Månadsarkiv: mars 2021

Nyheter för arbetslivsmuseer – mars

Verksam vid Pythagoras Industrimuseum och vid Upsala-Lenna Jernväg samt enskild medlem i ArbetSam – det är Östen Runelind, utsedd till Årets Arbetsmyra 2021. Varmt grattis önskar ArbetSam! Läs mer om Östen i nyhetsbrevet. I nyhetsbrevet kan du även ta del av en sammanställning över svaren på enkäten som skickades ut till landets alla arbetslivsmuseer för utgöra underlag till utredningarna “Återstart till kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin” och Riksantikvarieämbetets uppdrag att genomföra en utredning kopplat till pandemin. Läs om det och mycket annat i mars nyhetsbrev.

Nyheter för arbetslivsmuseer – mars

Östen Runelind. Foto: Cecilia Nordstrand

 

Museiguide 2021 är här!

Nu är Museiguide 2021 här! På land, i luften och ute på havet – överallt kan man hitta ett arbetslivsmuseum eller en kulturupplevelse. Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och spännande historier. 489 arbetslivsmuseer medverkar i Museiguide 2021.
Pressmeddelande.

Pappersformat
Upplaga: 40 000 exemplar
Antal sidor: 104 sidor
Mått: A4
Tryck: 4-färgstryck
Här hittar du Museiguide 2021 i PDF-format.

 

 

 

Beställ kostnadsfritt från: www.tbshopen.se

 

 

 

 

Museiguide app
Vi hoppas kunna presentera appen för 2021 i början av mars 2021. Appen Museiguide Arbetslivsmuseer innehåller samma presentation över arbetslivsmuseer som pappersformatet och även en länk till respektive arbetslivsmuseums hemsida. Appen finns att ladda ned gratis på App Store eller Google play. Alltid till hands kan du nu se vilka arbetslivsmuseer som finns just där du befinner dig. PS. För att kartfunktion ska fungera behöver platstjänster var på. I Android behöver platstjänster vara på “alltid” inte bara “när appen används”.
Länk till App store
Länk till Google Play

 

 

Affisch
Vi har tagit fram en affisch som man kan sätta upp lite varstans för att marknadsföra appen. Ladda ned och skriv ut.
Tips! Plasta in affisch och sätt upp även utomhus.
Här är länk till affisch.

 

 

Om Museiguide
Museiguide produceras av ArbetSam i samarbete med Arbetets museum, både i pappersformat och som app. Den ger en lättöverskådlig presentation av arbetslivsmuseer med bild, text, öppettider, GPS-koordinat och kontaktuppgifter. Museiguide i pappersformat innehåller även artiklar om Årets Arbetslivsmuseum och Årets Arbetsmyra, kartor och annonser. För att delta i Museiguide måste man vara medlem i ArbetSam. Sista anmälningsdag att vara med i Museiguide 2021 var den 15 oktober 2020. Anmälan till Museiguide innebär automatiskt ansökan om medlemskap i ArbetSam. Läs mer om medlemskapet här.

Frågor och funderingar?
E-post: info@arbetsam.com
Telefon: 011 – 23 17 30, 23 17 38

Sammanställning enkät Coronapandemin – konsekvenser och framtid

ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum gjort en enkätundersökning bland landets drygt 1 500 arbetslivsmuseer för att bidra med underlag till utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin” samt till Riksantikvarieämbetets uppdrag att utreda coronapandemins påverkan på museerna. Vi valde att skicka ett så ofiltrerat underlag som möjligt till utredarna på Kulturdepartementet respektive Riksantikvarieämbetet. Här presenterar vi en sammanställning av enkäten. Länk till sammanställning.

Arbetslivsmuseerna finns från norr till söder. Av de drygt 1 500 arbetslivsmuseerna är drygt 600 medlem i ArbetSam, oftast de mest aktiva vilket var tydligt när man ser svarsfrekvensen. Enkäten var öppen i två veckor (2-14 mars). Då de flesta av arbetslivsmuseerna drivs ideellt kan det vara svårt att få in svar på så kort tid men trots den korta svarstiden fick vi in 248 svar. Stort, stort tack för alla svar!

