På gång

 

KOMMANDE SÖKA PENGAR-KURSER
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet.
Lär dig mer om var och hur du kan söka pengar.
• 20 februari. Svenska administrations- och byråkrati- museet, Nordingrå – anmäl dig här. Program

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.
• 27–28 februari. Karlskrona Porslinsmuseum – anmäl dig här. Program

FÖRMEDLA LJUD x 3
På Wikimedia Commons finns en mängd olika ljud som är fria att använda och där kan man även lägga upp sina egna inspelade ljud. Den här kursen lär dig hur. Inklusive viss inspelningsteknik.
• 7 mars. Hönsalottas Luffarmuseum, Boda Glasbruk – anmäl dig här. Program
• 28 mars. Brigadmuseum, Karlstad – anmäl dig här. Program
• 24 april. Skogsmuseet i Lycksele – anmäl dig här. Program

MUSEIBANORNAS RIKSORGANISATIONS VÅRMÖTE
• 8-9 mars. Arbetets museum, Norrköping

SAMLA VÅRDA GALLRA x 2
Arbetslivsmuseer har ofta stora samlingar som stän-digt växer. Kursen handlar om samlings- och gallrings- vård. Att tänka efter kring hur, vad och varför man förvärvar.
• 15 mars. Johannamuseet, Skurup – anmäl dig här
• 16 april. Försvarsmuseum, Boden – anmäl dig här
Program

SVERIGES SEGELFARTYGSFÖRBUND ÅRSMÖTE
• 16 mars

BÅTHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET ÅRSMÖTE
• 21 mars

GLIDLAGER: GJUTNING OCH BEARBETNING
Att utveckla, bevara och dokumentera kunskapen kring gjutning av glidlager samt den efterföljande be-arbetningen och tillpassningen.
• 20–21 mars. Upsala-Lenna Jernväg, Uppsala – FULLBOKAD

MARKNADSFÖRING OCH SOCIALA MEDIER
En fördjupningskurs under en heldag i ämnet mark-nadsföring, sociala medier och webb.
• 4 april. Galtströms bruk/Galtströmståget, Galtström – anmäl dig här

VÅRMÖTE
• 9-11 april. Jamtli, Östersund
Arrangör: Sveriges museer

MUSEIDAGAR MED ÅRSMÖTE
• 12-13 april. Kvinnohistorisk museum, Umeå
Program och praktisk information
Arrangör: ArbetSam

TÅGSLÄPP
• 28 april.
Ort: Olika orter i hela landet.

VARVSFORUM
• 12-13 maj. Plats: Ej bestämt än