ArbetSam i debatten

ArbetSam arbetar för att förbättra villkoren för arbetslivsmuseerna i Sverige. ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och för att utgöra en organisation som för arbetslivsmuseernas talan. Det gör vi bland annat genom att ha löpande kontakt med beslutsfattare, svara på remisser, delta i den offentliga debatten. ArbetSam deltar i och är med och anordnar, seminarier och konferenser som berör industrisamhället och kulturarvet.

2020
Möte med kontaktpersoner på Myndigheten för Kulturanalys 27 februari

 

 

 

 

 

2019
Möte med handläggare på Riksantikvarieämbetet 3 oktober 2019

 

 

 

 

 

 

Möte med kontaktpersoner på Kulturdepartementet 2 oktober 2019

 

 

 

 

 

 

Möte med handläggare på Statens kulturråd 2 oktober 2019

 

 

 

 

 

Möte med kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) 13 februari

 

 

 

 

 

 

 

2018

Möte Museidialog, Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Från vänster: Gunilla Lagnesjö (RAÄ). Erika Grann, ArbetSam. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Magdalena Åkerström, Arbetets museum. Niklas Cserhalmi, Arbetets museum. Lovisa Almborg, ArbetSam. Stefan Nilsson, RAÄ. Eric Fugeläng, RAÄ.

Möte Wikimedia Sverige

Från vänster: Helena Törnqvist, Arbetets museum. Magdalena Åkerström, Arbetets museum. Lovisa Almborg, ArbetSam. Axel Pettersson, Wikimedia Sverige.

 

2017

Möte Kulturdepartementet – vår 2017
Från vänster: Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund. Niklas Cserhalmi Arbetets museum. Christina Nylén, Kulturdepartementet. Fredrik Linder, Kulturdepartementet. Lovisa Almborg, ArbetSam. Katarina Kallings, ArbetSam. Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund. Foto: Okänd

Möte Museidialogen – vår 2017

Från vänster: Ulrika Mebus, Riksantikvarieämbetet. Anders Lind, ArbetSam. Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet. Lovisa Almborg, ArbetSam. Erika Grann, ArbetSam.

Möte Myndigheten för Kulturanalys (MyKa) – höst 2017

Från vänster: Helena Törnqvist, Arbetets museum. Emma Berggren, MyKa. Lovisa Almborg, ArbetSam. Lina Boberg, MyKa. Olof Norin, Sveriges Hembygdsförbund. Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund.

Möte Riksantikvarieämbetet – höst 2017

Från vänster: Anders Lind, ArbetSam. Tove Holm, Riksantikvarieämbetet. Karin Englesson, Riksantikvarieämbetet. Lovisa Almborg, ArbetSam.

Möte Statens kulturråd – höst 2017

Från vänster: Lovisa Almborg, ArbetSam. Anders Lind, ArbetSam. Erik Åström, Statens kulturråd. Jerk Sörenson, Statens kulturråd. Erika Grann, ArbetSam.

 

2016

Möte Myndigheten för Kulturanalys (MyKa)

Från vänster: Lovisa Almborg, ArbetSam. Fredrik Junkka, MyKa. Helena Törnqvist, Arbetets museum.

Möte Riksantikvarieämbetet

Från vänster: Lovisa Almborg, ArbetSam. Eva Waldén Selin, RAÄ. Erika Grann, ArbetSam. Karin Englesson, RAÄ. Emilie Nilsson, RAÄ. Anders Lind, ArbetSam. Helena Törnqvist, Arbetets museum.

Möte Statens kulturråd

Från vänster: Erik Åström, Statens kulturråd. Helena Törnqvist, Arbetets museum. Anders Lind, ArbetSam. Lovisa Almborg, ArbetSam. Jerk Sörenson, Statens kulturråd.

2015

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister Kulturdepartementet Statsråd

 

Hösten 2015 träffade ArbetSam kulturminister Alice Bah Kuhnke där vi samtalade om
betydelsen av arbetslivsmuseernas insatser för bevarandet av industrisamhällets kulturarv och deras betydelse som besöksmål.

 

 

 

 

 

Konferens: Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet. 
Hösten 2015 arrangerade ArbetSam tillsammans med Arbetets museum, Svenska Industriminnesföreningen och Regionmuseet Kristianstad en tvådagarskonferens som ägnades åt intressekonflikter och samverkansmöjligheter mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen. Fokus låg på saneringen av förorenade miljöer och vattenverksamheter.
En utförlig dokumentation av konferensen kommer att finnas tillgänglig här.
Klicka här för läsa programmet.

Samtal med Qaisar Mahmood, chef på enheten för kulturarv på RÄA, samt överlämning av motion som inkom på årsmötet.

2014: Samtal med Qaisar Mahmood, chef på enheten för kulturarv på RÄA, samt överlämning av motion som inkom på årsmötet.