Månadsarkiv: december 2021

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

Årets sista nyhetsbrev är fullmatat. Läs om prisutdelningen av Årets Arbetslivsmuseum 2022, information om flera bidrag som nu finns att söka och fördelningen av Riksantikvarieämbetets krisstöd. I nyhetsbrevet kan du även läsa om de svenska finalisterna i Wiki Loves Monuments 2021. Till sist vill vi tacka för 2021 och önska god jul och gott nytt år!

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

Vinter i Industrilandskapet i Norrköping Foto: Lovisa Almborg

 

Yttrande promemoria Upphovsrätt inre digitala marknaden

ArbetSam har skrivit ett yttrande på promemoria Upphovsrätt på den inre digitala marknaden. I april 2019 antogs ett EU-direktiv om upphovs­rätt och närstå­ende rättig­heter på den digitala inre mark­naden. Direk­tivet syftar huvud­sak­ligen till att anpassa och komplet­tera unionens upp­hovs­rätts­liga regel­verk till den senaste tekniska utveck­lingen.

Länk till Promemoria Upphovsrätt på den inre digitala marknaden
ArbetSams yttrande Upphovsrätt på den inre digitala marknaden

Sändningsmatris. Sveriges rundradiomuseum. Foto: Lovisa Almborg

Yttrande Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden

För att få stöd ur Allmänna arvsfonden föreslår Regeringskansliet att ett demokrativillkor införs i den nya lagen om Allmänna arvsfonden. Demokrativillkoret bör utformas utifrån det förslag Demokrativillkorsutredningen har lämnat i betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). ArbetSam är en av remissinstanserna och har nu skrivit ett yttrande på promemorian Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden.

Länk till ArbetSams yttrande
Länk till promemoria på Regeringens hemsida

Motala industrimuseum. Foto: Lovisa Almborg

Ny rapport: Kulturens kapillärer

Ideell kulturallians har genomfört en satsning för att stötta lokala ideella föreningar runt om i Sverige under Corona-pandemin. Genomen en utlysning har man fördelat krisstöd till 216 projekt. Den kunskap som kommit fram i satsningen förmedlas vidare i rapporten om Kulturens kapillärer. Med utgångspunkt från erfarenheterna och aktiviteterna i projekten i har man också tagit fram ett antal åtgärdsförslag för att på sikt ytterligare stärka ideell kultursektor och den kulturella infrastrukturen i Sverige. Läs mer och ladda ner rapport på ideellkultur.com

Gamla sågar – Årets industriarvspublikation 2021

Boken ”Gamla sågar – vatten-, ång- och vinddrivna” får utmärkelsen Årets industriarvspublikation 2021 av Svenska industriminnesföreningen (SIM).
Med utmärkelsen Årets industriarvspublikation vill Svenska industriminnesföreningen sätta fokus på goda exempel på publikationer där industriarvet speglas, tillgängliggörs, gestaltas och förmedlas med nya och samhällsrelevanta perspektiv. Vinnaren utses av SIM:s styrelse och belöningen blir äran och ett diplom.

Ansökan öppen för fartygsstöd

Sjöhistoriska museet har tidigarelagt ansökningsperioden för fartygsstöd. Ansökningsperioden är nu 1 december – 31 januari. Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Ett normalår fördelas en miljon kronor. Bidraget fördelas till fartyg av olika typ och med olika framdrivning.
Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden.

Länk till Sjöhistoriskas hemsida med mer information och ansökningsblankett

T/S Kvartsita

Fem medlemsmuseer bland finalisterna

Den svenska tävlingen i Wiki Loves Monuments är avgjord. Under september månad då tävlingen pågick, laddades 1 971 bilder upp. De har haft 396 000 visningar under bara november månad! Av de tio som gått till final är fem bilder på ett arbetslivsmuseum, vilka dessutom är medlem i ArbetSam.  Mycket roligt! De tio finalisterna blir det svenska bidraget till den internationella tävlingen som avgörs i början av 2022.
Tävlingen Wiki Loves Monuments har pågått i elva år. Wikimedia är arrangör och ArbetSam är samarbetspart tillsammans med Sjöhistoriska och Riksantikvarieämbetet. Sedan tävlingens start har 29 170 bilder laddats upp i Sverige och fram till november 2021 har de haft 3,2 miljoner visningar, på 110 språk. Wiki Loves Monuments når verkligen ut och synliggör vårt gemensamma kulturarv!

