Månadsarkiv: november 2019

Nyheter för arbetslivsmuseer – november

Novembers nyhetsbrev kommer med vårens kursprogram för 2020. En nyhet är en temadag om besöksnäring i anslutning till Resemässan i Norrköping 8 februari. Kom ihåg  att även anmäla er till Museidagar och årsmöte i Nyköping 17-19 april 2020. I nyhetsbrevet får du en uppdatering vad som händer i Vattenhistoriskt Nätverk, vi tipsar om två Facebookgrupper för museer och berättar om prisutdelningen till Årets Arbetslivsmuseum 2020.

Nyheter för arbetslivsmuseer – november

Prisutdelning Årets Arbetslivsmuseum 2020, Statarmuseet i Skåne. På bild verksamhetsledare Barbro Franckié och ArbetSams ordförande Mikael Parr. Foto: Helena Törnqvist

 

Finns ditt arbetslivsmuseum i regionens kulturplan?

Sedan 2011 fördelar regionerna statliga medel till regional kulturverksamhet i respektive region. Modellen heter Kultursamverkansmodellen. Finns ditt arbetslivsmuseum med i din regions kulturplan?  ArbetSam har det senaste året skickat brev till landets samtliga regioner och informerat om vikten att ha med industrisamhällets kulturarv och arbetslivsmuseerna i respektive regions kulturplan. ArbetSam har även varit i kontakt med ett flertal regioner och skrivit yttranden på förslag på kulturplaner. Men det är angeläget att även ni på arbetslivsmuseerna har kontakt med och synliggör er, hos regionerna. Det är även angeläget att ni har löpande kontakt med kommunen. Det är inte ovanligt att regionen bygger sin kunskap på vad de får information om från kommunerna. Ideell kulturallians har tagit fram material för att lära mer och för att använda i kontakten med sin region.

Metodverktyg – Att samråda med civilsamhället inom kultursamverkansmodellen

Studiehandledning – Höj rösten i kulturpolitiken. En studiecirkel om regionala kulturplaner och samverkan

Att läsa och förstå en kulturplan

Länk till ArbetSams sida med skrivelser och yttranden

Kort film om kultursamverkansmodellen, framtagen av Statens kulturråd:

 

Seminarium: Det hållbara industriarvet

Svenska industriminnesföreningen bjuder in till seminarium Det hållbara industriarvet. Ur programmet: “Det finns idag ett ökat fokus på kultur i hållbarhetsarbetet jämte de tre etablerade dimensionerna ekonomi, ekologi och det sociala. Frågan är vad industriarvet kan betyda i det här sammanhanget och vilka roller det industriella arvet kan spela för den ett hållbart Sverige. Utvecklas arbetet i hållbar riktning och i så fall hur? Hur skulle olika aktörer inom olika delar av samhället kunna samarbeta kring frågorna? Vad finns det för utmaningar för framtiden? Välkommen att delta. Din medverkan är viktig och kommer att utgöra ett underlag för en framtida webundersökning för att få ökad kännedom.”

Plats: Tekniska museet, Stockholm, Museivägen 7, Norra Djurgården.
Tid: 13:00-16:00.
Program.
Anmälan senast 17 januari 2020  på länken (antalet deltagare är begränsat): https://jernkontoret.wufoo.com/forms/s19jqagh1gvw746/

Finansieringsstöd och att söka bidrag

Bild från Söka pengar-kurs 2018 på Lotsångfartyget Polstjärnan. Foto: Helena Törnqvist

ArbetSam och Arbetets museum har tillsammans i flera år erbjudit Söka pengar-kurser för arbetslivsmuseer. I höst och vinter anordnar Arbetets museum kurserna även i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund. Kurserna riktar sig till arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar. Det har varit ett ovanligt hårt tryck på kommande Söka pengar-kurser 28 november, 3 december, 15 och 22 januari och alla är fullbokade.  Vi tar med oss denna stora efterfrågan till planeringen nästa år och ser över vilka de bästa möjligheterna är för att möta efterfrågan. Men för alla som inte kan delta på kurserna vill vi uppmärksamma om information och material vi sedan tidigare har på vår hemsida om tillvägagångssätt för att söka pengar.
Ladda ned PowerPoint-presentation från Söka pengar-kurs 2018 här

 

Länk till Klokboken som kan öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som bidrar till både kulturell och regional samhällsutveckling.

Arbetslivsmuseernas och hembygdsrörelsens egen finansieringskoordinator Jasna Hasanic kan stötta och svara på konkreta frågor kring din ansökan. Finansieringskoordinatorns uppdrag syftar till att öka kännedom om EU-fonder och att få fler av våra organisationer att söka och lyckas bli beviljade.

För att Jasna ska kunna ge bra handledning krävs att föreningen redan har en pågående ansökan till en EU-fond. Stöd vi erbjuder är endast handledning och feedback, ni skriver själva ansökan. Beroende på antal förfrågningar som skickas in kommer återkopplingen att ske, antingen direkt eller samlas ihop och tas upp i seminarieform. Notera att perioder då Jasna tar emot kontakt är i första hand aug–nov 2019 och mar–maj 2020. Det finns även möjlighet att boka in Jasna som föreläsare om det är flera museer eller hembygdsföreningar som går ihop och arrangerar själva. Men det finns kriterier på hur det ska genomföras för att det ska vara möjligt att prioritera. Kontakta Jasna Hasanic, 011–23 17 31 eller 073-387 42 52, jasna.hasanic@arbetetsmuseum.se för mer information.

Läs mer om finansieringskoordinatorn på sidan Finansieringsstöd.
Där står även info om EU-stöd som arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar kan söka och om andra stödformer om din projektidé inte passar in inom ramen för någon EU-fond.

Dags att söka Riksantikvarieämbetets projektbidrag snart
I början av december börjar Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ta emot ansökningar om projektbidrag till arbetslivsmuseer och kulturarvsarbete. Datum är ännu inte spikat men håll er uppdaterade, följ RAÄ på facebook, eller se hemsida för information om hur och när du kan ansöka. De välkomnar ansökningar som handlar om såväl fysiska som immateriella kulturhistoriska värden. Bidrag kan sökas för insatser som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Projektet ska vara tydligt avgränsat från ordinarie verksamhet och ha ett start- och slutdatum. Projekt inom byggnadsvård och byggnation kommer inte att prioriteras. För frågor om Riksantikvarieämbetets bidrag kontakta Tove Holm, kulturmiljöavdelningen, 08-5191 80 16,  tove.holm@raa.se

Kurskalender våren 2020

Nu kan vi presentera kurskalendern för våren 2020. Vi fortsätter att fördjupa oss i samlingsförvaltning. Vi lär oss vad det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi lär oss mer om till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen. Sammanlagt genomför vi fyra kurser i ämnet; två på våren och två under hösten 2020. ArbetSam erbjuder dessutom sina medlemmar ett seminarium 19 april med samlingsvård i fokus, läs mer i programmet för Museidagar om det seminariet. Våren innehåller även kurs i arkiveringsvård, museiskola, två olika motorkurser mm.

Länk till kurskalender våren 2020.
Länk till program Museidagar 2020.