektledare för Sounds of Changes. Övriga som medverkade i projektet var  Museum of Municipal Engineering i Polen, Technical museum i Slovenien, LWL-Industriemuseum i Tyskland, The Finnish Labour Museum Werstas i Finland, La Fonderie. Musée Bruxellois de l´industrie et du travail i Belgien.

ArbetSam, Wikimedia Sverige och arbetslivsmuseer var samarbetsparter.

Länk till ljuddatabasen.

-Work with Sounds

 

FÖR MER INFORMATION
Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum
Tel: 070–846 08 11, helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se

Torsten Nilsson, chef samlingsenheten Flygvapenmuseum
Tel: 013-495 97 21, torsten.nilsson@flygvapenmuseum.se