Månadsarkiv: mars 2022

Fyrforum 2022

Sjöhistoriska museet, Svenska fyrsällskapet och Fyrtillsyn Gotland bjuder in till Fyrforum. I år genomförs Fyrforum på Gotland den 14-15 maj 2022.
Tema: Besöksvänliga fyrar. ArbetSam deltar båda dagarna. Syftet med fyrforum är att deltagarna kan utbyta erfarenheter och hitta inspiration för arbetet med detta karaktäristiska kulturarv.

Länk till program och information

Bild: Närholmens fyr, Gotland. Foto: Kristianwhedberg (CCBY)

Bild: Medlemsmuseum Winga museum utanför Göteborg

Varvsforum 2022

Varvsforum 2022 genomförs i Karlskrona 6-7 maj. Varvsforum arrangeras på initiativ av Nätverket Svenska varv där ideella varvshistoriska föreningar, IF-Metall – lokalavdelningar och Statens maritima och transporthistoriska museer ingår (SMTM). Värd för arrangemanget är Varvshistoriska föreningen i Karlskrona. I år arrangeras Varvsforum tillsammans med tidskriften Länspumpen. ArbetSam deltar båda dagarna.

Länk till information och program

Repslagarbanan i Karlskrona. Foto: Lovisa Almborg

Repslagarbanan i Karlskrona Foto: Lovisa Almborg

ArbetSam skänker pengar till stöd för Ukraina

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) har beslutat att bidra till Nordiska museets fond för skyddandet av Ukrainas kulturarv.  ArbetSam kommer att skänka 5 kr per medlem vilket ger en summa av 3 370 kr. Pengarna  tas från intäkten för medlemsavgift. Stiftelsen Nordiska museet startade fonden för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden.

Länk till mer information om Nordiska museets fond
Länk till vår nyhet 1 mars: Stöd Ukrainas kulturarvsinstitutioner
Bild: Målade påskägg, Pysanky Museum, Ukraine.
Foto: Wikimedia Commons AdamJonesCCA

Säkerhetsarbete på museet

Vilka handlingsplaner finns på ditt arbetslivsmuseum? Handlingsplaner är bra att ha i många situationer. ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum haft flera kurser genom åren där vi till exempel pratat om vikten av systematiskt brandskyddsarbete och handlingsplaner i händelse av vattenläckor etcetera. Det kan också vara bra att se över andra handlingsplaner för att kunna ta hand om sin verksamhet och föremålssamlingar i extrema situationer.

Tips & råd beredskap arbetslivsmuseer

Länkar till myndigheter med mera där ni kan hitta matnyttig information:

Riksantikvarieämbetet: Riskhantering och katastrofberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges regioner och kommuner: Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, kultur, fritid och evenemang

 

Världsarvssamtal beredskap och i konflikt

Vad händer med museet i kristid? Har museet någon handlingsplan vid katastrofer? Riksantikvarieämbetet bjuder in till Världsarvssamtal om beredskap och i förhållande till konflikter: Beredskap och väpnad konflikt – 1954-års ”Haagkonvention”. Fokus kommer ligga på Unescos konvention om skydd av kulturföremål i händelse av väpnad konflikt (Haagkonventionen) 1954. ArbetSam har tre medlemsmuseer som är utsedda av Unesco som världsarv: Världsarvet Grimeton, Falu Gruva och Världsarvsgården Bortom Åa, Fågelsjö.
Länk till mer information och anmälan.

Datum: 30 mars
Tid: 13-15
Plats: Digitalt
Arrangör: Riksantikvarieämbetet
Sista anmälningsdag: 28 mars

Falu Gruva. Foto: Lovisa Almborg

Världsarvet Grimeton Foto: Lovisa Almborg

Världsarvsgården Bortom Åa, Fågelsjö Foto: Lovisa Almborg

Nyheter för arbetslivsmuseer – mars

I mars nyhetsbrev finns att läsa om Museiguide 2022 som nu är klar. Årets Arbetsmyra 2022 är utsedd. Läs en intervju med arbetsmyran i nyhetsbrevet. ArbetSam ställer sig bakom Riksantikvarieämbetets uppmaning om stöd för Ukrainas kulturarvsinstitutioner. Nu finns möjligheter att träffas igen, först ut är Utvecklingsforum och sedan Museidagar. Arbetets museum och ArbetSam har på nytt skickat skrivelse till Kulturdepartementet angående stärkt Fartygsstöd.

Länk till Nyheter för arbetslivsmuseer – mars

Skrivelse stärkt Fartygsstöd

Arbetets museum och ArbetSam har på nytt skickat en skrivelse till Kulturdepartementet angående stärkt Fartygstöd. Arbetets museum och ArbetSam vill se att bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg enligt förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg anslås i budgeten och regleringsbrevet för myndigheten och att stödet ska vara minst 1 miljon kronor.

