Hack for Heritage

Vad händer när människor från vitt skilda kompetensområden möts och skapar fritt utifrån kulturarvsdata?

ArbetSam var extern samarbetspart för Hack for Heritage 2019, ett återkommande event för att utforska nya sätt att använda det digitala kulturarvet. Hur kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något spännande, smart eller viktigt för oss idag?

Här kan du ta del av tio idéer som presenterades.

Att delta på Hack for Heritage var ett tillfälle att få inblick i hur öppen data kan kopplas samman med annan kunskap, berättelser eller fysiska platser. Hur det kan synliggöra arbetslivsmuseer samt ge idéer för att lösa utmaningar eller sprida kunskap. På Hack for Heritage baseras idéer och prototyper på tillgänglig och öppen kulturarvsdata. För att få deltagarna att komma igång fanns i år tre olika teman att jobba med. Deltagarna kunde fokusera på ett av dem, kombinera två eller samtliga teman till en fantastisk idé/prototyp. Teman 2019: 1. Skola, lärande och pedagogik, 2. Besöksmål, turism och upplevelser, 3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv.

Hack for Heritage arrangeras av Riksantikvarieämbetet och beskrivs som ett tillfälle för den som vill utforska nya användningar och skapa med öppen kulturarvsdata, som en innovationsverkstad. Det riktar sig främst till kulturarvsaktörer som museer och arkiv, lärare, forskare och studenter eller andra aktörer inom till exempel IT eller speldesign.

Tanken är att olika kompetenser ska samverka och utveckla idéer som leder till praktiskt prototypbygge som presenteras sista dagen. Evenemanget är en del av ett stort mångmiljonprojekt på Riksantikvarieämbetet, Kulturarvsinkubator, som ska erbjuda stöd åt entreprenörer och företag för att utveckla idéer som hjälper till att sprida eller tillgängliggöra kulturarvet.

Det är tredje gången som Hack for Heritage anordnas. I år medverkade omkring 70 personer som kom till Visby från hela landet. Caroline från ArbetSams kansli var på plats.

“För att kort sammanfatta Hack for heritage 2019 så var det otroligt givande att vara med. Värdskapet och mottagande på plats var utmärkt. Deltagarsammansättning, logistik, mat, material, stödkompetens och lokaler var allt väl ordnat att jag kände mig stolt att ArbetSam var samarbetspart för det här evenemanget. Det var inspirerande att befinna sig i bubblan av att ”allt är möjligt” och ”nu skapar vi-andan” och få ta del av den entusiastiska uppfinningsförmågan deltagarna tagit med sig. Spridningen av kompetenser var också väldigt lyckad och roligt att träffa alla dessa olika människor med gemensamt intresse för att utveckla idéer för att sprida kunskap om kulturarv. För att återknyta till oss som samarbetspart för detta – det kändes värdefullt att få lyfta fram arbetslivsmuseer i sammanhanget. Syns inte – finns inte. Ett viktigt argument varför spåret att jobba med öppen kulturarvsdata är viktigt för oss som organisation samt att föra kunskapen vidare till fmedlemmarna. När andra aktörer vill utveckla en idé som använder kulturarvsdata i ett vidareutnyttjande syfte behöver information som arbetslivsmuseer finnas tillgänglig för att öka chansen att den ska användas.”

Hack for heritage 2020
Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida

Arrangör: Kulturarvsinkubatorn och Riksantikvarieämbetet

Här kan du läsa mer om och bli inspirerad av resultatet från 2018 års hack.


Idéer från Hack for Heritage 2018.  Foto: Illustration av Maja Larsson (CC BY)

Om Hack for Heritage
Ett återkommande event för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet.

Det första eventet Hack4Heritage arrangerades 2016 av Digisam och Stockholms stadsarkiv med tre huvudteman: Kod, kreation och koncept. Då bidrog Riksantikvarieämbetet med resurser/informationsmängder och var med på plats för att informera och stödja deltagarna.

År 2018 arrangerades Hack for Heritage för första gången i Visby av Riksantikvarieämbetet med då nystartade Kulturarvsinkubatorn och tillsammans med representanter från olika kulturarvsinstitutioner, bland andra Musikverket och Nordiska Museet.