Sounds of Changes

Flygvapenmuseum, som är projektledare, har tillsammans med Arbetets museum  beviljats medel till ett nytt EU projekt för att bygga vidare på den databas om utrotningshotade ljud som skapades under det tidigare projektet Work with Sounds. Sounds of Changes pågår 2017-2019. Övriga länder som medverkar i projektet är Finland, Polen, Tyskland, Slovenien.

ArbetSam, Wikimedia Sverige och arbetslivsmuseer är samarbetsparter i senare delen av projekttiden, då databasen är tänkt att öppnas för donation av ljud från ideella aktörer.

Länk till ljuddatabasen.

Work with Sounds

Utrotningshotade ljud samlas in i Europa
Hur lät en tekokare på 70-talet, en elvisp på 60-talet eller mobil på 80-talet? Arbetets museum och fem andra museer i Europa är nu i full gång med att samla i utrotningshotade ljud i ett unikt projekt. I framtiden kan ljuden komma till nytta bland annat inom musik- och dataspelsbranschen.
Work with Sounds heter insamlingen som samordnas av Arbetets museum, det enda museum i Sverige som deltar. ArbetSam deltar som samarbetspartner till Arbetets museum i projektet.

-Work with Sounds

Ljud både från arbets- och vardagsliv samlas in, bland annat med hjälp av arbetslivsmuseer runt om i landet. Ljuden laddas upp i museernas egen databas Europeana and Wikipedia. De är fria att använda, även för kommersiellt bruk. Själva ljudkällan dokumenteras med både film och ljud. Insamlingen ska pågå i två år. Det finns redan en massa ljud att ladda ned på Internet men det finns inga garantier för att de är äkta eller skapade artificiellt.
– Vi kommer att märka våra ljud med ett särskilt äkthetsintyg, berättar Torsten Nilsson, arbetslivsintendent och projektledare som mött stort intresse ute i Europa för insamlingen.
Han hoppas att ljuden kan komma många till del, så väl skolor och museum som dataspelsindustrin och musikbranschen.

Projektet finansieras genom 200 000 euro från EU-programmet Culture 2000 och 200 000 euro från de deltagande museerna. Förutom Arbetets museum deltar Museum of Municipal Engineering i Polen, Technical museum i Slovenien, LWL-Industriemuseum i Tyskland, The Finnish Labour Museum Werstas i Finland, La Fonderie. Musée Bruxellois de l´industrie et du travail i Belgien.

Länk till Work with Sounds hemsida

FÖR MER INFORMATION
Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum
Tel: 070–846 08 11, helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se

Torsten Nilsson, chef samlingsenheten Flygvapenmuseum
Tel: 013-495 97 21, torsten.nilsson@flygvapenmuseum.se