Månadsarkiv: december 2020

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

Årets sista nyhetsbrev innehåller information om Kulturrådets fördelning av krisstöd för särskilda behov. Flera medlemsmuseer har sökt och beviljats bidrag. Mycket roligt! Bra jobbat och grattis! Året har inneburit stora utmaningar men håll aktiviteten i verksamheten igång. Planera och rusta inför en säsong full av hemesterfirare. Våren bjuder på ett fullspäckat kursutbud, den första är redan i februari. Till sist vi önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Nyheter för arbetslivsmuseer – december

Projekt om kulturmiljöer vid vatten beviljas FoU-anslag

Utmärkt att två projekt som berör kulturmiljöer vid vatten har beviljats bidrag:
Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer och projektet Natur- och kulturmiljöer vid vatten – samverkan för framgång. ArbetSam ingår i Vattenhistoriskt Nätverk (VhN). Nätverket samlar nationella organisationer som berörs av den svenska vattenförvaltningen i syfte att synliggöra och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer. VhN samverkar angående det regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för kulturarvet som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv, att kulturmiljö vägs på samma vis och på likvärdig grund som naturmiljö och övriga intressen. Nätverket önskar få konstruktiva lösningar till gagn för både kultur- och naturmiljö vid vatten.

Beslut fördelning av medel för 2021 FoU-anslag

Om FoU-anslaget (hämtat från Riksantikvarieämbetet)
Fördelningen av FoU-anslag för 2021 utgår dels från utlysningen för kulturarv och kulturmiljö och dels från utlysningen för centrala museer.
Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö samt de särskilda prioriteringar som uttalats i anslagsutlysningen inför 2021 ligger till
grund för fördelningen.

Riksantikvarieämbetets anslag 1:4 Forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet till forskning och utveckling inom områdena kulturarv och kulturmiljö
respektive centrala museer uppgår till 20,5 miljoner kronor om året. Riksantikvarieämbetet och Vetenskapsrådet samfinansierar tre projekt inom den
europeiska utlysningen Digital Heritage inom samarbetet Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH). Riksantikvarieämbetet
bidrar under tre år med tre miljoner kronor och Vetenskapsrådet med sex miljoner kronor till det svenska deltagandet i tre internationella projekt. 2021 finansieras de
två JPI CH projekten helt med Vetenskapsråds pengar.
Riksantikvarieämbetet beslutar att fördela totalt 20 083 329 kronor till totalt 29 projekt. Under förutsättning att regleringsbrevet för 2021 innehåller erforderligt anslag för FoU-insatser, fördelas anslag för 2021 till projekt enligt nedanstående tabeller.
Totalt kom anspråk från 43 projekt om totalt 28 097 485 kr, varav 17 projekt var fortsättningsprojekt med ett anspråk på 13 698 841 kronor.

Bild: Storbrohyttan. Foto: Lovisa Almborg

Vinnare Wiki Loves Monuments 2020 i Sverige

I september lämnades mer än 2 000 bidrag in i den svenska deltävlingen av Wiki Loves Monuments 2020, världens största fototävling. Efter hårt slit har juryn nu kommit fram till vilka tio svenska bidrag som går vidare till den internationella finalen. Fredagen den 11 december presenterade Wikimedia Sverige de tio bidragen genom en livesändning på YouTube. Bland de tio finalisterna återfinns två arbetslivsmuseer; Arbetets museum och Bläse kalkbruk.

I februari kommer de internationella vinnarna att presenteras.
15 januari, på Wikipedias 20-årsfirande, presenteras plats 1-3 i Sverige.

Om Wiki Loves Monuments
Wiki Loves Monuments är en internationell fototävling, öppen för alla. Man är med i tävlingen genom att fotografera ett minnesmärke* och sedan laddar upp bilden till Wikimedia Commons via wikilovesmonuments.se under september månad. En jury utser vinnarbilder, samt tio bilder som går vidare till den internationella finalen för bedömning.
* Arbetslivsmuseum, K-märkt byggnad, fornminne, K-märkt fartyg.
Kostnad: Kostnadsfritt.

För att vara med i Wiki Loves Monuments i Sverige behöver bidrag:
Vara tagna av dig själv
Alla bidrag måste vara egna bilder som laddas upp av fotografen. Foton som laddas upp av någon annan (även om det är med tillstånd) accepteras inte i tävlingen.
Måste laddas upp under tävlingsperioden ;
Du får bidra med bilder du tagit tidigare. Det viktiga är att bilden laddas upp under tävlingsperioden, från 1 september till 30 september.

