Museidagar med årsmöte 2020

ArbetSam ställer in Museidagar på grund av coronaviruset med omtanke för våra medlemmar, samarbetspartners och oss själva.

Årsmötet kommer att hållas 17 april.
Vi återkommer med mer information senare.

Kom ihåg att boka av hotellrum. ArbetSam har ett avtal med Scandic Stora hotellet i Nyköping där ni haft möjlighet att boka rum till ett förmånligt pris. Vi lyckades skjuta upp sista avbokning utan kostnad till 27 mars.

Vår ambition är att genomföra samma program nästa år.
Vi återkommer med mer information senare.

LÄNK TILL PROGRAM

Ort: Nyköping med omnejd
Värdmuseum: Sörmlands museum
Nästa års Museidagar utökas till tre dagar för att få chansen att kunna erbjuda en dag med fördjupande föreläsningar kopplat till temat – Hållbara samlingar. Mer information kommer uppdateras löpande.

Kultur- och demokratiministern Amanda Lind har tackat ja till att inviga Museidagar 2020. Det är mycket värdefullt för oss att kulturministern vill träffa våra medlemmar och uppmärksamma deras arbete vid arbetslivsmuseer som bidrar till bevarandet av industrisamhällets kulturarv.

Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Värdmuseum är nya Sörmlands museum som har mottagit Kulturarvspriset 2019 för sitt nyskapande sätt att berätta människors historia i museets nya hus som öppnade i november 2018  i Nyköping. Där har de valt att fokusera på att synliggöra samlingarna och lyfta fram berättelser med magasinen placerade i mitten. Tillgängliga, gestaltande och levande. Med fokus på människor och berättelser kan museisamlingar användas, inte bara bevaras. Och de kan fylla sitt syfte att ge kunskap, förståelse och upplevelser.

ArbetSams tema för 2020 är Hållbara samlingar. Vi fördjupar oss i frågor om samlingar och förvärv för att tänka långsiktigt och hållbart. Med Hållbara samlingar förmedlar vi verktyg för ett grundläggande arbete för att kunna tillgodose arbetslivsmuseernas behov. Vanligen är behoven utökade resurser, större byggnader och digitalisering. Genom att börja se över samlingarna enligt metoder som exempelvis SAK och Spectrum, besparas museers resurser på längre sikt, och för att kunna digitalisera behöver museerna först gå igenom sina samlingar.

Berättande magasin. Foto: Sörmlands museum.

Sista anmälningsdag: 16 mars.

Kostnad per person:
Fredag – söndag 1 100 kr
Fredag – lördag 950 kr
Lördag – söndag 800 kr
Fredag och söndag (ej lördag) 950 kr
Fredag 700 kr
Lördag 500 kr
Söndag 500 kr
Med stöd från våra sponsorer kan vi erbjuda ett arrangemang med föreläsningar, luncher, fika alla dagar, en middag och bussutflykter till medlemsmuseer till ett förmånligt pris.

Skrivelser till årsmöte:
Skrivelser ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari 2020.
E-post: info@arbetsam.com.
Postadress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Nomineringar till styrelse:
Skicka nomineringar till kansliet.
E-post: info@arbetsam.com.
Postadress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Avbokning:
Meddela oss senast 9 april. För sen avbokning faktureras.

Betalning Museidagar:
Invänta faktura från ArbetSam, skickas efter Museidagarnas genomförande.

Boende:

Vi har fått ett förmånligt pris på Scandic Stora Hotellet, Nyköping.
Enkelrum 825 kr/natt. Dubbelrum 990 kr/natt*. Du bokar och betalar boendet själv.
Uppge bokningskod: ArbetSam
E-post: storahotellet@scandichotels.com
Telefon: 0155-29 35 00
*Vårt prisavtal med hotellet gäller bokningar fr o m torsdag 16 april till söndag 19 april. För att få ta del av de förmånliga priserna måste du boka senast 16 mars.

Under Museidagar 2020 besöker vi flera medlemsmuseerna:

F11 Museum
Sveriges flygspaningsmuseum F11 Museum visar sedan 1991 svensk flygspaning 1941-1980, från flottiljen F11. Se spaningsplan S29 Tunnan, S32 Lansen, S35 Draken och SF37 Viggen. De visar också världens enda bevarade mobila underrättelsepluton. F11 Museum är också ett upplevelsecenter med flygsimulatorerna: SK60, SF37 Viggen och Piper Navajo.
Länk till hemsida.

Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum
Stadsvakten Nyköpings kulturarvsmuseum visar på drygt 500 kvm Nyköpings samhälls- och industrihistoria: Nyköpings textilindustri, metalltryckeri, Christer Nilssons trollerimuseum, Gert Fredrikssons prissamling, gammeldags skolsal, släktforskning, gamla Nyköpingsfilmer och mycket mer.
Länk till hemsida.

Femörefortet
Upplev en topphemlig försvarsanläggning från kalla kriget! Gömd i berget under naturreservatet Femöre i Oxelösund finns en kärnvapensäker jätteanläggning, där 70 soldater skulle försvara Bråvikenområdet mot en storinvasion över Östersjön från Sovjetunionen och Warszawapakten.
Länk till hemsida.

Lotsarkivet i Gamla Oxelösund
I Lotsarkivet med forskarrum för lokal historia och släktforskning finns skrifter och samlad information om lotsning och lotsarnas liv vid Hävringe och Oxelösund. Forskarrummet ger digitalt tillgång till lokal historia, ett omfattande bildarkiv och släktforskning. I Gamla Oxelösund påminner namnen på gator, kvarter och platser om lotsarnas liv och verksamhet. På Kulturstigen finns informationsskyltar med bilder och information.
Länk till hemsida.

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Mitt i Oxelösund finns FSVJ – Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg. Välkommen in i den nostalgiska atmosfären i det gamla lokstallet. I lokstallet finner du olika typer av fordon som t ex ett av TGOJs nio största elektrolok, Ma 408, nu i sin historiska orangea skepnad. Under 2019 fyller lokstallet hela 100 år och en museibyggnad är under uppförande.
Länk till hemsida.

Oxelösundsrummet
I Oxelösundsrummet och bildarkivet har det samlats material om Oxelösunds arbetsliv från arbetsplatser och företag som inte längre finns eller inte är tillgängliga för allmänna besök. I dokument, film, bild och ljud kan du ta del av kvinnors och mäns arbetsplatser i industrin, följa arbetslivets förändringar, fascinerande livsöden och mycket mera.
Länk till hemsida.

Sjöfartsmuseet i Oxelösund
Sjöfartsmuseet i Oxelösund visar föremål och informerar om sjöfart, lotsning, rederier och hamnverksamhet. På gården står den första motordrivna lotsbåten Mulle. Här berättas om Oxelösunds hamn förr och nu, om lotsverksamheten från ön Hävringe och om lotsningen idag. Klubb Maritim, som driver sjöfartsmuseet, är en sjöfartshistorisk förening med drygt 4 000 medlemmar i Sverige och utlandet.
Länk till hemsida.

Skärgårdsmuseet i G:a Oxelösund
Allt ska vara klart till Almas 75-årsdag. Själv vill hon inte höra talas om varken kalas eller presenter. Jag har allt jag behöver bara hälsan står mig bi. Så börjar årets berättelse Bråda dagar och lite romantik. Berättelsen om fiskarfamiljen Eriksson på Grantorpet bildar bakgrund till Skärgårdsmuseets utställning 2020. Här upplevs kontrasten mellan den vackra miljön och det hårda skärgårdslivet förr. Båthus och bodar med gamla jakt- & fiskeredskap samt båtmotorer.
Länk till hemsida.

Samt medlemsföreningarna Automobilsällskapet i Nyköping, Textilhistoriska gruppen, och Sörmlands Industrihistoriska förening.

På bussarna får vi information av och med Tunabergs gruvmuseum
Väl bevarad gruvby med gruvfogdebostad, arbetarbostäder, smedja, krutkällare, gruvmagasin och stånggångsvaktarbostad. Totalt ett tjugotal byggnader som vuxit upp runt Storgruvan i Koppartorp. Det största gruvhålet är 160 m djupt men är delvis vattenfyllt. Gruvans glansperiod var under 1750-talet. I ett av gruvmagasinen har hembygdsföreningen ett gruvmuseum, där man berättar mer om utvecklingen i Tunaberg med brytning av koppar, järn, mangan, kobolt och marmor. I gruvfogdens bostad finns ett hembygdsmuseum. Hantverksförsäljning.

Automobilsällskapet i Nyköping presenterar det som kunde ha blivit Sveriges första automobil som fanns redan på 1830-talet i Nyköping. Det enda som finns kvar från den tiden är en modell av den ångvagn som aldrig byggdes i full skala. 200 år senare har teknikerna i Automobilsällskapet med gamla metoder och gamla material byggt Norbergska ångvagnen så nära originalet som möjligt. Samtidigt har ett omfattande arbete lagts ned på att forska om faktoristen Norberg och den samtid han verkade i.   Ångvagnsmodellen finns just nu på Stadsvakten och de här dagarna även själva ångvagnen – i drift!

