Dagsarkiv: 2 februari, 2021

Genomlysning av de regionala museerna klar

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av kulturdepartementet gjort en genomlysning av de regionala museerna och förutsättningarna för deras verksamhet. Rapporten redogör övergripande för regionmuseernas förutsättningar och verksamhet samt större samhällsförändringar som påverkar dessa. I rapporten berörs därför även pandemins påverkan på museisektorn, företrädesvis regionmuseerna, på ett generellt plan.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.
Här kan du ladda ned rapport.

Berättande magasin. Foto: Sörmlands museum