Dagsarkiv: 20 november, 2020

Informationsforum för museibranschen

Sedan i våras träffas Infoforum för museibranschen, ca varannan månad. Forumet startades på initiativ av Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges museer. På mötet finns representanter från Sveriges Museer, Centralmuseernas samarbetsråd, Länsmuseerna – Sveriges största museum, ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd), Sveriges Hembygdsförbund samt representant för de kommunala museerna. Med på mötena är även museisamordnaren på Riksantikvarieämbetet och en representant från

SKR – Sveriges Kommuner och Regioner.
Våra träffar ger en bra möjlighet för oss att få en samlad lägesrapport, delge varandra information och lyfta gemensamma frågor för museisektorn. Igår 19 november träffades vi igen och mycket av mötet var fokuserat på coronapandemin och vad som händer framöver.