Månadsarkiv: juni 2021

RAÄ:s bidragsfördelning arbetslivsmuseer 2021

Riksantikvarieämbetets beslut kring fördelning av 8 milj kr i projektbidrag till arbetslivsmuseer 2021 är klar. Totalt beviljades 56 arbetslivsmuseer bidrag. Av dem är 32 medlemmar i ArbetSam. De beviljades tillsammans totalt 4 447 000 kr. Stort grattis och bra jobbat! Riksantikvarieämbetet avser att fatta beslut om bidrag till hembygdsmuseer och övrigt ideellt kulturarvsarbete den 7 juni 2021. Riksantikvarieämbetet fördelar varje år bidrag till kulturarvsarbete. 2021 fördelar man 17 milj. kr varav 8 milj.

Lista ArbetSams medlemmar beviljade RAÄ bidrag 2021
Lista arbetslivsmuseer beviljade RAÄ bidrag 2021

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Bild: Rosenlöfs Tryckerimuseum som beviljats 300 000 kr till ett multimediaprojekt. Foto: Lovisa Almborg

Skrivelse till utredning Återstart till kulturen

ArbetSam har tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråd och Sveriges museer skickat en skrivelse till utredningen Återstart till kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Skrivelsen gäller Skapande skola och museer. Skapande skola är ett bra sätt att tillgängliggöra kulturarv, få till samarbeten mellan kommuner, skolor, kulturutövare och kulturinstitutioner som till exempel museer. Dock är det så att ett stort antal av landets museer exkluderats.

Länk till skrivelse

Foto: Tändsticksmuseet