Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen 2018
Datum: 7-9 september
Tema: Dela kulturarvet

I år fyller evenemanget Kulturarvsdagen 30 år i Sverige. Europaåret för kulturarv infaller också 2018 vilket Kulturarvsdagen är en del av. Flera anledningar till dig att delta som arrangör! Alla som anmäler ett arrangemang till Kulturarvsdagen är per automatik en del av Europaåret för kulturarv 2018 och får använda dess logotyp.

I hela Europa firas under september Kulturarvsdagen med olika teman för varje land  – alltid den andra söndagen i september. Tidigare har Kulturarvsdagen endast firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Ni har således möjlighet att välja mellan en eller flera dagar för ert arrangemang. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige och marknadsför evenemanget i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar. Årets gemensamma tema i Europa 2018 är ”Heritage and Sharing”.

Tema 2018
Temat är ”Dela kulturarvet” vilket helt enkelt uppmanar dig som arrangör att visa upp det lokala kulturarvet och dela med dig av det du brinner för:
“Visa upp era lokala miljöer, byggnader och omgivningar och låt besökarna ta del av historien genom era berättelser. Vi uppmuntrar speciellt aktiviteter riktade till barn och unga.
Gör det gärna i en bredare kontext där det europeiska perspektivet lyfts fram: visa upp hur det lokala kulturarvet formats genom årens lopp av internationella influenser.
Låt exempelvis traditioner, språk och mat synliggöra såväl likheter som skillnader. Visa upp det lokala kulturarvet och berätta dess historia. Delta i Kulturarvsdagen 2018!”

Delta som arrangör
Alla – såväl företag, organisationer, föreningar som privatpersoner – är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten.

Läs mer på Riksantikvariatets sida – länk

Tema tidigare år
2017 Natur och Kulturarv – miljöer med möjligheter
2016 Tidens rörelser
2015 Människors värv och verk, en resa i industri- och teknikhistoria
2014 I krigens spår
2013 Människors mötesplatser
2012  Under ytan
2011 Gröna platser

Europaåret för kulturarv 2018

2018 står kulturarvet i hela Europa i fokus. EU-initiativet ”Europaåret för kulturarv 2018” lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt.
EU-initiativet Europaåret för kulturarv 2018 lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt.
Läs mer på Riksantivarieämbetets sida – länk