Wiki Loves Monuments 2019

Wiki Loves Monuments är en internationell fototävling, öppen för alla. Var med i tävlingen genom att fotografera ett minnesmärke* och ladda upp bilden till Wikimedia Commons via wikilovesmonuments.se under september.
En jury kommer att utse vinnarbilder, samt tio bilder som går vidare till den internationella finalen för bedömning.
* Arbetslivsmuseum, K-märkt byggnad, fornminne, K-märkt fartyg

Läs mer och ladda upp din bild här: Wiki Loves Monuments 2019
Ladda ner och dela flyer Wiki Loves Monuments 2019
Mer om Wiki Loves Monuments

 


För att vara med i Wiki Loves Monuments i Sverige behöver bidrag:

Bilder och info från Wiki Loves Monuments 2018, se längre ned på sidan.

Wiki Loves Monuments 2018

Fototävlingen Wiki Loves Monuments har nu avslutats för i år. Cirka 1 400 bilder har laddats upp därav 82 var klassade som arbetslivsmuseer. Det är en liten nedgång från i fjol men å andra sidan kan det vara fler för det är det avhängigt att man klassar sin bild som arbetslivsmuseum för att det ska registreras.

Bild: Ohs Bruks Järnvägs bangård. Foto: Arkland

Länk till alla årets bilder
Länk till alla årets bilder på arbetslivsmuseer
Länk till blogpost om Wiki Loves Monuments 2018
Länk till information om WLM 2018 och bilder
Länk till instruktionssida

Om Wiki Loves Monuments
Wiki Loves Monuments är en internationell fototävling som arrangeras av Wikimedia. Tävlingen går ut på att man laddar upp bilder av kulturarv på Wiki Commons. I Sverige är det Wikimedia Sverige som är arrangör. ArbetSam är med som samarbetspart. 2014 fick tävlingen en ny kategori – arbetslivsmuseer. Tävlingen är öppen för alla. Bilderna på Wikimedia Commons används på Wikipedia men kan också användas i andra sammanhang av vem som helst.
Det finns fyra kategorier i fototävlingen:

  • Arbetslivsmuseer
  • K-märkta byggnader
  • K-märkta fartyg
  • Fornlämningar

Från varje land kommer tio bilder att gå vidare till en internationell final. De tio svenska bilderna kommer att väljas ut av en jury och fotograferna bakom bilderna belönas med priser. Läs mer om tävlingen på Wikipedias sida Wiki Loves Monuments Sverige.

”Wiki Loves Monuments är tävlingen som synliggör och tillgängliggör vårt kulturarv och våra fantastiska arbetslivsmuseer! ArbetSam ser tävlingen som ett bra sätt att sprida kunskap om industrisamhällets kulturarv, vilket dessutom är väldigt vackert.” Anders Lind, ordförande ArbetSam 2012-2017.


Bästa bild 2016 och vinnare kategori Arbetslivsmuseer: Skånska Järnvägar – Ångtåget på Österlen. Foto: Kristian Hedberg

Andra plats i kategori Arbetslivsmuseer: Skånska Järnvägar. Foto: Susanne Nilsson

Första pris kategori Fartyg: M/S Wilhem Tham. Foto: Patrik Backentoft


Andra pris kategori Fartyg: Ångfartyg Siljan. Foto: Arild Vågen

Länk till övriga vinnare.

2015
Bäst bild gick till Kevin Cho, för hans bild på Gamla Uppsala kyrka.

Uppsala gamla kyrka – vinnarbild kategori byggnader samt utnämnd till Årets bästa bild. Foto: Kevin Cho

K A Ahlmgrens sidenväveri – vinnarbild kategori arbetslivsmuseer. Foto Ida Dicksson

2 850 bilder har tagits på monument i Sverige. Dessa bilder finns nu på Wikimedia Commons för att allmänheten ska ta del av dem i den fria bildbanken under Creative Commons-licens.

“Vi har gått igenom bilder på var sitt håll och valt ut ett antal favoriter var. Sedan jämförde vi våra val och vi hade många gemensamma favoriter. Vi fastnat för olika detaljer och kvalitéer i bilderna, och det har varit roligt och bra att bolla tankar. I den här tävlingen lägger vi inte resten av bilderna i nån kartong i ett dammigt förråd. Alla bidragen finns gratis att använda på Wikimedia Commons” säger Albin Olsson som lett juryarbetet.

Kategorier
Byggnader: byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen som finns i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister – BeBR.
Fornlämningar: fornlämningar som finns i Riksantikvarieämbetets Fornsök databas.

Länk till övriga vinnare 2015

Priser till Wiki Loves Monuments 2015 har skänkts av:
Flygvapenmuseum
Pytagoras Industrimuseum
Qvarnstensgruvan i Lugnås
Onslunda Borstmuseum
Ångaren Trafik
Ohs Bruks Järnväg
Böda Skogsjärnväg
Museispårvägen Malmköping – MUMA
Museispårvägen i Malmö
Djurgårdslinjen
Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet i Dalhem – GHJ

Projektstart hantering problematiskt material

Våren 2019 samarbetar Riksantikvarieämbetet, Statens museer för världskultur och Wikimedia Sverige i ett projekt för att undersöka hur arkiv och museer jobbar med material som av olika anledningar är problematiskt. Problematisk i det här fallet kan vara antingen att föremål är stulna eller insamlade på sätt som inte skulle accepteras idag, eller att information eller beskrivningar om personer, föremål eller händelser har en otidsenlig ton med inslag av kolonialism eller rasism.

Läs mer om projektet här.
Länk till Wikimedia Commons (Wikipedias bildbank)

Wikipedia

Genom ett samverkansavtal mellan ArbetSam och Wiki-media Sverige finns arbetslivsmuseerna tillgängliga på Wikipedia. Vi förser Wikipedia med uppgifter om arbetslivsmuseets namn och GPS-koordinat. Artiklar är fria att skriva av var och en.