Work with Sounds

Utrotningshotade ljud samlas in i Europa
Hur lät en tekokare på 70-talet, en elvisp på 60-talet eller mobil på 80-talet? Arbetets museum och fem andra museer i Europa är nu i full gång med att samla i utrotningshotade ljud i ett unikt projekt. I framtiden kan ljuden komma till nytta bland annat inom musik- och dataspelsbranschen.
Work with Sounds heter insamlingen som samordnas av Arbetets museum, det enda museum i Sverige som deltar. ArbetSam deltar som samarbetspartner till Arbetets museum i projektet.

-Work with Sounds

Ljud både från arbets- och vardagsliv samlas in, bland annat med hjälp av arbetslivsmuseer runt om i landet. Ljuden laddas upp i museernas egen databas Europeana and Wikipedia. De är fria att använda, även för kommersiellt bruk. Själva ljudkällan dokumenteras med både film och ljud. Insamlingen ska pågå i två år. Det finns redan en massa ljud att ladda ned på Internet men det finns inga garantier för att de är äkta eller skapade artificiellt.
– Vi kommer att märka våra ljud med ett särskilt äkthetsintyg, berättar Torsten Nilsson, arbetslivsintendent och projektledare som mött stort intresse ute i Europa för insamlingen.
Han hoppas att ljuden kan komma många till del, så väl skolor och museum som dataspelsindustrin och musikbranschen.

Projektet finansieras genom 200 000 euro från EU-programmet Culture 2000 och 200 000 euro från de deltagande museerna. Förutom Arbetets museum deltar Museum of Municipal Engineering i Polen, Technical museum i Slovenien, LWL-Industriemuseum i Tyskland, The Finnish Labour Museum Werstas i Finland, La Fonderie. Musée Bruxellois de l´industrie et du travail i Belgien.

Länk till Work with Sounds hemsida

FÖR MER INFORMATION
Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum
Tel: 070–846 08 11, helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se

Torsten Nilsson, chef samlingsenheten Flygvapenmuseum
Tel: 013-495 97 21, torsten.nilsson@flygvapenmuseum.se