Månadsarkiv: oktober 2019

Hamn- och varvskranar i Västra Götaland

“Att få laga fartyg med stora skador och sedan se dem åka iväg, det var en så skön känsla. Det var yrkesstolthet.” Så berättar Kerstin Rundström som under 40 års tid arbetat som kranförare på Eriksbergsvarvet och Götaverken i Göteborg.
Hon var med på den tiden när det fanns hundratals hamnkranar och kranförare som idogt lyfte fartygsdelar på varven och lastade och lossade gods i länets olika hamnar. De bidrog till platsens alldeles speciella siluett och karaktär. Idag är bara ett fåtal kvar, utkonkurrerade av ny teknik eller nedläggning av verksamhet. Ladda ned här eller beställ ett eget exemplar genom att mejla till länkad e-post.

Text: Hans Hellman
Grafisk form och layout: Gabriella Kalmar
Omslagsbild: Bilden är från Lidköpings hamn.
Kranen är den äldsta i drift i länet.
Foto: Hans Hellman.
Foton: Hans Hellman om inget annat anges
Utgiven av Västarvet kulturmiljö/Västra Götalandsregionen, Västarvet

 

Nyheter för arbetslivsmuseer – oktober

I oktobers nyhetsbrev finns information och program till ArbetSams Museidagar med årsmöte 2020 som nästa år är förlängt till tre dagar. Temat för dagarna är Hållbara samlingar. Databaser med öppen data är framtiden, i nyhetsbrevet finns information om en kostnadsfri seminarieserie i ämnet. Läs även om vad som händer i Transporthistoriskt Nätverk och om om lokalt ledd utveckling – Leader och mer därtill!

Nyheter för arbetslivsmuseer – oktober

Museidagar med årsmöte 2020 i Nyköping

Varmt välkommen till Museidagar 2020 i Nyköping 17-19 april. ArbetSam genomför varje år Museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet.  Ett tillfälle för Sveriges största museiförening  ArbetSams medlemmar att träffas, inspireras och utbyta erfarenheter.  Värdmuseum är Sörmlands museum som precis har mottagit Kulturarvspriset 2019 för sitt nyskapande sätt att berätta människors historia i museets nya hus, som öppnade för ett år sedan. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har tackat ja till att inviga Museidagar 2020.

Temat är Hållbara samlingar och en nyhet är att vi erbjuder tre fullspäckade dagar – fredag, lördag och söndag. Den extra dagen innehåller flera fördjupande föreläsningar kopplat till temat och ger fler tillfällen att kunna ställa frågor och utbyta erfarenheter. Som vanligt blir det även besök och visningar på närliggande medlemsmuseer – Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum, F 11 Museum, Oxelösundsrummet, Skärgårdsmuseet i G:a Oxelösund, Femörefortet, Lotsarkivet i Gamla Oxelösund, Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg och Sjöfartsmuseet i Oxelösund.

ArbetSam genomför varje år museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet.
Läs mer.

Program Museidagar 2020

LÄNK TILL ANMÄLAN

Anmälan:
Sista dag 16 mars. Skicka in anmälan via länken eller blanketten.

Datum: 17-19 april 2020
Ort: Nyköping
Värdmuseum: Sörmlands museum

Skrivelser till årsmöte:
Skrivelser ska vara kansliet tillhanda senast 31 januari 2020. E-post: info@arbetsam.com.
Postadress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Nomineringar till styrelse:
Skicka nomineringar till kansliet. E-post: info@arbetsam.com.
Postadress: ArbetSam, Laxholmen, 602 21 Norrköping.

Bild i bakgrunden från Oxelösundsrummet

Seminarium om var kvinnor med funktionsnedsättning finns i arkiven

Handikapphistoriska föreningen ordnar ett inspirationsseminarium för att uppmärksamma vikten av arkiven i föreningar. Varför är det viktigt att föreningar arbetar med sina arkiv och hur kan vi arbeta framåt. Seminariet innehåller allt ifrån praktiska tips till spännande exempel från arkiven. Namn på seminarium: ALLA DESSA KVINNOR!
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 18 november 2019
Datum: 21 november. Tid: 13-17. Plats: HRF lokal Malmgårdsvägen 63a, 2 tr., Stockholm.

Anmälan och läs mer.

Bild: Blindinstituets skolkök omkring 1930 utför tre flickor olika sysslor under överinseende av läraren Ester Lindstrand. Foto: Handikapphistoriska föreningen.

