Kulturarvsdagen

Tack för deltagande 2019!

82 av totalt 217 evenemang arrangerades av medlemsmuseer i ArbetSam.
Otroligt bra jobbat!

Länk till Riksantikvarieämbetets sida.

I år ägde Kulturarvsdagen rum söndagen den 8 september. Men det gick bra att delta med aktiviteter även fredag och lördag, den 6 och 7 september, så att så många besökare som möjligt fick tillfälle att uppleva kulturarvet. Temat för 2019 var Konst och underhållning och kan handla om allt från konsthantverk och litteratur till levande rollspel, konserter och kulturfestivaler. Syftet med temat var som vanligt att inspirera Kulturarvsdagens arrangörer. Samtidigt var det helt i sin ordning att delta med aktiviteter som inte på pricken överensstämmer med temat.

Om Kulturarvsdagen
I hela Europa firas under september Kulturarvsdagen med olika teman för varje land  – alltid den andra söndagen i september. Tidigare har Kulturarvsdagen endast firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Man har således möjlighet att välja mellan en eller flera dagar för ert arrangemang. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige och marknadsför evenemanget i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. 2018 fyllde evenemanget Kulturarvsdagen 30 år i Sverige.

Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar.

Alla – såväl företag, organisationer, föreningar som privatpersoner – är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten. Läs mer på Riksantikvarieämbetets sida – länk

Vem kan delta?
Alla som kan erbjuda allmänheten ett arrangemang med fokus mot kulturarv och kulturmiljöer är välkomna att delta. Såväl museer, organisationer och företag som privatpersoner. Förra året deltog 350 arrangemang i hela Sverige. Var med du också!

Hur deltar jag?
Konkret kan det handla om att ha en guidning eller visning, ett föredrag, en tävling eller kanske ett öppet hus. Samarbeta gärna med andra i närområdet. Fler tips hittar du på vår webbplats. Det kostar inget att vara arrangör. Alla medverkande arrangemang presenteras landskapsvis på Kulturarvsdagens webbplats www.raa.se/kulturarvsdagen.

Tema tidigare år
2018 Dela kulturarvet
2017 Natur och Kulturarv – miljöer med möjligheter
2016 Tidens rörelser
2015 Människors värv och verk, en resa i industri- och teknikhistoria
2014 I krigens spår
2013 Människors mötesplatser
2012  Under ytan
2011 Gröna platser

 

Kulturarvsdagen 2018
Kulturarvsdagen 2018 blev ett rekordår med över 350 arrangemang i hela Sverige. Arbetslivsmuseerna stod för 103 av dessa arrangemang varav 82 av medlemmar i ArbetSam. Temat var Dela kulturarvet. I Blekinge samlades man under rubriken Mycket verkstad i Blekinge med ArbetSams medlemsmuseum Ebbamåla Bruk som en av initiativtagarna.  Europaåret för kulturarv inföll också 2018 vilket Kulturarvsdagen var en del av.