Månadsarkiv: februari 2020

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari

Många arbetslivsmuseer är i behov av en extra hjälpande hand, i nyhetsbrevet skriver vi om att det går att ansöka om extratjänster hos Arbetsförmedlingen igen. Svårt att få koll på samlingarna? Passa på att delta i vårens kurser i samlingsvård. Det är även hög tid att anmäla sig till Museidagar som också fokuserar på hållbara samlingar. För dig som tar hand om ett  kulturhistoriskt värdefullt fartyg är det dags att söka bidrag från Sjöhistoriska museet. Nyhetsbrevet presenterar även Kulturarvsdagens tema för 2020.

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari

Ett museum som erfarenhet av extratjänster är Det Gamla Tryckeriet i Eskilstuna. Det går bra att kontakta dem för att ta del av deras erfarenheter. Foto: ArbetSam

Museidagar fokuserar på hållbara samlingar

Ett nytt tillägg till ArbetSams Museidagar med årsmöte 2020 är att arrangera en extra dag där vi kan erbjuda fördjupning kring årets tema Hållbara samlingar. I ett pressmeddelande 13 februari meddelar ArbetSam att vi fått projektstöd från Statens kulturråd för att genomföra seminariet om samlingsförvaltning för arbetslivsmuseer. Vi ser fram emot att ha en heldag på temat för våra medlemmar. Seminariet arrangeras söndagen den 19 april i Nyköping på Sörmland museum i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Sörmlands museum, Tekniska museet, Vadsbo museum med Industri, Eskilstuna Stadsmuseum och Arbetets museum.

Museidagar 2020 fördjupar vi oss i frågor om samlingar och förvärv för att tänka långsiktigt och hållbart. Med Hållbara samlingar förmedlar vi verktyg för ett grundläggande arbete för att kunna tillgodose arbetslivsmuseernas behov. Vanligen är behoven utökade resurser, större byggnader och digitalisering. Genom att börja se över samlingarna enligt metoder som exempelvis SAK och Spectrum, besparas museers resurser på längre sikt, och för att kunna digitalisera behöver museerna först gå igenom sina samlingar.

Museidagar 2020 pågår mellan 17-19 april på Sörmlands museum. Dagarna invigs av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind på fredagen. Under lördagen besöker vi medlemsmuseer och träffar även några medlemsföreningar. Länk till programmet.

Den 16 mars är det sista anmälningsdag till Museidagar med årsmöte. Det går att anmäla sig till alla dagar, två dagar eller en. Anmäl dig här

På bilden: Kultur- och demokratiministern Amanda Lind inviger Museidagar 2020. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum, Sörmlands museum, Sjöfartsmuseet, Skärgårdsmuseet, Sörmland Veteranjärnväg, Femörefortet, F11 Museum och Lotsarkivet i Gamla Oxelösund.

Mer information om Hållbara samlingar 19 april:

Skor i museisamling. Foto: Gabriella Ericson (CC BY)

Samlingsvård/Samlingsförvaltning. Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet
Varför samlingsvård? Varför policys? Varför registrera? Vi tar det från början.

SAK & Spektrum. Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet
Vad är det och hur används det

ESKILSTUNA II vid Nybrohamnen.
Från Sjöhistoriska museet, digitaltmuseum.se (CC0)

 


Dokumentation kring föremål i drift.
Susanne Mickel eller Susanne Granlund, Eskilstuna stadsmuseum. Arbetslivsmuseer har få montrar, istället är flera föremål i drift. Hur går det till när det kommer till registrering? Eskilstuna Stadsmuseum har erfarenhet av det och berättar hur de har jobbat.

 

 

Detta är Sveriges äldsta bevarade Renault, från 1901. Ingår i Tekniska museets Handling collection. Foto: Anna Gerdén (CC BY)

Föremålsregistrering – Handling collection. Christian Stadius, Tekniska museet
Ska museets bilar rulla?
Handling Collection, en policy om fungerande föremål för den rörliga samlingen, framtagen av Tekniska museet. Lättare att förstå en samling, dess användning och funktion med en tredimensionell upplevelse, doft, rörelse och funktion. Att uppleva föremålet gör också att vi får en relation till det.

 

 

Ånahästen är ett föremål i Vadsbo museums samling. Det är en vikthäst från medeltiden i brons. Fyndplatsen är oklar, men det finns bara ett fåtal liknande föremål bevarade i Norden. Foto: Vadsbo museum Mariestad (CC BY)

Så här gör vi! Linda Svensson, Vadsbo museum med Industri
Berättar om hur det var för dem att använda SAK. Delar med sig av erfarenheter och goda råd.

Kulturarvsdagens tema för 2020 sätter lärandet i fokus

Kulturarvsdagen 2020 infaller söndagen den 13 september. Årets tema sätter lärandet i fokus. Det handlar om miljöer, berättelser och händelser där kunskap, nyfikenhet och lärande står i fokus – om lusten att upptäcka eller att inspireras av historien.

