Dagsarkiv: 1 oktober, 2020

Hearing om krisstöd hösten 2020

Under hösten 2020 kommer ett nytt krisstöd till kulturen att fördelas. Med anledning av det bjöd Kulturrådet in till en hearing för att fånga upp synpunkter och vad de bör tänka på inför fördelning. ArbetSam deltog på hearingen. Vi har framfört:
• Att stödet avser än längre period.
• Att stödet kan gå till även verksamhet, uteblivna entréintäkter mm
• Att formulär är enkelt utformat
• Att stöd får lämnas till juridiska personer och enskilda näringsidkare med expertkunskaper inom sitt område
• Att kulturrådet i sina anvisningar till regioner betonar vikten av att nå ut till ideella som bedriver museiverksamhet; arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar med mera. Angeläget att regioner har/skapa eller får verktyg för att hitta alla aktörer i sin region.