Seminarium om bergsmekanik

Kommittén “Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi” vidJernkontoret bjuder in till seminarium “Bergsmekanik – det outforskade steget mellan gruva  och hytta.” Seminarium med eftermiddagskaffe för alla med intresse av arkeologi, historia, malm och metaller. Seminariet är kostnadsfritt och eftermiddagskaffe ingår.
Datum: 8 november. Plats: Jernkontoret, Stockholm. Seminariet börjar kl 13.00. Ingen föranmälan erfordras.

Program.

Delta i Open GLAM nu!

Delta i en kostnadsfri seminarieserie på webben – webinarieserie om öppna kulturarvssamlingar genom digitala arbetssätt som Riksantikvarieämbetet erbjuder nu i höst med första tillfället den 23 oktober. Öppen kulturarvsdata och institutioner: ”Open GLAM nu!”.

“En viktig aspekt av serien är att visa på att digital öppenhet i museer och kulturarvsinstitutioner är en process. Det tar tid och kulturarvsinstitutioner har idag kommit olika långt i detta arbete. Genom denna serie belyser vi många olika områden inom digital öppenhet och det betyder att alla kan vara med. Vi hoppas att vi alla kan dela med oss transparent om framgångsrika och kanske även misslyckade digitala aktiviteter, så att andra kan lära sig från erfarenheterna.”

Open GLAM (gallerier, bibliotek, arkiv, museer) är en internationell rörelse runt öppna, tillgängliga kulturarvsdata. Denna serie kommer fokusera på hur museer och andra kulturarvsinstitutioner kan bli än mer öppna för sina användare och besökare med stöd av digitala data och medier. Målet är att allmänheten ska kunna använda tillgängliga data, men också att aktivt kunna delta och bidra i institutionens olika kanaler och källor. I serien kommer både svenska och internationella gäster att presentera olika aspekter kring digitala kulturarvsdata och hur man på bästa sätt kan arbeta med Open GLAM.

Till exempel: Hur kan vi förbättra våra data? Vilka är fördelarna att använda öppna och fria rättighetsmärkningar?

Arbetslivsmuseer är välkomna att delta – mer information och anmälan finns här: bit.ly/openglamnu

I bakgrunden syns montage av bilder från Varvshistoriska föreningen i Göteborg och arbetslivsmuseerna Kyrkeby bränneri, The Glass Factory och K A Almgrens Sidenväveri och museum. CC BY ArbetSam

En helg med kulturarvshack – Hack for Heritage 2019

Under helgen den 4-6 oktober 2019 samlades ett 70-tal personer från hela landet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby. Deltagarna delades in i 10 team som fick uppdrag att med hjälp av öppen kulturarvsdata ta fram prototyper och konceptidéer som svarar mot en problemformulering de tilldelats. ArbetSam var extern samarbetspart för Hack for Heritage 2019, ett återkommande event för att utforska nya sätt att använda det digitala kulturarvet. Att delta på Hack for Heritage är ett tillfälle att få inblick i hur öppen data kan kopplas samman med annan kunskap, berättelser eller fysiska platser. Hur det kan synliggöra arbetslivsmuseer samt ge idéer för att lösa utmaningar eller sprida kunskap.

Museipedagoger, systemutvecklare, studenter, kommunikatörer och många andra samlades för att innovera kring tre teman; 1. Skola, lärande och pedagogik, 2. Besöksmål, turism och upplevelser, 3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv. Det är tredje gången som Hack for Heritage anordnas. Caroline från ArbetSams kansli var på plats.

“Det var inspirerande att befinna sig i bubblan av att ”allt är möjligt” och ”nu skapar vi-andan” och få ta del av den entusiastiska uppfinningsförmågan deltagarna tagit med sig. Spridningen av kompetenser var också väldigt lyckad och roligt att träffa alla dessa olika människor med gemensamt intresse för att utveckla idéer för att sprida kunskap om kulturarv. För att återknyta till oss som samarbetspart för detta – det kändes värdefullt att få lyfta fram arbetslivsmuseer i sammanhanget.”

Läs mer och se bildspel

Telepop var en av prototyperna som presenterades på söndagen. Konceptidén är en interaktiv pop-up-utställning som tar museets kunskap och samlingar till det offentliga och engagerar allmänhet och skolbarn genom telefonsamtal från historien och möten med karaktärer samt insamling av historier från platsen där den tillfälligt poppat upp i nutid. Foto: Caroline Kvick, ArbetSam