Dagsarkiv: 5 juni, 2020

ArbetSam stödjer RAÄs önskan om miljömålsuppföljning

Riksantikvarieämbetet har utifrån rapporten Kulturmiljö i miljömålssystemet sett att kulturmiljöarbetet har svårt att ta plats i miljömålssystemet och uppföljningen synliggör inte kulturmiljöns roll i miljöarbetet. ArbetSam stödjer Riksantikvarieämbetets önskan om att fortsätta utreda hur miljömålsuppföljningen av kulturmiljöns tillstånd kan utvecklas.

Länk till RAÄs hemsida med information och rapport Kulturmiljö i miljömålssystemet.
Länk till ArbetSams skrivelse.

Elfstrands krukmakeri