Beslut Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Kulturrådet har beslutat och redovisat vilka som beviljas krisstöd för särskilt behov. 28 medlemsmuseer/organisationer har beviljats bidrag om totalt 3 601 600 kronor. Grattis och bra jobbat! Kulturrådet har fått 2 215 ansökningar på totalt drygt 1,5 miljarder kronor och har 444 miljoner kronor att fördela till detta krisstöd. Man har prioriterat att ge stöd till så många ansökningar som möjligt och har därför beslutat ett lägre bidragsbelopp än det ansökta beloppet till huvuddelen av de beviljade ansökningarna.

Läs mer på Kulturrådets hemsida – länk.

Lista medlemsmuseer som beviljats bidrag Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet.
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 0–90 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 90 000–200 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 200 000-400 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp 400 000-1 000 000 kr
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet, sökt belopp över 1 000 000 kr

Bild: Ebbamåla Bruk som beviljades 571 700 kr. Foto: Lovisa Almborg

Årets industriarvspublikation 2020: Podden Staden

Svenska industriminnesföreningen har utsett podden Staden med Dan Hallemar och Håkan Forsell,  till Årets industriarvspublikation 2020. Utmärkelsen sätter fokus på goda och innovativa exempel på publikationer där industriarvet speglas, tillgängliggörs, gestaltas och förmedlas med nya och samhällsrelevanta perspektiv. Vinnaren har röstats fram av SIM:s styrelse.
Podden Staden nominerades av styrelseledamoten Marie Östblom. ”..Trots att podden handlar om städer – deras kultur, arkitektur, politik och ekonomi går berättelserna långt utanför städerna. Med utgångspunkt från staden berättas om framväxten av vårt samhälle där industriarv är en viktig del av helhetsperspektivet.

Lyssna: http://staden.arkitekt.se/

Läs mer och se alla nomineringarna.

Pressmedelande 20201208

Yttrande gällande föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg

Transporthistoriskt Nätverk har skickat ett gemensamt yttrande på Transportstyrelsens remiss gällande föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta. Flera organisationer inom nätverket har därutöver även skickat in egna yttranden. Transporthistoriskt Nätverk ser synnerligen positivt på Transportstyrelsens förslag till föreskrifter. Dessa föreskrifter är i linje med det som Riksantikvarieämbetet föreslår i sin rapport Det rörliga kulturarvet (KU2017/00942/KL).

Remiss Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg
Yttrande Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg
Rapport Det rörliga kulturarvet (KU2017/00942/KL)
Läs mer om Transporthistoriskt Nätverk här

Äldre flygplansmotor, Flygvapenmuseum. Foto: Torsten Nilsson.Äldre flygplansmotor, Flygvapenmuseum. Foto: Torsten Nilsson.

Stöd till kulturen – andra fördelningen klar

Kulturrådet har beslutat om andra fördelningen av krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang.  22 av ArbetSams medlemsmuseer finns med bland de som beviljats bidrag. De har beviljats bidrag på sammanlagt 2 491 500 kr. Bra jobbat! Totalt sökte 27 medlemsmuseer stödet. Inom kort kommer Kulturrådet presentera vilka som beviljats bidrag för särskilt behov inom kulturlivet. På Kulturrådets hemsida finns mer information om bidraget och fördelningen.

Länk till Kulturrådets hemsida.

Lista medlemsmuseer som beviljats bidrag för kulturevenemang som ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen covid-19

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 80 000–200 000 kr.pdf

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 200 000–500 000 kr.pdf

Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ansökan 500 000 kr.

S/S Östersund

Webbinarium kring tema Industriarv genererar

Svenska industriminnesföreningen (SIM) bjuder in till ett webbinarium kring temat ”Industriarv genererar”. SIM arbetar bland annat, med att sätta fokus på tematiska områden som är angelägna för industriarvet i samtiden. År 2020 är temat “Industriarv genererar – platsutveckling i ett samhällsperspektiv” om hur det gemensamma industriarvet skapar platsutveckling.

När: Torsdagen den 10 december kl 16.00-17.30
Var: Digitalt via Zoom
Arrangör: Svenska industriminnesföreningen (SIM)
Program och anmälan