Dagsarkiv: 17 december, 2020

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

Årets sista nyhetsbrev innehåller information om Kulturrådets fördelning av krisstöd för särskilda behov. Flera medlemsmuseer har sökt och beviljats bidrag. Mycket roligt! Bra jobbat och grattis! Året har inneburit stora utmaningar men håll aktiviteten i verksamheten igång. Planera och rusta inför en säsong full av hemesterfirare. Våren bjuder på ett fullspäckat kursutbud, den första är redan i februari. Till sist vi önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

Projekt om kulturmiljöer vid vatten beviljas FoU-anslag

Utmärkt att två projekt som berör kulturmiljöer vid vatten har beviljats bidrag:
Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer och projektet Natur- och kulturmiljöer vid vatten – samverkan för framgång. ArbetSam ingår i Vattenhistoriskt Nätverk (VhN). Nätverket samlar nationella organisationer som berörs av den svenska vattenförvaltningen i syfte att synliggöra och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer. VhN samverkar angående det regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för kulturarvet som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv, att kulturmiljö vägs på samma vis och på likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen. Nätverket önskar få konstruktiva lösningar till gagn för både kultur- och naturmiljö vid vatten.

Beslut fördelning av medel för 2021 FoU-anslag

Om FoU-anslaget (hämtat från Riksantikvarieämbetet)
Fördelningen av FoU-anslag för 2021 utgår dels från utlysningen för kulturarv och kulturmiljö och dels från utlysningen för centrala museer.
Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö samt de särskilda prioriteringar som uttalats i anslagsutlysningen inför 2021 ligger till
grund för fördelningen.

Riksantikvarieämbetets anslag 1:4 Forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet till forskning och utveckling inom områdena kulturarv och kulturmiljö
respektive centrala museer uppgår till 20,5 miljoner kronor om året. Riksantikvarieämbetet och Vetenskapsrådet samfinansierar tre projekt inom den
europeiska utlysningen Digital Heritage inom samarbetet Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH). Riksantikvarieämbetet
bidrar under tre år med tre miljoner kronor och Vetenskapsrådet med sex miljoner kronor till det svenska deltagandet i tre internationella projekt. 2021 finansieras de
två JPI CH projekten helt med Vetenskapsråds pengar.
Riksantikvarieämbetet beslutar att fördela totalt 20 083 329 kronor till totalt 29 projekt. Under förutsättning att regleringsbrevet för 2021 innehåller erforderligt anslag för FoU-insatser, fördelas anslag för 2021 till projekt enligt nedanstående tabeller.
Totalt kom anspråk från 43 projekt om totalt 28 097 485 kr, varav 17 projekt var fortsättningsprojekt med ett anspråk på 13 698 841 kronor.

Bild: Storbrohyttan. Foto: Lovisa Almborg