Industrilandskapet i Norrköping Foto: Lovisa Almborg

Tyck till om ICOM:s museidefinition och etiska regler

Riksantikvarieämbetet i samarbete med Svenska ICOM arrangerar under mars 2021 en serie K-samtal om ICOM:s museidefinition och etiska regler. Dessa förändringsprocesser hänger samman och syftar till att hitta nya principer som museiprofessionella anser vara relevanta för en ny museidefinition och etiska regler.

Syftet är att få utrymme att kollegialt reflektera över definitioner kring museer och dess tillämpningar. Samtalen förs i smågrupper med ett antal frågeställningar som stöd och det går bra att komplettera med synpunkter även efter dessa tillfällen.

23 mars kl 15–16.30: K-samtal om museidefinitionen
24 mars kl 15–16.30: K-samtal om ICOM:s etiska regler
26 mars kl 13–14.30: K-samtal om museidefinitionen och ICOM:s etiska regler

Läs mer på ICOM:s hemsida

Waterloo Region Museum, Kitchener, Canada. Photo by Scott Webb

Östen Runelind – Årets Arbetsmyra 2021

Östen Runelind är utsedd till Årets Arbetsmyra 2021. Östen är enskild medlem i ArbetSam och verksam vid Pythagoras Industrimuseum och Upsala-Lenna Jernväg.

– Hedervärt!
Så säger Östen om utmärkelsen Årets Arbetsmyra 2021. Priset delas årligen ut av Arbetets museums vänförening med syfte att tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. I nomineringen till priset beskrivs Östen som en nyckelperson som är helt avgörande för underhållet av maskinparken på Pythagoras industrimuseum i Norrtälje. Utmaningen i att få allting att gå och att kunna visa maskinerna i fungerande skick är hans drivkraft.

Östen är uppvuxen i Upplunda utanför Norrtälje. I början av 1980-talet hotades fabriken Pythagoras av rivning. Företaget grundades 1898 och fann sin nisch inom tändkulemotorer, som de sedan exporterade över hela världen. Efter intåget av smidigare och effektivare dieselmotorer minskade efterfrågan. Produktionen av tändkulemotorer på Pythagoras upphörde 1979.
– Det började faktiskt 1984, jag satt med i Metallstyrelsen och blev Metalls representant för att försöka få Pythagoras bevarat. Sen ville inte kommunen medverka och då bildade vi Pythagoras vänner.

Sedan dess har Östen varit en medlem i föreningens styrelse. Med sin bakgrund som bil- och finmekaniker har motorer alltid varit ett intresse. Att sköta maskinerna på Pythagoras är ingenting man lär sig på en dag, det kräver att man investerar många timmar. Tändkulemotorn behöver dessutom extra omvårdnad.
– Man måste vårda den alltid, hela tiden. Den sköter sig inte själv. Man måste pyssla om den helt och hållet.

Det svåraste enligt Östen är att hitta människor med rätt yrkeskunskaper som vill engagera sig och som kan hjälpa till att föra kunskapen om maskinerna vidare. Östen delar gärna med sig av sitt kunnande och visar upp tändkulemotorer på olika evenemang runt om i Sverige. Problem med maskinerna dyker upp med jämna mellanrum. Om reservdelen som behövs inte finns – då tillverkar Östen den. Kunskapen kommer även till användning i Museiföreningen Stockholm-Roslagens järnvägar, som Östen också är en del av.

När det är speciella kördagar på Pythagoras och många maskiner är igång så drivs de faktiskt av just en tändkulemotor.
– Vi har ju en stor tändkula som driver elverket så att vi kan försörja fabriken med el själva och köra alltihopa. Vi har i princip en helhet.
Med sin imponerande storlek genererar tändkulemotorn el som i sin tur går till elmotorer i remtransmissionen. På så vis kan hela verkstaden försörjas med egenproducerad el.

