På gång

 

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
• 1-2 september. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och föreningsvård, det vill säga hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.

KVARNAR – DRIFTMEKANIK
• 9-10 september. Blåherremölla, Degerberga
Hur underhåller och driver man sin kvarn så att kvarnmekaniken kan leva vidare? Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

KULTURARVSDAGEN
• 11-13 september.
Tema: Kulturarv och lärande – om lusten att upptäcka eller att inspireras av historien.
Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för kulturarvsdagarna i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

SÅ VAR DET DÅ – ARBETSLIVSMUSEER VISAR
• 26 september. Laxholmstorget, Norrköping.

SAMLINGSVÅRD
• 7 oktober. Gällivare museum, Gällivare
• 21 oktober. Dalregementets museer, Rommehed/Borlänge
Vi fördjupar oss i samlingsförvaltning, dvs att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen.

GRUVFORUM IV
• 7-8 oktober. Tabergsgruvan, Taberg
Det nybildade nätverket Gruvforum, besöksverk-samhet i gruvor och stenbrott arrangerar nu för första gången ett eget Gruvforum. Alla ni som är intresserade av gruvverksamhet: passa på att delta och följ samtidigt med på en spännande vandring i Tabergs inre gruvgångar!

ARKIVERINGSKURS
• 21 oktober. Bergviks Industriminnen, Bergvik
Hur tar man hand om och katalogiserar det analoga arkivet, vad ska man spara på och hur? Vi diskuterar digitalisering, olika material, bildhantering, avtal mm.

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III
• 27-29 oktober. Munktellmuseet, Eskilstuna
Vi träffas för att arbeta med tändkulemotorer! Vi blan-dar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och den kunskap som finns i nätverket?

SÖKA PENGAR-KURS
• 25 november. Uppsala medicinhistoriska museum, Uppsala
• 3 december. Össjö krog, Hembygdsbyn Elfdalen, Klippan
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar – kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns?

HJULMARKNADEN
• 28 november. Solnahallen, Solna.
Hur tar man hand om och katalogiserar det analoga arkivet, vad ska man spara på och hur? Vi diskuterar digitalisering, olika material, bildhantering, avtal mm.

MUSEIDAGAR MED ÅRSMÖTE 2021
• 16-18 april 2021
Ort: Nyköping med omnejd
Läs mer här.