Museidagar med årsmöte

 

MUSEIDAGAR MED ÅRSMÖTE 2019
Datum: 12-13 april
Värdmuseum: Kvinnohistorisk museum
Ort: Umeå
Program och anmälningsformulär förväntas vara färdigt i november.

Tack för Museidagar 2018!

Nu är årets roligaste dagar till ända. Vi har aldrig varit så många som i år, jättekul! Strålande vårväder gjorde inte saken sämre. På fredagen var vi närmare 160 personer på lördagen inte många färre. Vi är både glada och stolta över att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke invigde dagarna. Kulturministern betonade det viktiga arbetet som görs ute på arbetslivsmuseerna och uppmuntrade oss att fortsätta arbetet med att förse henne med  information och önskemål. På fredagen passade vi även på att uppmärksamma att ArbetSam fyller 20 år i år. Nyckelpersoner för ArbetSam fanns med på scenen och vi presenterade jubileumsskriften som är framtagen för att fira 20-årsjubileet. Under årsmötet valdes en ny ordförande och ArbetSam fick två nya ledamöter. Lördagen ägnade vi åt att njuta av att besöka medlemsmuseer. Nu ska vi gå igenom utvärderingarna och se vad vi ska tänka på inför nästa år. Vi återkommer senare med information om var och när det blir. Stort tack medlemmar, Norrköpings kommun, Arbetets museum och övriga värdmuseer!

 

Museidagar 2018
Datum: 13-14 april
Ort: Norrköping med omnejd
Plats: Arbetets museum
Tema: ArbetSam 20 år

Länk till program.
Länk till årsmötesprotokoll

Medlemsmuseer vi besökte:
Arbetets museumStrykjärnet heter fabriken som ligger mitt i Motala ström
Arbetets museum är en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. Vi vill i våra utställningar inspirera till egna tankar, funderingar och diskussioner. Vårt uppdrag är att dokumentera arbetet och levandegöra arbetets historia genom debatt och gestaltning av kvinnors och mäns arbetsliv och arbetsförhållanden. Museet ska även knyta kontakter med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner inom vårt område.

Finspångs Turbinhistoriska Museum
Museet samlar föremål och dokument om turbintillverkarna STAL & De Laval Ångturbin. Invigt maj 2015 och under ständig tillväxt. Här visas bl a De Laval-turbiner från 1890-talet, radialturbiner och flygmotorn Dovern från STAL-epoken, modeller av fartygsmaskinerier. Delar till ång- och gasturbiner och kylmaskinerier. Arkiv med dokument, foton och filmer är under uppbyggnad. Landets största museala objekt på kraftverksområdet är Västerås gamla Ångkraftverk med sex STAL-ångturbiner och en De Laval-ångturbin.

Häfla Hammarsmedja
Häfla Hammarsmedja i Östergötland är ett industriellt minnesmärke över svensk järnhantering. Hammarsmedjan var i drift 1682-1924. Den är fullt utrustad med tyskhärd, lancashirehärd och den enda i Sverige bevarade räckhammaren vilken användes under 1600-1700-talet. Här finns en unik smälthammare av Bagges konstruktion från 1836. Hammarsmedjan är bevarad med all utrustning som fanns när den sista smeden gick hem. Gamla bruket omfattar 19 byggnader; hammarsmedja, sågverk, klensmedja, gnisterhus, bostäder m m.

Marmorbruksmuseet på Kolmården
Marmorförädling under cirka 350 år med en komplett maskinpark för sågning, svarvning och slipning av marmor samt smedja och snickeri. Utställning om livet på bruket, maj-okt. Bruket avvecklades under 1970-talet. Kolmårdsmarmor, “swedish green”, finns bl a vid Drottningholms slott, Stockholms slott, Stockholms stadshus och Uppsala universitet i Sverige samt vid Opéra Garnier (gamla operan) i Paris, Rockefeller Center i New York och FN-byggnader i Genève.

Brandkårsmuseet i Simonstorp
Museet ger dig en bred exposé över brandväsendet under nästan 250 år. Från handdragna kärror och hästdragna vagnar till dagens motordrivna fordon. Här hittar du flera typer av handdrivna pumpar och senare tiders bogserbara pumpar. Här finns utrustning för samband, rökskydd, uniformer och övrigt. En av museets klenoder är en Scania från 1915 som ägdes av Norrköpings brandkår. Den renoverades under åren 1981-1984. Under renoveringen demonterades fordonet in i minsta detalj och återställdes sedan till dagens skick.

Reijmyre Glasmuseum
Reijmyre Glasmuseum visar glas från Rejmyre Glasbruks 200-åriga historia och berättar om människorna bakom hantverket. Rejmyre var det första glasbruket i Sverige som införde pressglas, pantograferade mönster och priskuranter (illustrerade kataloger). Museet visar glas från överfångsglasets storhetstid och historien kring det berömda röda Rejmyreglaset och mycket mer. Flera årgångar nytryckta priskuranter finns till försäljning.

Vi fick även en visning av Industrilandskapet med guide från Norrköpings stadsmuseum samt Norrköpings stadsantikvarie Hanna Domfors.

 

 

 

Om Museidagar
ArbetSam genomför varje år museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet. De pågår i två dagar och är ett tillfälle för ArbetSam och medlemmar att träffas, inspirera och lära känna varandra, utbyta erfarenheter och vidareutbilda sig. Museidagarna är även ett sätt för ArbetSam att tacka medlemmarna för det arbete de gör på sina museer. Museidagarna bygger på samarbete. Både med medlemsmuseer och andra aktörer som till exempel ett länsmuseum. Museidagarna genomförs på olika orter varje år för att synliggöra våra medlemmar som finns över hela landet.

Vi önskar besöka och synliggöra så många medlemsmuseer som möjligt de här dagarna. ArbetSam ser de här besöken som introduktioner/smakprov och att deltagarna sedan själva kan återkomma och göra ett mer fördjupat besök.
ArbetSam har glädjande nog väldigt många medlemsmuseer men vilket medför att vi varje år nödgas prioritera bort något/några museer att besöka. Det är med stor vånda vi gör det och inte sällan blir de bortvalda museerna besvikna över att vi inte besöker dem då vi är i närheten.

Genom åren har vi besökt
2018 Norrköping, Östergötland
2017 Falun, Dalarna
2016 Varberg, Halland
2015 Västerås, Västmanland
2014 Linköping, Östergötland
2013 Kristianstad, Skåne
2012 Göteborg, Bohuslän
2011 Gävle, Gästrikland
2010 Karlskrona, Blekinge
2009 Grängesberg/Ludvika, Dalarna
2008 Karlstad, Värmland/Västmanland
2007 Östersund, Jämtland
2006 Eskilstuna, Södermanland
2005 Värnamo, Småland
2004 Norrköping, Södermanland/Östergötland
2003 Göteborg, Bohuslän
2002 Örnsköldsvik, Ångermanland
2001 Avesta, Dalarna
2000 Landskrona, Skåne
1999 Trollhättan, Västergötland

 Invigare och tema genom åren
2018 Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister – ArbetSam 20 år
2017 Olof Lavesson (M), ordf kulturutskottet – Berättelsens kraft
2016 Anna Wallentheim (S), kulturutskottet – Ideella krafter
2015 Gunilla Carlsson (S), vice ordf i kulturutskottet – Tillgänglighet
2014 Lars Amréus, riksantikvarie – Barn och unga
2013 Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister – Hållbara museer
2012 Kjell Nordström, ordf i regionfullmäktige VG-region – Kalla kriget
2011 Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister – Skapande skola