På gång

 

MOTORVÅRD VETERANFORDON
• 4–5 mars. Volvo Museum, Göteborg
Motorvårdskurs med inriktning historiska fordon fr. 1940–1960-tal. Arbete i verkstad under handledning för att säkerställa driften av vårt rullande kulturarv: felsökningar, reparationer, underhåll, bränsle mm. Anmäl dig här

ARKIVERINGSKURS
• 10 mars. Österlens museum, Simrishamn OBS! Ny plats och ort.
Hur tar man hand om och katalogiserar det analoga arkivet, vad ska man spara på och hur? Vi diskuterar digitalisering, olika material, bildhantering, avtal mm.
Anmäl dig här

MUSEIBANORNAS RIKSORGANISATION VÅRMÖTE
• 14-15 mars. Galtströmståget, Galtström

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III
• 17–19 mars. Munktellmuseet, Eskilstuna
Vi träffas igen för att arbeta med tändkulemotorer! Vi blandar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och den kunskap som finns i nätverket? Anmäl dig här

BÅTHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET ÅRSMÖTE
• 19 mars

SVERIGES ÅNGBÅTSFÖRENING ÅRSMÖTE
•  21-22 mars. Flygvapenmuseum, Linköping

SAMLINGSVÅRD x 2
• 25 mars. Dalregementets museer, Rommehed/Borlänge. Anmäl dig här
• 2 april. Gällivare museum, Gällivare. Anmäl dig här
Med temat Samlingsvård fortsätter vi fördjupa oss i samlingsförvaltning. Det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett tro-värdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen.

MUSEIDAGAR 2020 med årsmöte
• 17-19 april. Nyköping med omnejd.
Värdmuseum: Sörmlands museum
Program
Anmälan

ARBETSLIVSMUSEERNAS DAG
• 25 april kl 11-16 Skara
Arrangör: NAV – Arbetslivsmuseer i Väst

SEMINARIUM ÅNGMASKINER
• 7 maj.  Arbetets museum, Norrköping
Seminariets syfte är att medvetandegöra de nya reglerna om certifieringskrav som Arbetsmiljöverket inför från den 1 december 2020. Bland annat berörs landbaserade, stationära pannor samt lokomobiler av detta krav. MRO och JHRF söker en lösning på certifieringskravet för järnvägssidan och ångfartygen har redan idag möjlighet till certifiering. Träffen ger tillfälle till frågor och diskussion samt ger de berörda den information de behöver.
Informationsblad
Anmäl dig här

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
• 13–14 maj. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och föreningsvård, det vill säga hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden. Anmäl dig här

KULTURARVSDAGEN
• 11-13 september.
Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för kulturarvsdagarna i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

SÅ VAR DET DÅ – ARBETSLIVSMUSEER VISAR
• 26 september. Laxholmstorget, Norrköping.