Om Museidagar
ArbetSam genomför varje år museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet. Det är ett tillfälle för ArbetSam och medlemmar att träffas, inspirera och lära känna varandra, utbyta erfarenheter och vidareutbilda sig. Museidagar är även ett sätt för ArbetSam att tacka medlemmarna för det arbete de gör på sina museer. Museidagarna bygger på samarbete, både med medlemsmuseer och andra aktörer som till exempel ett länsmuseum. Museidagarna genomförs på olika ort varje år för att synliggöra våra medlemmar som finns över hela landet.

Vi önskar besöka och synliggöra så många medlemsmuseer som möjligt de här dagarna. ArbetSam ser de här besöken som introduktioner/smakprov och att deltagarna sedan själva kan återkomma och göra ett mer fördjupat besök. ArbetSam har glädjande nog väldigt många medlemsmuseer vilket medför att vi varje år nödgas prioritera bort något/några museer att besöka. Det är med stor vånda vi gör det och inte sällan blir de bortvalda museerna besvikna över att vi inte besöker dem då vi är i närheten.

Genom åren har museidagar varit i:
2019 Umeå, Västerbotten
2018 Norrköping, Östergötland
2017 Falun, Dalarna
2016 Varberg, Halland
2015 Västerås, Västmanland
2014 Linköping, Östergötland
2013 Kristianstad, Skåne
2012 Göteborg, Bohuslän
2011 Gävle, Gästrikland
2010 Karlskrona, Blekinge
2009 Grängesberg/Ludvika, Dalarna
2008 Karlstad, Värmland/Västmanland
2007 Östersund, Jämtland
2006 Eskilstuna, Södermanland
2005 Värnamo, Småland
2004 Norrköping, Södermanland/Östergötland
2003 Göteborg, Bohuslän
2002 Örnsköldsvik, Ångermanland
2001 Avesta, Dalarna
2000 Landskrona, Skåne
1999 Trollhättan, Västergötland

Invigare och tema genom åren
2019 Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet – Arbetslivets samlingar
2018 Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister – ArbetSam 20 år
2017 Olof Lavesson (M), ordf kulturutskottet – Berättelsens kraft
2016 Anna Wallentheim (S), kulturutskottet – Ideella krafter
2015 Gunilla Carlsson (S), vice ordf i kulturutskottet – Tillgänglighet
2014 Lars Amréus, riksantikvarie – Barn och unga
2013 Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister – Hållbara museer
2012 Kjell Nordström, ordf i regionfullmäktige VG-region – Kalla kriget
2011 Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister – Skapande skola


Museidagar 2019 i Umeå

Datum 12-13 april
Värdmuseum: Kvinnohistoriskt museum
Protokoll årsmöte

Våra Museidagar bjöd som vanligt på ett fullspäckat program med föreläsningar och besök på medlemsmuseer. Fredagen inleddes på Kvinnohistoriskt museum. Museichefen Maria Perstedt hälsade välkomna och invigningstalet hölls av Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Årets Arbetslivsmuseum 2019, The Glass Factorys museichef Maja Heuer presenterade deras verksamhet. Därefter var det prisutdelning till Årets Arbetsmyra 2019, Åsa Orrmell, Wallåkra Stenkärlsfabrik. Vi befann oss mitt i utställningslokalen i en inspirerande miljö.
På fredag eftermiddag rullade vi iväg på första utflykten till Robertsfors Bruksmuseum med bruksjärnväg samt Vännäs Motormuseum. Med på bussarna var guider från Västerbottens museum. Senare på kvällen var det dags för årsmöte följt av en presentation av Norrbyskärs Museum, då det visade sig att det inte finns möjlighet att besöka dem på plats den årstiden.

Kvinnohistoriskt museum är beläget i huset Väven. I samma hus finns även restaurangen där vi åt lunch som Umeå kommun bjöd på och senare på kvällen middag. Under middagen fick vi en presentation om huset och dess speciella utseende. Tidigt lördag morgon for vi iväg på ännu en utflykt till Olofsfors Bruksmuseum innan Museidagar avslutades för detta år.

Tillsammans med våra sponsorer kunde vi erbjuda föreläsningar, upplevelser, mat, bussutflykter till arbetslivsmuseer med guidade visningar, fika, luncher och middag till ett förmånligt pris.

Program och praktisk information 2019