Museidagar 2021

 

Tack för Museidagar med årsmöte 2021!


Bildspel från några av programpunkterna. Tekniken verkar leva sitt eget liv, vissa såg endast en cirkel med initialer medan andra fick se ansikten. Nästa år hoppas vi på att kunna träffas fysiskt och då syns förhoppningsvis alla!

Museidagar med årsmöte 2021 genomfördes digitalt.
Anförande och invigning av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind. I övrigt bjöds på föreläsningar av medlemsmuseerna K A Almgrens sidenväveri, F 11 Museum och Jädersbruks museum. Presentation av Statarmuseet i Skåne, Årets Arbetslivsmuseum 2020 och Frövifors Pappersbruksmuseum, 2021. Prisutdelning Årets Arbetsmyra 2020, Erling Andersson och Årets Arbetsmyra 2021, Östen Runelind.
Vanligtvis pågår Museidagar under 2-3 dagar och på olika orter varje år. 2021 träffades vi digitalt och programmet var nerkortat till en dag då vi inte har möjlighet att åka och besöka medlemsmuseer. Drygt 100 personer från hela landet, deltog. Deltagarna representerade 71 olika medlemsmuseer, organisationer samt representanter från Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och Kulturdepartementet.

 

Statsråd Amanda Lind Kulturminister Demokratiminister Idrottsminister
Kulturdepartementet

 

Planerat program i Nyköping med omnejd har vi ambitionen att genomföra i april 2022. Värdmuseum: Sörmlands museum
Skrivelser till årsmöte 2022 och nomineringar till styrelse ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari 2022.
E-post: info@arbetsam.com.
Postadress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Värdmuseum är nya Sörmlands museum som har mottagit Kulturarvspriset 2019 för sitt nyskapande sätt att berätta människors historia i museets nya hus som öppnade i november 2018  i Nyköping. Där har de valt att fokusera på att synliggöra samlingarna och lyfta fram berättelser med magasinen placerade i mitten. Tillgängliga, gestaltande och levande. Med fokus på människor och berättelser kan museisamlingar användas, inte bara bevaras. Och de kan fylla sitt syfte att ge kunskap, förståelse och upplevelser.

Tema är Hållbara samlingar. Vi fördjupar oss i frågor om samlingar och förvärv för att tänka långsiktigt och hållbart. Med Hållbara samlingar förmedlar vi verktyg för ett grundläggande arbete för att kunna tillgodose arbetslivsmuseernas behov. Vanligen är behoven utökade resurser, större byggnader och digitalisering. Genom att börja se över samlingarna enligt metoder som exempelvis SAK och Spectrum, besparas museers resurser på längre sikt, och för att kunna digitalisera behöver museerna först gå igenom sina samlingar.

Berättande magasin. Foto: Sörmlands museum.

 

Under Museidagar 2022 besöker vi flera medlemsmuseerna:

F11 Museum
Sveriges flygspaningsmuseum F11 Museum visar sedan 1991 svensk flygspaning 1941-1980, från flottiljen F11. Se spaningsplan S29 Tunnan, S32 Lansen, S35 Draken och SF37 Viggen. De visar också världens enda bevarade mobila underrättelsepluton. F11 Museum är också ett upplevelsecenter med flygsimulatorerna: SK60, SF37 Viggen och Piper Navajo.
Länk till hemsida.

Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum
Stadsvakten Nyköpings kulturarvsmuseum visar på drygt 500 kvm Nyköpings samhälls- och industrihistoria: Nyköpings textilindustri, metalltryckeri, Christer Nilssons trollerimuseum, Gert Fredrikssons prissamling, gammeldags skolsal, släktforskning, gamla Nyköpingsfilmer och mycket mer.
Länk till hemsida.

Femörefortet
Upplev en topphemlig försvarsanläggning från kalla kriget! Gömd i berget under naturreservatet Femöre i Oxelösund finns en kärnvapensäker jätteanläggning, där 70 soldater skulle försvara Bråvikenområdet mot en storinvasion över Östersjön från Sovjetunionen och Warszawapakten.
Länk till hemsida.

Lotsarkivet i Gamla Oxelösund
I Lotsarkivet med forskarrum för lokal historia och släktforskning finns skrifter och samlad information om lotsning och lotsarnas liv vid Hävringe och Oxelösund. Forskarrummet ger digitalt tillgång till lokal historia, ett omfattande bildarkiv och släktforskning. I Gamla Oxelösund påminner namnen på gator, kvarter och platser om lotsarnas liv och verksamhet. På Kulturstigen finns informationsskyltar med bilder och information.
Länk till hemsida.

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Mitt i Oxelösund finns FSVJ – Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg. Välkommen in i den nostalgiska atmosfären i det gamla lokstallet. I lokstallet finner du olika typer av fordon som t ex ett av TGOJs nio största elektrolok, Ma 408, nu i sin historiska orangea skepnad. Under 2019 fyller lokstallet hela 100 år och en museibyggnad är under uppförande.
Länk till hemsida.

Oxelösundsrummet
I Oxelösundsrummet och bildarkivet har det samlats material om Oxelösunds arbetsliv från arbetsplatser och företag som inte längre finns eller inte är tillgängliga för allmänna besök. I dokument, film, bild och ljud kan du ta del av kvinnors och mäns arbetsplatser i industrin, följa arbetslivets förändringar, fascinerande livsöden och mycket mera.
Länk till hemsida.

