8 miljoner kr extra att ansöka från RAÄ

Nu har Riksantikvariet (RAÄ) öppnat ansökningsperioden för bidrag till kulturarvsarbete. Det övergripande ändamålet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Sista ansökningsdag är den 25 september 2017.
Under 2017 fördelar Riksantikvarieämbetet totalt 16 miljoner till kulturarvsarbete. Av det totala beloppet har 8 miljoner fördelats till arbetslivsmuseer. Nu fördelar RAÄ de resterande 8 miljonerna. Bidraget ges till särskilda insatser (i form av projektbidrag) som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Följ länk för att läsa mer.

 

 

 

 

 

 

Bild: Brevens bruk. Foto: Lovisa Almborg