Månadsarkiv: februari 2021

Ny riksantikvarie och ny överintendent SMTM

Regeringen har i dag 4 februari utsett Joakim Malmström till riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet med tillträde den 15 april 2021. Regeringen har också idag 4 februari utsett Lars Amréus till ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer. Lars Amréus tillträder 1 april 2021. ArbetSam ser mycket positivt på båda utnämningarna och ser fram emot en fortsatt god dialog och samarbete!

Länk till pressmeddelande ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet

Länk till pressmeddelande ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer

K-märkta fartyg och pandemin – rapport

Sjöhistoriska museet har tagit fram en rapport om pandemins påverkan på verksamheten med kulturhistoriskt värdefulla fartyg. För att få fram underlag genomförde Sjöhistoriska en enkätundersökning. Frågorna som ställdes handlade om olika aspekter av pandemins påverkan på verksamheten och de därmed förknippade intäkterna, samt om utsikterna för den fortsatta verksamheten. I Sverige finns 147 K-märkta fartyg, varav 28 st är medlem i ArbetSam, se lista nedan.

Ladda ner rapporten här:
Kulturhistoriskt värdefulla fartyg och pandemin (pdf)

Länk till pressmeddelande

Lista K-märkta fartyg i Sverige (länk till Sjöhistoriska museets hemsida)
K-märkta fartyg som är medlem i ArbetSam:
ArveMuseet och S/S Östersund, Mattmar
Bogserbåten s/s Herbert, Alingsås
Domnarfvet, Borlänge
Färjan 4, Göteborg
Föreningen Ångslupen Gerda, Eskilstuna
Galeasen T/S Helene, Ystad
Lotsångfartyget Polstjärnan, Karlstad
m/s Sydfart
Minsveparen M20, Stockholm
Museiföreningen Ångfartyget Ejdern, Södertälje
s/m Vega, Gamledby
s/s Boxholm II, Tranås
s/s Nalle, Oskarshamn
S/V Isolda, Göteborg
s/y Deodar, Stockholm
Sandkilen Helmi, Blidö
Skolfartyget Westkust, Edhultshall
Skolsegelfartyget Ellen, Stockholm
Skonaren Ingo, Göteborg
Skonaren Linnéa, Gamleby
Solnaskutan Constantia, Solna
T/S Kvartsita, Fiskebäckskil
Vänergaleasen Mina, Lidköping
Ångaren Bohuslän, Göteborg
Ångaren Trafik, Hjo
Ångfartyget Blidösund, Stockholm
Ångfartyget Mariefred, Stockholm
Östa Rederi, Åkersberga

Skolfartyget Westkust

Genomlysning av de regionala museerna klar

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av kulturdepartementet gjort en genomlysning av de regionala museerna och förutsättningarna för deras verksamhet. Rapporten redogör övergripande för regionmuseernas förutsättningar och verksamhet samt större samhällsförändringar som påverkar dessa. I rapporten berörs därför även pandemins påverkan på museisektorn, företrädesvis regionmuseerna, på ett generellt plan.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.
Här kan du ladda ned rapport.

Berättande magasin. Foto: Sörmlands museum