Hack for Heritage

Vad händer när människor från vitt skilda kompetensområden möts och skapar fritt utifrån kulturarvsdata?

ArbetSam är extern samarbetspart för Hack for Heritage 2019. Ett återkommande event för att utforska nya sätt att använda det digitala kulturarvet. Hur kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något spännande, smart eller viktigt för oss idag? Välkommen att anmäla dig till Hack for Heritage i Visby, där en utställningsverkstad väntar full av verktyg för analogt och digitalt skapande.

Att delta på Hack for Heritage är ett tillfälle för våra medlemmar att få inblick i hur öppen data kan kopplas samman med annan kunskap, berättelser eller fysiska platser och vad det kan tillföra verksamheten samt hur det kan vara en lösning på vanliga utmaningar som  arbetslivsmuseer står inför.

På Hack for Heritage baseras idéer och prototyper på tillgänglig och öppen kulturarvsdata.
För att få deltagarna att komma igång har vi valt tre olika teman att jobba med. Fokusera på ett av dem, kombinera två eller samtliga teman till en fantastisk idé/prototyp!

Teman 2019: 1. Skola, lärande och pedagogik, 2. Besöksmål, turism och upplevelser, 3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv.

När: Den 4–6 oktober, Visby.
Anmälan via Riksantikvarieämbetets hemsida

Arrangeras av projektet Kulturarvsinkubatorn och Riksantikvarieämbetet med ArbetSam och Riksarktivet som externa partners i år.

Här kan du läsa mer om och bli inspirerad av resultatet från 2018 års hack.


Idéer från Hack for Heritage 2018.  Foto: Illustration av Maja Larsson (CC BY)

Om Hack for Heritage
Ett återkommande event för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet.

Det första eventet Hack4Heritage arrangerades 2016 av Digisam och Stockholms stadsarkiv med tre huvudteman: Kod, kreation och koncept. Då bidrog Riksantikvarieämbetet med resurser/informationsmängder och var med på plats för att informera och stödja deltagarna.

År 2018 arrangerades Hack for Heritage för första gången i Visby av Riksantikvarieämbetet med då nystartade Kulturarvsinkubatorn och tillsammans med representanter från olika kulturarvsinstitutioner, bland andra Musikverket och Nordiska Museet.