Dagsarkiv: 12 september, 2019

Upprop till arbetslivsmuseer att delta i kampanj ”Europe at Work”

Bild: Billsjö järnbruk. Gamla hyttarbetare som var tyvungna att byta yrke när bruksdriften lades ner. Foto: Lisa Andersson, 1919. Tekniska museet. PDM.

Europas ekonomiska och sociala utveckling gjordes möjlig genom människors liv och deras arbete. Nu har ni möjlighet att framhäva deras historiska bidrag, historier och berättelser. Delta i kampanjen ”Europe at Work” med Riksantikvarieämbetet. Det finns två möjligheter att vara med på ”Europe at Work”:

1: Organisera en Collections day med stöd av Riksantikvarieämbetet. Det går ut på att bjuda in människor lokalt till ditt museum att komma och berätta deras minnen runt arbetsliv. På plats digitaliseras då deras objekt och delas med Europeana och världen genom ett webbformulär (detta får museet i så fall stöd med).

2: Delta i sociala medier-kampanjen. Från 16 september till 30 november ska vi dela objekt och foton från K-samsök (Riksantikvarieämbetets gemensamma tekniska infrastruktur för digitala kulturarvssamlingar) runt arbete och historiska yrken i våra sociala medier. Genom detta ska flera svenskar motiveras att berätta om deras arbetsliv och det blir en viktig del av Europeanas temasamling. Hur kan du delta? Sök efter historiska och nuvarande berättelser eller objekt i era samlingar om arbetslivet och yrken. Dela dem i era sociala medier med hashtaggen #europeatwork med länken till webbformuläret var man kan dela berättelser.

Om ni är intresserad att delta i kampanjen, kontakta gärna Larissa Borck (larissa.borck@raa.se) på Riksantikvarieämbetet.


”Var har du jobbat? Och hur har arbetslivet i ditt yrke förändrat? Berätta för Europa om dina minnen! Under Europeanas ”Europe at Work”-kampanjen kan du berätta vad och hur du jobbar och vilka objekt du behöver eller behövde under ditt arbetsliv.”

Om “Europe at Work”
Under hösten påbörjar Europeana, det europeiska initiativet för digitalt kulturarv, ett projekt som heter “Europe at Work”. Det handlar om arbetslivet och det industriella kulturarvet i Europa. Flera digitala aktiviteter i samarbete med Europeana, Riksantikvarieämbetet och andra europeiska deltagare kommer att illustrera historien runt arbete, i både det förflutna och i nutid. Det ska finnas en tematisk samling som presenterar alla objekt i Europeana i samband med arbetshistoria och industrikultur, med bidrag från svenska museer.

En annan viktig aspekt är en insamling av användargenererat innehåll (user-generated content eller UGC) med personliga berättelser runt arbetslivet och yrken. Under hashtaggen #EuropeatWork ska Europeana öppna en möjlighet att bidra och dela föremålen och foton som berättar om sitt eget eller släktens berättelser om arbete, i dag eller förr. Det finns redan liknande kampanjer vars berättelser hittas här.