Månadsarkiv: augusti 2020

Dela med er av era erfarenheter med museisektorn

Riksantikvarieämbetet och Sveriges museer ska ha digitalt Vårmöte 7-8 september. Arrangörerna vill lyssna in så många perspektiv från museisektorn som möjligt och de efterlyser nu arbetslivsmuseernas erfarenheter kring hur ni har klarat er under våren och sommaren, speciellt vad det gäller användningen av digitala kanaler, medier och arbetssätt.
Vårmötet kommer att ha fokus på det digitala, under konferensens andra dag är det fördjupning i erfarenheter och det blir även en hel del praktiknära exempel på hur olika museer ställt om för att möta sina besökare digitalt och hur samspelet mellan ny teknik och gamla berättelser kan se ut.

Vilka nya erfarenheter har ni vad gäller digitala kanaler, medier och arbetssätt?
Har ni nått era målgrupper på nya sätt under coronatiden?
Hur ser ni på den kommande hösten?

Skicka gärna en kort video (ca 30 sekunder till en minut) med era tankar till Larissa Borck (larissa.borck@raa.se) – eller hör av er till Larissa så hjälper hon er.


Bild: Telefonist med bröstmikrofon. Tekniska museet, Public Domain.

Reviderad kurskalender höst 2020

Med anledning av den rådande pandemin och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande social distansering kommer förändringar ske i höstens kurskalender. Vissa kurser erbjuder vi kostnadsfritt som webbinarier med föreläsningar live på nätet, andra kurser flyttas fram till våren 2021. Först ut är Museiskola för arbetslivsmuseer. Datum 1-2 september. Den kommer vi att sända som webbinarium och det är kostnadsfritt att delta. Anmälan behövs för att delta.

REVIDERAD KURSKALENDER HÖSTEN 2020

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
• 1-2 september. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda WEBBINARIUM
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och föreningsvård, det vill säga hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden. KOSTNADSFRI
Anmälan
Program

ARKIVERINGSKURS
• 14 oktober. Bergviks Industriminnen, Bergvik  WEBBINARIUM
Vad innebär allmänna arkivschemat? Hur tar man emot arkivhandlingar, gallrar och gör register? Vad ska man spara på och hur ordnar man det? Hur förvarar man olika material? Dessa och många andra frågor diskuterar vi under denna arkiveringskurs. KOSTNADSFRI
Anmälan
Program

NY KURS!
GRUNDLÄGGANDE DIGITAL MÖTESTEKNIK
• 15 oktober. Anmälan WEBBINARIUM
• 21 oktober. Anmälan WEBBINARIUM
• 28 oktober. Anmälan WEBBINARIUM
I en tid när man inte bör träffas pga corona, men behöver hålla styrelsemöten och årsmöten med mera, får du här lära dig grundläggande digital mötesteknik så att verksamheten kan rulla vidare på ett säkert sätt. Webbmöten online är ett hjälpmedel tills vi kan träffas som vanligt igen.

SÖKA PENGAR-KURS
• 25 november. Anmälan WEBBINARIUM
• 3 december. Anmälan WEBBINARIUM
• 9 december. Anmälan WEBBINARIUM
• 10 december. Anmälan WEBBINARIUM
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar – kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.
Program kommer inom kort. KOSTNADSFRI

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III
• 27-29 oktober. Munktellmuseet, Eskilstuna FLYTTAS TILL 2021
Vi träffas för att arbeta med tändkulemotorer! Vi blan-dar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och den kunskap som finns i nätverket?
Anmälan
Program kommer längre fram.

KVARNAR – DRIFTMEKANIK
9-10 september. Blåherremölla, Degerberga FLYTTAS TILL 2021
Hur underhåller och driver man sin kvarn så att kvarnmekaniken kan leva vidare? Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.
Anmälan
Program kommer inom kort.

SAMLINGSVÅRD
7 oktober. Gällivare museum, Gällivare Anmälan FLYTTAS TILL 2021
• 21 oktober. Dalregementets museer, Rommehed/Borlänge Anmälan FLYTTAS TILL 2021
Vi fördjupar oss i samlingsförvaltning, dvs att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen.
Program kommer längre fram.

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Projekt genomförs i samarbete med Arbetets museum.
Anmäl dig här

Informationsblad

ENGAGERA UNGA PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam. Läs mer här.

 

Om vårt kursutbud
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3 I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar.

Grattis Sliperiet Gylsboda!

Medlemsmuseum Sliperiet Gylsboda har av Sveriges Hembygdsförbund blivit utsett till Årets Hembygdsförening. Stort grattis!
Juryns motivering: Sliperiet Gylsboda har på ett enastående sätt tagit tillvara natur- och kulturlandskapet runt en tidigare blomstrande stenindustri. Föreningen har gjort miljöerna tillgängliga för såväl turister som boende i regionen, och har i samverkan med andra lokala aktörer möjliggjort nya verksamheter och mötesplatser. Sliperiet Gylsboda har bidragit till att utveckla sin bygd till ett attraktivt besöksmål.

Om Sliperiet Gylsboda: Gylsboda, en by som präglats av diabasbrytningen som finns beskriven i Harry Martinsons nobelprisbelönade verk ”Nässlorna blomma”. Den vackra industribyggnaden ”Sliperiet” uppfördes under tidigt 1900-tal som finstenshuggeri i anslutning till den anrika diabasbrytningen. Ett kulturarv att förvalta och förnya. Föreningen Sliperiet Gylsboda bildades år 2015 med syftet att lyfta fram den spännande bygdehistorien, samtidigt som en ny mötesplats för konst och kultur växer fram.

Länk till pressmeddelande
Länk till Sliperiet Gylsboda hemsida


Bild: Sliperiet Gylsboda