På gång

MRO HÖST- OCH ÅRSMÖTE
• 12-13 oktober. Djurgårdslinjen, Stockholm

FARTYGSFORUM
• 12-13 oktober. Oskarshamn

GRUVFORUM III
• 16–17 oktober. Qvarnstensgruvan i Lugnås, Västergötland

SAMLA VÅRDA GALLRA 
• 23 oktober. Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum, Nyköping, Södermanland – Fullbokad

PRISUTDELNING ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM 2020
• 8 november kl 13.00. Plats: Statarmuseet i Skåne.

HJULMARKNADEN
• 30 november. Solnahallen, Solna

NYINSATTA SÖKA PENGAR-KURSER x 2
• 28 november. Olofsfors Bruksmuseum, Olofsfors, Västerbotten
Här kan du anmäla dig, Olofsfors
• 3 december. Arbetets museum, Norrköping, Östergötland
Här kan du anmäla dig, Norrköping

ÅRSMÖTE 2020 BÅTHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET
• 19 mars

ÅRSMÖTE 2020 SVERIGES ÅNGBÅTSFÖRENING
•  21 mars. FV-museum, Linköping

MUSEIDAGAR 2020 med årsmöte
• 17-19 april. Nyköping med omnejd.
Värdmuseum: Sörmlands museum
Mer information under hösten