På gång

 

SAMLINGSVÅRD x 2
Dessa båda Samlingsvårdskurser är inställda. Vår förhoppning och intention är att de istället ges till hösten. Detta med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset.
• 25 mars. Dalregementets museer, Rommehed/Borlänge. Anmäl dig här
• 2 april. Gällivare museum, Gällivare. Anmäl dig här
Med temat Samlingsvård fortsätter vi fördjupa oss i samlingsförvaltning. Det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett tro-värdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen.

MUSEIDAGAR 2020 med årsmöte
Museidagar inställt pga coronaviruset.
Årsmöte den 17 april i annan form.
Vi återkommer med mer information.

ARBETSLIVSMUSEERNAS DAG
• 25 april kl 11-16 Skara
Arrangör: NAV – Arbetslivsmuseer i Väst

TÅGSLÄPP
•  26 april. Plats: Runt om i landet.

SEMINARIUM ÅNGPANNOR
Seminarium Ångpannor kommer att genomföras som ett webbmöte.
• 7 maj.  Arbetets museum, Norrköping
Seminariets syfte är att medvetandegöra de nya reglerna om certifieringskrav som Arbetsmiljöverket inför från den 1 december 2020. Bland annat berörs landbaserade, stationära pannor samt lokomobiler av detta krav. Träffen ger tillfälle till frågor och diskussion samt ger de berörda den information de behöver.
Informationsblad
Anmäl dig här

VARVSFORUM
Inställt med anledning av coronaviruset.
9-10 maj. Karlskrona
Arrangör: Sjöhistoriska

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Denna museiskola är inställd, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset. Arbetets museums förhoppning och intention är att den istället ges till hösten.
• 13–14 maj. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och föreningsvård, det vill säga hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden. Anmäl dig här

KULTURARVSDAGEN
• 11-13 september.
Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för kulturarvsdagarna i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

SÅ VAR DET DÅ – ARBETSLIVSMUSEER VISAR
• 26 september. Laxholmstorget, Norrköping.

HJULMARKNADEN
• 28 november. Solnahallen, Solna.