Dagsarkiv: 22 november, 2019

Finansieringsstöd och att söka bidrag

Bild från Söka pengar-kurs 2018 på Lotsångfartyget Polstjärnan. Foto: Helena Törnqvist

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans i flera år erbjudit Söka pengar-kurser för arbetslivsmuseer. I höst och vinter anordnar Arbetets museum kurserna även i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund. Kurserna riktar sig till arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Det har varit ett ovanligt hårt tryck på kommande Söka pengar-kurser 28 november, 3 december, 15 och 22 januari och alla är fullbokade.  Vi tar med oss denna stora efterfrågan till planeringen nästa år och ser över vilka de bästa möjligheterna är för att möta efterfrågan. Men för alla som inte kan delta på kurserna vill vi uppmärksamma om information och material vi sedan tidigare har på vår hemsida om tillvägagångssätt för att söka pengar.
Ladda ned PowerPoint-presentation från Söka pengar-kurs 2018 här

 

Länk till Klokboken som kan öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som bidrar till både kulturell och regional samhällsutveckling.

Arbetslivsmuseernas och hembygdsrörelsens egen finansieringskoordinator Jasna Hasanic kan stötta och svara på konkreta frågor kring din ansökan. Finansieringskoordinatorns uppdrag syftar till att öka kännedom om EU-fonder och att få fler av våra organisationer att söka och lyckas bli beviljade.

För att Jasna ska kunna ge bra handledning krävs att föreningen redan har en pågående ansökan till en EU-fond. Stöd vi erbjuder är endast handledning och feedback, ni skriver själva ansökan. Beroende på antal förfrågningar som skickas in kommer återkopplingen att ske, antingen direkt eller samlas ihop och tas upp i seminarieform. Notera att perioder då Jasna tar emot kontakt är i första hand aug–nov 2019 och mar–maj 2020. Det finns även möjlighet att boka in Jasna som föreläsare om det är flera museer eller hembygdsföreningar som går ihop och arrangerar själva. Men det finns kriterier på hur det ska genomföras för att det ska vara möjligt att prioritera. Kontakta Jasna Hasanic, 011–23 17 31 eller 073-387 42 52, jasna.hasanic@arbetetsmuseum.se för mer information.

Läs mer om finansieringskoordinatorn på sidan Finansieringsstöd.
Där står även info om EU-stöd som arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar kan söka och om andra stödformer om din projektidé inte passar in inom ramen för någon EU-fond.

Dags att söka Riksantikvarieämbetets projektbidrag snart
I början av december börjar Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ta emot ansökningar om projektbidrag till arbetslivsmuseer och kulturarvsarbete. Datum är ännu inte spikat men håll er uppdaterade, följ RAÄ på facebook, eller se hemsida för information om hur och när du kan ansöka. De välkomnar ansökningar som handlar om såväl fysiska som immateriella kulturhistoriska värden. Bidrag kan sökas för insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Projektet ska vara tydligt avgränsat från ordinarie verksamhet och ha ett start- och slutdatum. Projekt inom byggnadsvård och byggnation kommer inte att prioriteras. För frågor om Riksantikvarieämbetets bidrag kontakta Tove Holm, kulturmiljöavdelningen, 08-5191 80 16,  tove.holm@raa.se