Kungsstenarna Ottenby, Öland. Foto: Kristian W Hedberg CC BY-SA

Ismanstorp fornborg, Öland. Foto: Leif Gustafsson. CC BY-SA

 

 

1:a plats

 

 

 

 

 

 

2:a plats

 

 

Ale stenar. Foto: Harri Kantola. CC BY-SA

 

3:e plats

 

 

 

Bläse kalkbruk, Gotland. Foto: Bene Riobó. CC BY-SA

 

Delad 4:e plats
ArbetSam medlemsmuseum

 

 

 

Äskhults by, Halland. En oskiftad by. Foto: Leif Gustafsson CC BY-SA 

 

 

Delad 4:e plats
ArbetSam medlemsmuseum

 

 

 

 

Hylténs Industrimuseum Foto: Leif Gustafsson CC BY-SA

 

Delad 4:e plats
ArbetSam medlemsmuseum

 

 

 

 

 

 

 

Skånska Järnvägar – Ångtåget på Österlen.
Foto: Kristian W Hedberg CC BY-SA

 

Delad 4:e plats
ArbetSam medlemsmuseum

Arbetets museum, Norrköping. Strykjärnet. Foto: Kateryna Baiduzha. CC BY-SA

 

 

 

 

 

Delad 4:e plats
ArbetSam medlemsmuseum

 

 

 

Fortuna, Norra Fårö. Foto Arild Vågen. CC BY-SA

 

 

Delad 4:e plats

 

 

 

 

Fortuna. Foto: Arild Vågen. CC BY-SA

 

Delad 4:e plats

 

 

 

 

Om Wiki Loves Monuments
Wiki Loves Monuments är en internationell fototävling, öppen för alla. Man är med i tävlingen genom att fotografera ett minnesmärke* och sedan laddar upp bilden till Wikimedia Commons via wikilovesmonuments.se under september månad. En jury utser vinnarbilder, samt tio bilder som går vidare till den internationella finalen för bedömning.
* Arbetslivsmuseum, K-märkt byggnad, fornminne, K-märkt fartyg.
Kostnad: Kostnadsfritt.

För att vara med i Wiki Loves Monuments i Sverige behöver bidrag:
Vara tagna av dig själv.
Alla bidrag måste vara egna bilder som laddas upp av fotografen. Foton som laddas upp av någon annan (även om det är med tillstånd) accepteras inte i tävlingen.
Måste laddas upp under tävlingsperioden.
Du får bidra med bilder du tagit tidigare. Det viktiga är att bilden laddas upp under tävlingsperioden, från 1 september till 30 september.

Ansökan öppet för ideellt kulturarvsarbete hos RAÄ

Nu är ansökan öppen för ideellt kulturarvsarbete på Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Sista ansökningsdag är 31 januari 2022. Bidraget riktar sig till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och andra ideella kulturarvsverksamheter. Det övergripande ändamålet är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Den som söker anger själv start- och slutdatum för projektet.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida för mer information och ansökningsblankett

Bild: Litografiska museet – ett av ArbetSams medlemsmuseer som beviljades bidrag 2021 för att kunna förse Johanna med en ny kuggstång. Foto: Litografiska museet.

Webbinarium kring temat ”Klimatomställning och industriarv”

Svenska industriminnesföreningen (SIM) bjuder in till ett webbinarium kring temat ”Klimatomställning och industriarv”. SIM arbetar med att sätta fokus på tematiska områden som är angelägna för industriarvet i samtiden. År 2021 var temat ”Omställning”. ”Vi befinner oss i en klimatkris och den biologiska mångfalden är under hot. Hur går diskussionerna kring hur vi kan möta dessa utmaningar för att ge industriarvet en plats i framtiden?” Programmet är bifogat i mailet. Sist i programmet kommer man berätta vem/vilka som erhållit priset Årets industriarvspublikation 2021.

Datum: Tisdag 7 december kl 16-18
Var: Digitalt via Zoom
Länk till program (pdf-format)
Anmäl dig här  så får du inbjudan till Zoom via din mail:

Svenska industriminnesföreningen (SIM) bildades 1989 och är en ideell organisation inom
kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets kulturarv i Sverige och
representerar Sverige inom den internationella organisationen The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). Föreningen samlar enskilda och organisationer.