Trots ett speciellt år med inställda aktiviteter på grund av corona ser framtiden ljus ut på Pythagoras.
Än finns det tid att lära av Östen.
– Jag är snart pensionär så det blir nog ännu mer.

Text: Ida Rådegård, Intendent insamlingar och arkiv, Arbetets museum.

Bakom priset Årets Arbetsmyra står Arbetets museums vänförening.  Genom att utse Årets Arbetsmyra vill Arbetets museums vänförening göra ett försök att tacka och uppmuntra alla dessa fantastiska kulturarvsbevarare. Utan ert arbete hade vi inte lika många historier att berätta och inte lika många smultronställen att besöka.

Östen Runelind. Foto: Cecilia Nordstrand

Länk till pressmeddelande
Länk till Pyhtagoras Industrimuseums hemsida
Länk till Upsala-Lennas Jernvägs hemsida

Arbetslivsmuseer är inte riktigt som andra museer – de är så mycket mer! Att ha en museal kompetens och yrkesutbildning är viktigt, men det räcker inte på ett arbetslivsmuseum.

Vem kan nomineras?
Det måste vara en person som är verksam på ett arbetslivsmuseum. Museet måste finnas med i databasen över arbetslivsmuseer. www.arbetslivsmuseer.se

Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera. Men det är ju inte helt fel om man känner till personen ifråga och kan berätta lite mer.

Vem utser pristagaren?
Arbetets museums vänförening står bakom priset och utser Årets Arbetsmyra.

Skicka nominering till:
Årets Arbetsmyra
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 NORRKÖPING
E-post: nominering@arbetetsmuseum.se

Seminarieserie om kulturarv i skolan

Riksantikvarieämbetet erbjuder i vår en digital seminarieserie om kulturarv i skolan där deltagarna har möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter kring metoder och arbetssätt. Seminarierna genomförs via Zoom. Du behöver inte anmäla dig. Här nedan ser du programmet och länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där du hittar möteslänkar samt mer information.

Program
10 mars 9.00–9.45 De nya kursplanerna i historia: vad blir skillnaden?
Mattias Ludvigsson, ansvarig för historieämnet på Skolverket, reder ut och svarar på frågor.

24 mars 13.00-13.45 Rapport om kulturarvspedagogik för skolan
Laura Brander, fil dr i historia och pedagogisk utvecklare. Laura berättar om några av slutsatserna i sin nyligen färdigställda rapport om pedagogisk verksamhet vid Västernorrlands museum. Rapporten reder ut museets behov, mål och pedagogiska strategier för ökad likvärdighet i länet.

26 mars 13.00–13.45 Utmaningar att jobba med skolan
Anahi Davila, Arkivpedagog och legitimerad gymnasielärare som arbetar vid Centrum för Näringslivshistoria berättar.

20 april 9.00–9.45 Varför en strategi för pedagogisk utveckling?
Laura Brander, fil dr i historia och pedagogisk utvecklare. Laura berättar om hur Västernorrlands museum arbetar med att utarbeta en pedagogisk strategi och vilka möjligheter museet ser i att arbeta strategiskt och långsiktigt

22 april 9.00–9.45 Lärare berättar om sin vardag
Sofia Degermosse och kollegor från Äsperödsskolan i Uddevalla berättar om sitt arbete med att använda kulturarvsresurser i undervisningen.

24 april 9.00–9.45 Hinder och möjligheter för samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner
Mia Fahlgren, arkivpedagog och gymnasielärare på Föreningsarkivet i Östersund, berättar om sina tankar kring hur material kan anpassas till skolans behov.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där du hittar möteslänkar samt mer information.

Skolklass på Glimmingehus. Foto: Peter Eskilsson CC BY