Hitta lokala exempel på lusten att upptäcka och lära mer eller där människan har inspirerats av historien för att hitta nya lösningar. Lyft fram hur kulturarvet formats eller påverkats, gärna både genom nationella och internationella influenser. Låt traditioner synliggöra likheter såväl som skillnader. Låt barnen upptäcka!

Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Det är tillfället då alla (museum, förening, företag, organisation, privatperson) kan vara med och arrangera ett evenemang som marknadsförs tillsammans under Kulturarvsdagen 2020 och bjuder in allmänheten till kulturhistoriskt intressanta byggnader, miljöer och personer. Eller förmedla berättelser och historier om händelser, människor och traditioner.

Det kostar inget att anmäla ett evenemang som du är arrangör för. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, prova-på, visningar om historiska spår, platser, människor och byggnader och traditioner. Tips, gör en kombination av flera evenemang och samarbeta gärna med andra på orten. Läs mer på Riksantikvarieämbetets sida.

Europeiskt, nationellt och lokalt samarbete
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Sveriges Hembygdsförbund samarbetar med Riksantikvarieämbetet som är nationell samordnare för European Heritage Days i Sverige och arrangerar Kulturarvsdagen. Övergripande tema i hela Europa är 2020: ”Heritage and Education”

Eleverna i årkurs 5 på Arthur Engbergsskolan i Hassela fick förtjänstmedalj 2019. Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Samlingsförvaltning, Spectrum och SAK

Många av våra medlemsmuseer förvaltar stora samlingar därför vill vi lyfta hjälpmedel som finns framtaget av Riksantikvarieämbetet. Vi har lagt till två nya PDFer på sidan Museikunskaper. Under året fokuserar ArbetSam extra på samlingsförvaltning med temat Hållbara samlingar och vi genomför bland annat en heldag på temat i samband med Museidagar 17-19 april.

Samlingsförvaltning är helheten, alla aktiviteter som rör museets samling och inkluderar även hur organisationen planerar, ordnar, genomför, utvecklar och kommunicerar arbetet med samlingen. På så vis är samlingsförvaltning angeläget för alla som är engagerade i arbetet på ett museum och kommer i kontakt med samlingarna.

Det är bra att kolla in Riksantikvarieämbetets hemsida, där finns mycket information om samlingsförvaltning. Det är framförallt två verktyg som kan vara värdefullt att känna till, det ena är samlingsförvaltningsstandarden Spectrum som först började utvecklas i Storbritannien och används där av alla ackrediterade museer. På senare år har den börjat användas i flera olika länder av museer på olika nivåer och har översatts till flera språk. Det andra verktyget kallas SAK – Självskattning för vård och bevarande, och bygger på brittiska Benchmarks in Collection Care. SAK handlar om att genom självskattning skaffa sig en överskådlig bild av vård- och bevarandefrågor i museets nuvarande samlingsförvaltning.

Om Spectrum
Spectrum ger ett bra stöd för alla olika typer av museer att börja det övergripande arbetet inom samlingsförvaltningen. Varje museum utgår alltid från sina egna förutsättningar och behov. Spectrum är en standard uppbyggd av 21 processer. Varje process beskriver en aktivitet i samlingsförvaltningen och vad som ska dokumenteras i processen. Spectrum utgår från en gemensamt överenskommen god praxis och kan användas som kvalitetssäkring i arbetet med att förvalta och använda samlingar. När det fungerar bra blir det också enklare att använda och tillgängliggöra samlingen.

Spectrum innehåller väl beprövade råd för de arbetsuppgifter som de flesta museer utför när de förvaltar sina samlingar. Dessa arbetsuppgifter är de som kallas processer i Spectrum. Råden kan användas och anpassas när museer själva skriver ned sina egna policyer och arbetsrutiner för varje process.

Läs mer om Spectrum på Collections Trusts hemsida.

Om SAK – Självskattning för vård och bevarande
SAK är ett fritt tillgängligt Excel-verktyg, där påståenden besvaras och en sammanställning över resultatet. Det är även en PDF, med påståenden och plats för anteckningar, instruktioner och en ordlista. Genomförandet av självskattningen ökar medvetandet om organisationens samlingsförvaltning och belyser styrkor och svagheter. Resultatet kan användas i verksamhetsplaneringen och som underlag för att utarbeta handlingsplaner. För att få till en bra diskussion är det bra om flera personer som har olika ansvarsområden i organisationen deltar i självskattningen.

God samlingsförvaltning handlar om att ha en helhetssyn kring arbetet med att utveckla, bevara, tillgängliggöra och hantera information om en samling. Det innebär att  hela arbetsflödet är känt av alla inom organisationen och varje ansvarsområde ser sin del av kedjan och förstår hur det egna arbetet påverkar andra delar. Det handlar också om hur olika områden kan komplettera och stödja varandra.

Vad är skillnaden mellan SAK och Spectrum?
SAK bygger på Benchmarks in Collection Care som är en checklista för självskattning som anger tydliga och realistiska riktmärken för vård av samlingar. Benchmarks in Collection Care kan ses som en av resurserna för att hjälpa till med Spektrum-processen Samlingsvård och konservering. Samlingsvård en del av samlingsförvaltning, men kan också användas helt fristående. Börja där ni kan.

