På gång

ARBETSAM STYRELSE & KANSLI
• 9-10 november

ÖVRIGT

Gottfrid Skytts Snickeri

Så var det då – arbetslivsmuseer visar
• 24 september. Ort: Norrköping

Fartygsforum
• 15-16 oktober. Ort: Stockholm

Höstmöte
• 16-17 november. Plats: Stockholm och digitalt
Arrangör: Riksantikvarieämbetet

Hjulmarknad
• 26 november. Ort: Stockholm

Museidagar med årsmöte 2023
• 14-16 april. Ort: Kalmar med omnejd

KURSVERKSAMHET – SE SEPARAT SIDA