Sjöfartsmuseet i Oxelösund
Sjöfartsmuseet i Oxelösund visar föremål och informerar om sjöfart, lotsning, rederier och hamnverksamhet. På gården står den första motordrivna lotsbåten Mulle. Här berättas om Oxelösunds hamn förr och nu, om lotsverksamheten från ön Hävringe och om lotsningen idag. Klubb Maritim, som driver sjöfartsmuseet, är en sjöfartshistorisk förening med drygt 4 000 medlemmar i Sverige och utlandet.
Länk till hemsida.

Skärgårdsmuseet i G:a Oxelösund
Allt ska vara klart till Almas 75-årsdag. Själv vill hon inte höra talas om varken kalas eller presenter. Jag har allt jag behöver bara hälsan står mig bi. Så börjar årets berättelse Bråda dagar och lite romantik. Berättelsen om fiskarfamiljen Eriksson på Grantorpet bildar bakgrund till Skärgårdsmuseets utställning 2020. Här upplevs kontrasten mellan den vackra miljön och det hårda skärgårdslivet förr. Båthus och bodar med gamla jakt- & fiskeredskap samt båtmotorer.
Länk till hemsida.

Samt medlemsföreningarna Automobilsällskapet i Nyköping, Textilhistoriska gruppen, och Sörmlands Industrihistoriska förening.

På bussarna får vi information av och med Tunabergs gruvmuseum
Väl bevarad gruvby med gruvfogdebostad, arbetarbostäder, smedja, krutkällare, gruvmagasin och stånggångsvaktarbostad. Totalt ett tjugotal byggnader som vuxit upp runt Storgruvan i Koppartorp. Det största gruvhålet är 160 m djupt men är delvis vattenfyllt. Gruvans glansperiod var under 1750-talet. I ett av gruvmagasinen har hembygdsföreningen ett gruvmuseum, där man berättar mer om utvecklingen i Tunaberg med brytning av koppar, järn, mangan, kobolt och marmor. I gruvfogdens bostad finns ett hembygdsmuseum. Hantverksförsäljning.

Automobilsällskapet i Nyköping presenterar det som kunde ha blivit Sveriges första automobil som fanns redan på 1830-talet i Nyköping. Det enda som finns kvar från den tiden är en modell av den ångvagn som aldrig byggdes i full skala. 200 år senare har teknikerna i Automobilsällskapet med gamla metoder och gamla material byggt Norbergska ångvagnen så nära originalet som möjligt. Samtidigt har ett omfattande arbete lagts ned på att forska om faktoristen Norberg och den samtid han verkade i.   Ångvagnsmodellen finns just nu på Stadsvakten och de här dagarna även själva ångvagnen – i drift!

Om Museidagar
ArbetSam genomför varje år museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet. Det är ett tillfälle för ArbetSam och medlemmar att träffas, inspirera och lära känna varandra, utbyta erfarenheter och vidareutbilda sig. Museidagar är även ett sätt för ArbetSam att tacka medlemmarna för det arbete de gör på sina museer. Museidagarna bygger på samarbete, både med medlemsmuseer och andra aktörer som till exempel ett länsmuseum. Museidagarna genomförs på olika ort varje år för att synliggöra våra medlemmar som finns över hela landet.

Vi önskar besöka och synliggöra så många medlemsmuseer som möjligt de här dagarna. ArbetSam ser de här besöken som introduktioner/smakprov och att deltagarna sedan själva kan återkomma och göra ett mer fördjupat besök. ArbetSam har glädjande nog väldigt många medlemsmuseer vilket medför att vi varje år nödgas prioritera bort något/några museer att besöka. Det är med stor vånda vi gör det och inte sällan blir de bortvalda museerna besvikna över att vi inte besöker dem då vi är i närheten.

Genom åren har museidagar varit i:
2020 Inställt pga coronapandemin
2019 Umeå, Västerbotten
2018 Norrköping, Östergötland
2017 Falun, Dalarna
2016 Varberg, Halland
2015 Västerås, Västmanland
2014 Linköping, Östergötland
2013 Kristianstad, Skåne
2012 Göteborg, Bohuslän
2011 Gävle, Gästrikland
2010 Karlskrona, Blekinge
2009 Grängesberg/Ludvika, Dalarna
2008 Karlstad, Värmland/Västmanland
2007 Östersund, Jämtland
2006 Eskilstuna, Södermanland
2005 Värnamo, Småland
2004 Norrköping, Södermanland/Östergötland
2003 Göteborg, Bohuslän
2002 Örnsköldsvik, Ångermanland
2001 Avesta, Dalarna
2000 Landskrona, Skåne
1999 Trollhättan, Västergötland

Invigare och tema genom åren
2019 Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet – Arbetslivets samlingar
2018 Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister – ArbetSam 20 år
2017 Olof Lavesson (M), ordf kulturutskottet – Berättelsens kraft
2016 Anna Wallentheim (S), kulturutskottet – Ideella krafter
2015 Gunilla Carlsson (S), vice ordf i kulturutskottet – Tillgänglighet
2014 Lars Amréus, riksantikvarie – Barn och unga
2013 Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister – Hållbara museer
2012 Kjell Nordström, ordf i regionfullmäktige VG-region – Kalla kriget
2011 Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturminister – Skapande skola