Dagsarkiv: 19 februari, 2021

Goda exempel på bra genomförda vattenprojekt eftersöks

Goda exempel på bra lösningar i redan genomförda vattenprojekt där både natur- och kulturmiljöintressena har samverkat för att uppnå bästa möjliga resultat, eftersöks. Planen är att göra en fördjupad dokumentation av ett antal miljöer. Projektet ska utmynna i en rapport och exempelsamling som belyser de goda exemplen och de olika processerna som ligger bakom arbetet. Projektet förväntas ge ett underlag till en handbok samt inspirera och bidra till att motverka polarisering i hanteringen av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Projektet är ett Forsknings- och Utvecklingsprojekt med medel från Riksantikvarieämbetet. Det utförs i samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR), Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet samt Vattenhistoriskt Nätverk via Arbetets museum.

Har ni tips på goda exempel i ert område så hör av er till:
Hans Hellman, antikvarie
Kulturmiljö, VGR
Telefon: 010-441 43 66
Mobil: 0706-94 14 75
Epost: hans.hellman@vgregion.se

Mattias Lindholm, naturvårdsbiolog
Göteborgs naturhistoriska museum, VGR
Telefon: 010-441 42 46
Mobil: 0722-05 63 74
Epost: mattias.lindholm@vgregion.se

Åtgärder vid natur- och kulturmiljöer i sjöar och vattendrag – informationsblad

Bild: Forsviks Bruk Foto: Hans Hellman