Länk till skrivelse

Skolfartyget Westkust

 

 

Årets Arbetsmyra 2022: Sven Gustavsson

Sven Gustavsson, verksam vid ArbetSams medlemsmuseum Torstamåla torvmuseum, är av Arbetets museums vänförening utsedd till Årets Arbetsmyra 2022.
Förvandlingen av den nedlagda torvfabriken till en levande miljö har varit möjlig tack vare en flitig myrstack – där Årets Arbetsmyra Sven Gustavsson beskrivs som själva motorn. Priset delas årligen ut av Arbetets museums vänförening med syfte att tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. På Torstamåla torvmuseum möts natur och kultur i en unik fabriksmiljö. Motivering: ”Arbetets museums vänförening har beslutat att utmärkelsen 2022 går till Sven Gustavsson, för hans mångåriga och gedigna arbete för det som resulterat i Torstamåla torvmuseum.”

I början av 2006 åkte Sven, tillsammans med de andra initiativtagarna, till Torstamåla för att se på den nedlagda torvfabriken som de ville omvandla till ett museum. Det var 15 grader kallt och de kämpade sig fram genom den oplogade snön. Framme vid fabriken möttes de av snö även inomhus – på grund av stormen Gudrun fattades det 600 tegelpannor på fabrikens tak.

Mycket tid och engagemang ledde fram till det som idag är Torstamåla torvmuseum. Ett arbetslivsmuseum som skänker glädje åt såväl medlemmar som åt bygden.
– Ett sextiotal medlemmar är vi, och vi är väl kanske åtta eller någonting sånt där, som är engagerade och kommer med jämna mellanrum och hjälper till. Allihop är superbra och vi har roligt ihop.

De började tidigt med att bjuda in till öppet hus och ”Torvens dag”, då besökare får chansen att följa med i vagnarna ut på mossen där torven bryts. I fabriken visas alla momenten med att ta fram en klassisk torvströbal med träramar och järntråd, något som de tycks vara ensamma om i Sverige idag.

Men hur startar man ett torvmuseum när man inte har någon särskild kunskap om torvbrytning? Sven räknar upp tre villkor som skulle uppfyllas för att Torstamåla torvmuseum skulle kunna bli verklighet: de skulle få tillåtelse att bryta torv på platsen, föreningen skulle äga fabriken samt att de skulle få med sig personer som hade arbetat i torvfabriken och som kunde dela med sig av sin kunskap.
– Utan kunskap hade det varit meningslöst att hålla på med, eftersom jag inte kunde något. Och när de tre grejerna var igång, då körde vi igång.

Att det är en laginsats det handlar om, det är Sven tydlig med. De är ett sammansvetsat gäng som lär av varandra. Hustrun Britt-Marie som alltid är med och drar sitt strå till stacken, Brit som är eldsjälen som visade mossen för Sven från första början, Tord och Örjan som är söner till Ragnar som tidigare arbetade på torvfabriken, för att nämna några. Det sociala är en viktig del för alla inblandade.
– Det är inte många gånger vi varit där utan att grilla. Och ingen gång utan kardemummakaka!

Sven och Britt-Marie är överens om att de vill hålla på så länge det är roligt och givande. Saknaden har varit stor under coronapandemin när de har varit tvungna att pausa verksamheten. Men nu bryts det åter torv på mossen i Torstamåla.
– Det bygger mycket på att vi har roligt, som jag säger – ordet ”jobba” använder vi inte!

Text: Ida Rådegård.

Prisutdelning sker vid Museidagar 2022.

Sven Gustavsson. Foto: Ida Rådegård

Sven Gustavsson. Foto: Ida Rådegård

Bild och foto: Torstamåla Torvmuseum

DU KAN NOMINERA!
Skicka nomineringen senast 15 september 2022:
nominering(at)arbetetsmuseum.se
Eller till: Årets Arbetsmyra, Arbetets museum, Laxholmen, 602 21 Norrköping.
OBS! Inskickat material returneras ej

TIDIGARE MYROR
2021 Östen Runelind, Pythagoras Industrimuseum
2020 Erling Andersson, Derome Trä & Nostalgimuseum
2019 Åsa Orrmell, Wallåkra Stenkärlsfabrik
2018 Börje Samuelsson, Råås kvarn
2017 Bosse Nilsson, Loos koboltgruva
2016 Ylva Bokgren, Anten-Gräfsnäs Jvg
2015 Mimmi Mickelsen, Museispårvägen Malmköping (MUMA)
2014 Kerstin Bergström, Skonarna Vega och Linnéa
2013 Kjell Nordeman, Sveriges Ångbåtsförening

