Dagsarkiv: 27 april, 2020

Fördelning 500 milj. kr stödpaket till kulturen

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Statens kulturråd ska fördela huvuddelen av medlen, 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp. Svenska Filminstitutet ska fördela 50 miljoner kronor till filmområdet, framför allt till biografer och filmfestivaler som drabbats ekonomiskt av den rådande situationen. Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier.

Länk till förordning.

Statens kulturråd bjuder in till webbinarium där de berättar om den del de ska fördela och du har även möjlighet att ställa frågor.
Datum för webbinarium 30 april. Tid: 14-14.50.  Länk till webbinarium.

Information hämtat från Regeringens hemsida:
Hur ansöker man om stödet?
Det finns tre olika typer av stöd beroende på verksamhet – stöd till enskilda kulturskapare och konstnärer, stöd till filmverksamhet samt stöd till övrig kulturverksamhet. Beroende på vilket typ av stöd som avses prövas stödet av olika bidragsgivande myndigheter.

Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier prövas av Konstnärsnämnden, och Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet.
Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Konstnärsnämnden.
Stöd till övrig kulturverksamhet prövas av Statens Kulturråd.
Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Statens Kulturråd.

När delas pengarna ut?
Läs mer hos respektive bidragsgivande myndighet för vad som gäller de olika typerna av stöd. Länk till de olika myndigheterna finns ovan.
Särskild information om den del av stödet som fördelas av Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet

Vem kan ansöka om stödet?
Stöd får lämnas till en arrangör av en konsert, scenkonstföreställning, biografföreställning, utställning, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang i Sverige. Stöd får också lämnas till en konstnärligt verksam aktör som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget. Stöd får endast lämnas till juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar kulturverksamhet av professionell art. Stöd får inte lämnas till verksamheter som tilldelas medel direkt av regeringen, till exempel nationalscenerna och centrala myndighets- och stiftelsemuseer. Inte heller verksamheter som får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen kan få stödet.

Vilka är förutsättningarna för att få stöd?
Som förutsättningar för att få stöd gäller att evenemanget har ställts in eller skjutits upp med anledning av situationen med det nya coronaviruset. Vidare krävs att evenemanget skulle ha anordnats för allmänheten eller att allmänheten skulle ha haft tillträde till det, att det har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten samt att det skulle ha hållits senast den 31 maj 2020 och inte bokats om till en tidpunkt före det datumet.

För vad kan man ansöka om stöd för? Vad lämnas stödet för?
Stödet får lämnas för intäktsbortfall som uppkommit till följd av att evenemanget har ställts in eller merkostnader som uppkommit till följd av att evenemanget har skjutits upp. Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

Stödet får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall eller merkostnader upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall eller merkostnader över 1 000 000 kronor. Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till 10 000 000 kronor.

Modellboden. Foto: ArbetSam