263 miljoner kr till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2018 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. Merparten av de 263 miljonerna (236 miljoner kronor) fördelas av länsstyrelserna som efter årets höjning av budgeten fick 28 miljoner kronor mer att fördela jämfört med 2017. Hur mycket får ditt län?


Fördelning av kulturmiljövårdsanslag till länsstyrelserna 2018.Foto: Henrik Svegsjö (CC BY)