 

Stöd Ukrainas kulturarvsinstitutioner

Riksantikvarieämbetet uppmanar att stödja Ukrainas kulturarvsinstitutioner. Riksantikvarie Joakim Malmström har varit kontakt med direktören för Ukrainas Nationalmuseum som skickar med det här budskapet “Hjälp oss att se till att det finns en medvetenhet om kulturarvets betydelse och en förståelse för hur det nu riskerar skadas i kriget.” Riksantikvarieämbetet har nu, tillsammans med Nordiska museet tagit initiativ till en insamling till Ukrainas kulturarvsinstitutioner och man arbetar i skrivande stund med att få den till stånd. ArbetSam och Arbetets museum ställer sig bakom Riksantikvarieämbetets uppmaning och arbete, och önskar se att Ryssland respekterar Haagkonventionen från 1954.
”Ukrainas kulturarv är hotat. Vi stödjer Ukrainas kulturarvsinstitutioner och känner starkt för alla dom som nu handgripligen kämpar för att rädda Ukrainas byggnader, arkivalier, böcker och konst- och kulturhistoriska samlingar” säger Mikael Parr, ordförande i ArbetSam.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida med information.

Riksförbundet Sveriges Museer har gjort ett gemensamt uttalande med de nordiska systerorganisationerna i Danmark, Finland, Island och Norge. Där uppmanar man Ryssland att respektera Haagkonventionen från 1954. Länk till skrivelse.

Ukrainas flagga. CCBY Alex Maisuradze

 

Museiguide 2022 är klar

På land, i luften och ute på havet – överallt kan man hitta ett annorlunda museum eller uppleva det rörliga kulturarvet. Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och spännande historier. Gemensamt är att de alla kan erbjuda upplevelser för hela familjen! Museiguide 2022 innehåller en presentation av 504 arbetslivsmuseer samt artiklar om Årets Arbetslivsmuseum 2022 och Årets Arbetsmyra 2022.

Museiguide som pdf

Beställ till ditt museum – kostnadsfritt!
OBS! Inga automatiska utskick från kansliet.

Musei- och organisationsmedlemmar – gör så här:
1. Gå in på www.tbshopen.se
2. Logga in alternativt skaffa ett konto (det är helt kostnadsfritt och ni förbinder er inte till något)
3. Sök efter Museiguide
4. Lägg i varukorg
5. Gå in i varukorg (kundvagnssymbol uppe i högra hörnet)
6. Ange det antal ni önskar beställa
7. Klicka på Uppdatera varukorg
8. Gå vidare till kassan
9. Uppge leveransadress (leverans sker med DHL och man behöver hämta leverans hos ombud)
10. Slutför köp
11. KLART!

Enskilda medlemmar – gör så här:
Gå in på www.sverigeturisten.se och följ anvisningarna.

Museiguide app
Appen Museiguide Arbetslivsmuseer innehåller samma presentation över arbetslivsmuseer som pappersformatet och även en länk till respektive arbetslivsmuseums hemsida. Appen finns att ladda ned gratis på App Store eller Google play. Alltid till hands kan du nu se vilka arbetslivsmuseer som finns just där du befinner dig. PS. För att kartfunktion ska fungera behöver platstjänster var på. I Android behöver platstjänster vara på ”alltid” inte bara ”när appen används”.
Länk till App store
Länk till Google Play

Affisch
Vi har tagit fram en affisch som man kan sätta upp lite varstans för att marknadsföra appen. Ladda ned och skriv ut.
Tips! Plasta in affisch och sätt upp även utomhus.
Här är länk till affisch.

Exponering
Exponering Över 600 arbetslivsmuseer, turistbroschyrställ, turistbyråer och olika mässor. Vi skickar referensexemplar till arbetslivs-, läns och centralmuseer, ett flertal tidskrifter, campingar, hotell, beslutsfattare med flera

Frågor och funderingar?
Lovisa Almborg 011-23 17 30 lovisa.almborg[a]arbetsam.com
Annette Backner 011-23 17 38 annette.backner[a]arbetsam.com

Om Museiguide
På land, i luften och ute på havet – överallt kan man hitta ett arbetslivsmuseum eller en kulturupplevelse. Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och spännande historier.
Museiguide produceras av ArbetSam i samarbete med Arbetets museum, både i pappersformat och som app. Den ger en lättöverskådlig presentation av arbetslivsmuseer med bild, text, öppettider och kontaktuppgifter. Museiguide i pappersformat innehåller även artiklar om Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra, kartor och annonser. För att delta i Museiguide måste man vara medlem i ArbetSam. Anmälan till Museiguide innebär automatiskt ansökan om medlemskap i ArbetSam. Läs mer om medlemskapet här.