På gång

 

MRO SÄKERHETSSEMINARIUM
Datum: 12-13 januari
Ort: Mjölby
Arrangör: Museibanornas Riksorganisation, MRO

SÖKA PENGAR-KURS x 4
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet.
Lär dig mer om var och hur du kan söka pengar.
• 16 januari. Idrottsmuseet i Göteborg – anmäl dig här
• 6 februari. Malmköpings hembygdsgård – anmäl dig här
• 13 februari. Bykupan, Osbyholms byförening – anmäl dig här
• 20 februari. Svenska administrations- och byråkrati- museet, Härnösand – anmäl dig här

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsfö-ring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.
• 27–28 februari. Karlskrona Porslinsmuseum – anmäl dig här

FÖRMEDLA LJUD x 3
På Wikimedia Commons finns en mängd olika ljud som är fria att använda och där kan man även lägga upp sina egna inspelade ljud. Den här kursen lär dig hur. Inklusive viss inspelningsteknik.
• 7 mars. Hönsalottas Luffarmuseum, Boda Glasbruk – anmäl dig här
• 28 mars. Brigadmuseum, Karlstad – anmäl dig här
• 24 april. Skogsmuseet i Lycksele – anmäl dig här

SAMLA VÅRDA GALLRA x 2
Arbetslivsmuseer har ofta stora samlingar som stän-digt växer. Kursen handlar om samlings- och gallrings- vård. Att tänka efter kring hur, vad och varför man förvärvar.
• 15 mars. Johannamuseet, Skurup – anmäl dig här
• 16 april. Försvarsmuseum, Boden – anmäl dig här

BÅTHISTORISKA RIKSFÖRBUNDET ÅRSMÖTE
Datum: 21 mars 2019

GLIDLAGER: GJUTNING OCH BEARBETNING
Att utveckla, bevara och dokumentera kunskapen kring gjutning av glidlager samt den efterföljande be-arbetningen och tillpassningen.
• 20–21 mars. Upsala-Lenna Jernväg, Uppsala – anmäl dig här

MARKNADSFÖRING OCH SOCIALA MEDIER
En fördjupningskurs under en heldag i ämnet mark-nadsföring, sociala medier och webb.
4 april. Galtströms bruk/Galtströmståget, Galtström – anmäl dig här

VÅRMÖTE
Datum: 9-11 april 2019
Plats: Jamtli
Ort: Östersund
Arrangör: Sveriges museer

MUSEIDAGAR MED ÅRSMÖTE
Datum: 12-13 april 2019
Värdmuseum: Kvinnohistorisk museum
Ort: Umeå
Arrangör: ArbetSam
Program och anmälningsformulär förväntas vara färdigt i november.

TÅGSLÄPP
Datum: 28 april 2019
Ort: Olika orter i hela landet.

ÖVRIGT
ArbetSam 20 år 1998-2018
ArbetSam bildades den 20-21 mars 1998 på ett seminarium på
Arbetets museum i Norrköping. Genom ArbetSam fick arbetslivsmuseerna en egen röst som kunde nå politiker och myndigheter. Jubileet uppmärksammas på Museidagar 2018, 13-14 april. Länk till Jubileumsskrift ArbetSam 20 år.

Ångbåten 200 år 2018
Det är 200 år sedan ångbåtstrafik kom igång till Drottningholm. Samuel Owen hade då kommit igång med sina ångmaskiner. Det skall man fira på olika sätt t ex båtmässan med ångtema med ångslupar.