Spektroskop enligt Wrede. Vinkeln mellan prismorna är ställbar med hjälp av kil med mikrometermått för mätning av linjernas avstånd i spektrum. Bild från digitaltmuseum.se. Foto: Tekniska museet (CC BY)

Två viktiga enkäter för arbetslivsmuseer

I dagarna har ArbetSam skickat ut två mejl med påminnelse om två olika enkäter som alla arbetslivsmuseer ska ha fått i sin inkorg. En från Riksantikvarieämbetet och en från Myndigheten för kulturanalys. Det är otroligt viktigt för arbetet med att synliggöra och förbättra arbetslivsmuseernas villkor att båda dessa enkäter fylls i och skickas in.

Den ena enkäten är från Riksantikvarieämbetet där de ber er att fylla i en uppgifter gällande studie om arbetslivsmuseernas villkor och engagemang. Underlaget kommer sammanställas till en rapport som är ovärderlig för oss som arbetar med att synliggöra er medlemmar. ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum i flera år bedrivit påtryckning för att en ny rapport ska tas fram.

2001 kom rapporten Man måste vara lite tokig (Rapport nr 2001:1 Riksantikvarieämbetet).
Den använder vi fortfarande som underlag när vi har kontakt med politiker och myndigheter. Nu äntligen dags för en uppdatering. Så därför är vi oerhört tacksamma om ni fyller i enkäten.

Har du frågor om den enkäten? Kontakta Riksantikvarieämbetet på e-postadressen studie.arbmus@raa.se

Den andra enkäten är från Myndigheten för kulturanalys och gäller insamling av besöksstatistik 2019. Ni kommer under februari att få en enkät från kulturanalys@actiondialog.se. Har ni inte fått något mejl från dem i er inkorg, kolla skräpkorgen alternativt meddela ArbetSam, info@arbetsam.com.

När era besökssiffror synliggörs blir det tydligt vad viktiga ni är för besöksnäringen.
Arbetslivsmuseerna finns med i den officiella besöksstatistiken sedan 2013.
Så – svara på enkäten och ange att ni är ett arbetslivsmuseum.

För att er redovisning ska komma med i den slutgiltiga sammanställningen är det viktigt att ni i enkäten som skickas ut från Kulturanalys svara på fyra inledande nyckelfrågor:
1. Har (Museum X) haft regelbundna öppettider under året eller delar av kalenderåret?
Info från ArbetSam: Tänk på att en tidtabell är samma sak som öppettider. Lägsta nivå för att finnas med i statistiken; fast öppettid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden (att jämföra med en båttur per månad under sommarsäsong).

2. Är (Museum X) öppet för allmänheten att besöka?
Info från ArbetSam: Kanske är fastigheten tillfälligt stängd för renovering men att ni har full verksamhet genom att t ex köra tåg eller vad det nu kan vara. Det är ju också verksamhet som har besökare, alltså bör ni fylla i att museet är öppet.

3. Har (Museum X) egna fysiska eller digitala samlingar?
Info från ArbetSam: Består ert museum av t ex en skonare, ångare, järnvägsvagn eller en kvarn? Då är det skonaren, ångaren, järnvägsvagnen eller kvarnen som är er samling.

4. Har (Museum X) skyltar, annan informationstext eller visningar där samlingarna/utställningar förmedlas och tillgängliggörs?

Har ni frågor som rör insamlingen av besöksstatistik? Kontakta ArbetSam alternativt Moa Olin på Myndigheten för kulturanalys, moa.olin@kulturanalys.se.

Foto: ArbetSam

ArbetSam beviljas stöd för publikation om samlingsvård

I ett pressmeddelande idag berättar vi att  ArbetSam har beviljats medel från Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur för att trycka publikationen Hållbara samlingar på arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseerna är rika på unika samlingar men de är inte rika på resurser då de flesta arbetslivsmuseer drivs ideellt. Publikationen ska vara ett stöd för arbetslivsmuseerna i arbetet med samlingsförvaltning, synen på samlingar och förvärv av nya föremål.

Det finns redan bra material inom samlingsvård som nu ArbetSam ska sammanställa och anpassa till arbetslivsmuseerna, utifrån deras förutsättningar. Publikationen kommer bland annat innehålla policy för insamling av föremål och hur en samling kan organiseras, vårdas och gallras samt goda exempel. Målet är att paketera kunskap på ett bra och tydligt sätt så det blir lättillgängligt. Publikationen Hållbara samlingar på arbetslivsmuseer beräknas vara klar i slutet av året.​

ArbetSam fokuserar 2020 lite extra på samlingsvård under temat Hållbara samlingar. Förutom publikationen kommer ArbetSam att genomföra en heldag om samlingsvård i samband med Museidagar 17-19 april, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Sörmlands museum, Tekniska museet, Vadsbo museum med Industri, Eskilstuna Stadsmuseum och Arbetets museum.

Länk till pressmeddelande

Kulturhistoriskt föremål. Foto: från www.kringla.nu. Föremål från museer i Sverige. Liten svart burk med lite småsaker för en skräddare. CC0