Kulturarvsdagen

– den nationella temadagen för kulturarv i Sverige.

2021

Datum: 12 september.
Tema: Kulturarv för alla

Årets tema ”Kulturarv för alla” bjuder in till att ge fler möjlighet att bidra med berättelser, platser och miljöer för att synliggöra den breda palett av kulturarv som finns i dagens Sverige.
Det kan handla om allt ifrån att berika platser eller händelser med egna berättelser genom föreläsningar och visningar, till att bjuda in till samtal och diskussioner på årets tema. Kulturarvsdagen är också ett utmärkt tillfälle att visa upp eller prova på innovativa lösningar, till exempel guidning via QR-koder eller appar med virtuella visningar, foton och annan information som är viktig för personer som inte själva kan ta sig till ett besöksmål eller en visning.
Den nationella temadagen för kulturarvet infaller i år söndagen den 12 september. Men som vanligt välkomnar vi aktiviteter även fredag och lördag, den 10 och 11 september, så att så många besökare som möjligt får tillfälle att uppleva kulturarvet – på plats eller genom digitala aktiviteter.

Läs mer och anmäl arrangemang på Riksantikvarieämbetets hemsida.
Tips på arrangemang (länk till RAÄ:s hemsida).

Om Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days. I hela Europa firas under september Kulturarvsdagen med olika teman för varje land  – alltid den andra söndagen i september. Tidigare har Kulturarvsdagen endast firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Man har således möjlighet att välja mellan en eller flera dagar för ert arrangemang. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige och marknadsför evenemanget i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. 2018 fyllde evenemanget Kulturarvsdagen 30 år i Sverige.

Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar.

Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten. Läs mer på Riksantikvarieämbetets sida.

Vem kan delta?
Alla som kan erbjuda allmänheten ett arrangemang med fokus mot kulturarv och kulturmiljöer är välkomna att delta. Såväl museer, organisationer och företag som privatpersoner.

Hur deltar jag?
Konkret kan det handla om att ha en guidning eller visning, ett föredrag, en tävling eller kanske ett öppet hus. Samarbeta gärna med andra i närområdet. Fler tips hittar du på vår webbplats. Det kostar inget att vara arrangör. Alla medverkande arrangemang presenteras landskapsvis på Kulturarvsdagens webbplats www.raa.se/kulturarvsdagen.

Eleverna i årkurs 5 på Arthur Engbergsskolan i Hassela fick förtjänstmedalj 2019. Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Kulturarvsdagen 2020 i siffror
160 anmälda arrangemang, (varav 6 fick ställas in), varav 31 av medlemmar i ArbetSam
19 landskap
121 olika orter
139 olika arrangörer varav 4 privatpersoner
16 helt nya arrangörer
19 digitala arrangemang
64 guidningar
16 föreläsningar
12 öppet hus
7 rundtur/vandringar
5 arkeologiska utgrävningar
3 hantverk
2 utställningar
2 helafamiljenarrangemang
19 för barnen
6 övrigt (boksläpp, kafé, kyrkobesök m m)
Tema tidigare år
2020: Kulturarv och lärande – om lusten att upptäcka eller att inspireras av historien
2019 Konst och underhållning
2018 Dela kulturarvet
2017 Natur och Kulturarv – miljöer med möjligheter
2016 Tidens rörelser
2015 Människors värv och verk, en resa i industri- och teknikhistoria
2014 I krigens spår
2013 Människors mötesplatser
2012  Under ytan
2011 Gröna platser