Månadsarkiv: februari 2022

Nytt krisstöd – ansökan öppen 21 feb – 14 mars

Kulturrådet utlyser ett nytt krisstöd på 650 miljoner kr. Från och med måndag 21 februari är ansökan öppen. Sista ansökningsdag är 14 mars. Syftet med krisstödet är att lindra akuta ekonomiska behov, säkra produktion och arbetstillfällen. Stödet är ett verksamhetsstöd, man kan inte söka för inkomstbortfall men däremot för t ex hyra. Ni gör ansökan via Kulturrådets hemsida. Ansökningsblankett finns tillgänglig från 21 februari. Kulturrådet har ett webbinarium den 22 februari 12-13, se info nedan.

Länk till pdf med information om villkor etcetera.

Information om webbinarium:
På webbinariet berättar medarbetare från Kulturrådet om det nya krisstöd som öppnar den 21 februari och stänger mellan den 14 och 16 mars. Man kommer gå igenom det viktigaste du behöver känna till om stödet och vad du behöver tänka på när du ansöker. Det kommer också finnas tid att ställa frågor.

Webbinariet sänds via Teams. Anmäl dig senast söndag 20 februari. I anmälan kan du även skicka in frågor till Kulturrådet.

Anmäl dig till webbinariet här

Länken till webbinariet skickar Kulturrådet ut måndag den 21 februari. Det kommer också att finnas möjlighet att titta på webbinariet i efterhand på Kulturrådets webbplats. Då är det även textat.

ThN:s yttrande Från kris till kraft

Transporthistoriskt Nätverk  (ThN) har skrivit ett yttrande på betänkandet Från kris till kraft. Nätverket anser att ett stärkt lagskydd för rörligt kulturarv är nödvändigt för att säkra att historiska transportmedel och därtill knutna företeelser inte för evigt går förlorade. ThN framför ett önskemål om att Allmänna Arvsfonden också skulle få ge bidrag till kulturarv. Det rörliga kulturarvet ger meningsfull fritid åt minst 500 000 personer, många av dem i glesbygd. Läs yttrandet i sin helhet, se länk här nedan.

 

Transporthistoriskt Nätverks yttrande

Betänkande Från kris till kraft SOU 2021:77

I Transporthistoriskt Nätverk ingår
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam
Båthistoriska Riksförbundet, BHRF
Veteranflyggruppen EAA Sverige
Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF
Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF
Museibanornas Riksorganisation, MRO
Svensk Flyghistorisk Förening, SFF
Sveriges Segelfartygsförening, SSF
Sveriges Ångbåtsförening, SÅF
Vagnhistoriska Sällskapet, VHS
Åkerihistoriska Sällskapet, ÅHS

Transporthistoriskt Nätverk arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet – inklusive dess tekniska dimension – ska kunna såväl bevaras som användas och därmed visas upp som ett fungerande kulturarv i sin rätta kulturarvsmiljö – på väg, på räls, till sjöss och i luften.

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari

Nu äntligen ser det ut som att vi kan återgå till ett normaltillstånd. De flesta restriktioner som följt av pandemin lättar 9 februari. Det innebär att vi kan träffas i Nyköping på Museidagar 22-24 april. Glöm inte anmäla dig och boka hotellrum. Sista anmälningsdag är 22 mars. I nyhetsbrevet berättar vi om Utvecklingsforum som vi ska genomföra för första gången samt information om annat aktuellt för arbetslivsmuseer.

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari


Bild: Marmorbruksmuseet på Kolmården vid Museidagar 2018. Foto: Lovisa Almborg

ArbetSam yttrande på Från kris till kraft

ArbetSam är en av remissinstanserna till återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft SOU 2021/77 och har idag skickat in ett yttrande. ArbetSam välkomnar utredningen och delar stora delar av utredarnas uppfattning och förslag. ArbetSam anser att stora satsningar behövs för att kulturen ska bli hållbar och nå ut i hela landet. ArbetSam anser att det är angeläget att satsa på digitalisering men också av vikt att digitaliseringen kommer alla till del. ArbetSam anser att det behövs ett utökat stöd till ideella nationella organisationer och ideellt förvaltade arbetslivsmuseer. Läs yttrandet i sin helhet här nedan.

Länk till betänkande Från kris till kraft
ArbetSams yttrande Från kris till kraft


Bild: Svenska kakelugnsmuseet