Aktiviteter

Statarmuseet

Statarmuseet i Skåne

ArbetSam verkar för att synliggöra arbetslivsmuseer och skapa mötesplatser.
Genom konferenser, mässor, utbildningar och nya samarbeten försöker vi skapa bättre förutsättningar för kunskapsöverföring och samtidigt skapa hållbara museer.